Poslednú aktualizáciu dňa 25/09/2023 vykonal astromaïa

Všetci sme to už niekedy zažili, ten pocit okamžitého ‚waaao.‘ Naše oči sa stretnú s pohľadom iného, ​​cítime náhly silný pocit vzrušenia keď medzi nami preskočí iskra a potom to už jednoducho vieme. Sme doma, sme pokojní a máme dobrý pocit, že sme sa zoznámili. Cítime sa úplní. Toto je to „iné“, na ktoré sme čakali.

Vnútorné planéty na uhloch AnteAr

Existuje mnoho aspektov, ktoré sú zodpovedné za tento druh náhlej príťažlivosti, zvyčajne od vonkajších planét: Urán, Neptún a Pluto. „Traja tyrani“, ako ich nazývam, všetci fungujú ako magnet, keď sa pripájajú k jednej z našich osobnejších alebo citlivejších oblastí.

Ale najsilnejším a najspoľahlivejším zdrojom príťažlivosti je niečo, čomu veľa ľudí v synastrii nevenuje dostatočnú pozornosť, a to je kontakt planét s rohovými domami (teda s uhlami“) a s ich vládcami. („Uhly“ sú Ascendent, IC alebo Imum Coeli, Descendent a MC alebo Medium Coeli.)

Nezáleží na tom, o akú planétu ide; ak stojí na vašom uhle z natálneho horoskopu niekoho iného, pocítite to okamžite a často nesmierne hlboko. A pretože uhly sú tým, čím sú, poskytujú určitý druh intimity, ktorá často uniká atraktívnosti vonkajších planét.

Ako blesk z čistého neba:
Vnútorné planéty na uhloch

Kontakty vládcov uhlov

Porovnanie uhlov a kontaktov vládcov uhlov sa v synastrii vždy považovalo za kľúčové. V skutočnosti bývalo astrologickým „pravidlom“, že nemôžete mať dlhodobý vzťah, pokiaľ uhly jednej osoby nezasiahnu vzťahové planéty (Venuša-Mars, Luna-Saturn a Slnko) inej, resp. keby vládcovia uhlov neboli nejakým spôsobom v kontakte.

Slnko a Luna sú prirodzeným archetypálnym párom, podobne ako Jin a Jang. Ale ostatné planéty sú tu považované za planéty vzťahov, pretože súvisia s našimi vzťahmi s vonkajším svetom. Máme polaritu Baran-Váhy a ich prirodzené spojenie s Ascendentom/Descendentom a „Ja“ verzus „Druhý“. Ale máme tiež polaritu Raka-Kozorožca a Luny-Saturna. Toto je polarita „vnútri“ (Luna) verzus „vonku“ (Saturn): To, čo mám v sebe, verzus to, čo zo seba musím urobiť. A toto sú prirodzení vládcovia štvrtého a desiateho domu, zástupcovia ďalšieho uhla, MC/IC (Imum Coeli/Medium Coeli). Kto môže poprieť, že kondicionovanie (IC – 4. dom: domov, rodina, výchova a vytváranie podmienok pre rast) aj status/rast (MC – 10.dom: kariéra, povolanie, naša povesť a spoločenské postavenie) zohrávajú svoju úlohu v tom, čo nás priťahuje?

Uhly a Kardinálny kríž

V podstate naše vzťahy určuje archetyp kardinálneho kríža. Kardinálne znamenia sú známe pod kľúčovým slovom „iniciácia“. Inými slovami, naše kardinálne domy a naše uhly uvádzajú veci do pohybu. Takto láska hýbe svetom. Nie je náhoda, že naše vzťahy sú často najväčším podnetom pre náš duchovný rast.

Ale z nejakého dôvodu sa s uhlami nezaobchádza s rešpektom, aký si zaslúžia. Zatiaľ čo všetci sme zaneprázdnení zisťovaním významu stredu medzi Ceres a Čiernou Lunou, uhly chradnú v zmätku a anonymite. Mnohým ľuďom je nepríjemná myšlienka samotného stúpajúceho znamenia a väčšinou každý uhol odsúvame do jedného alebo dvoch kľúčových slov: Ascendent je „maska“, IC predstavuje „rodinu“, Descendent je „partner“, a MC je „kariéra.“ Aký smutný a zjednodušený opis tak dynamického a aktívneho kríža.

Výpočty uhlov

Naše uhly sú bránami do nášho vlastného vkusu, práve preto sú také silné vo vzťahových väzbách. Uhly nie sú statické, ale opisujú to, kým sme, ako na sebe priebežne pracujeme. (V skutočnosti to môžete jasne vidieť, ak pracujete so sekundárnymi direkciami, v ktorých sa úloha uhlov stáva krištáľovo jasnou.)

Keď sa niečo dotkne našich uhlov, dotkne sa to najhlbšej časti našej ľudskej skúsenosti. Uhly otvárajú stavidlá zmysluplných zážitkov a skúseností. To je dôvod, prečo sú tranzity na uhly často účinnejšie ako tranzity na planéty.

›› Vyskúšajte horoskop na najbližšie obdobie: Vaša osobná predpoveď na tri mesiace.
Astrologická predpoveď Vám pomôže pochopiť vzájomné súvislosti, zorientovať sa v aktuálnom dianí vo Vašom živote a celkom určite bude prínosom pre plánovanie Vašich ďalších krokov a významných rozhodnutí.

Uhly sú vnímavé ako antény, otvorené podnetom ako nervy a citlivé ako palivo na plameň. Uhly sa počítajú meraním času a priestoru. Čas a priestor vytvárajú našu materiálnu realitu. V grafickom znázornení natálneho horoskopu tento kríž hmoty pretína večného ducha (kruh). V konečnom dôsledku predstavujú spôsob, akým vyjednávame o svojom čase na tejto zemi. Grafické znázornenie natálneho horoskopu je diagramom toho, ako sa náš večný duch spája a vyvíja prostredníctvom našich pozemských skúsenosti. Bez uhlov nemáme kompas. Nemáme Sever, ktorý by nás viedol.

Jedným z dôvodov, prečo astrológia kladie taký dôraz na uhly v synastrii, je to, že keď sa uhol stretne s planétou, dochádza k neustálej stimulácii. Ak je planéta druhej osoby v našich uhloch a určitým spôsobom nás táto osoba vzrušuje alebo priťahuje, je pravdepodobné, že to tak bude vždy. Nie je to rovnaké s planetárnymi pármi, ktoré sa často naučia svoje lekcie a idú ďalej. Okamžitá príťažlivosť s uhlami často zostáva stimulujúca dlho po tom, čo sa trigón Venuša-Mars medzi ich radixami zmenil na tichý stabilný súvislý šum. Páry, ktoré sa po dlhých desaťročiach spolu stále držia za ruky, majú často veľa kontaktov uhlov, alebo uhly majú zdôraznené v kompozitnom horoskope. Stále cítia počiatočný „bzukot“. (Samozrejme, môže to ísť oboma smermi. Ak vás niekto dráždi problematickou planétou, alebo ak váš uhol naráža na niečo nepríjemné v horoskope toho druhého, pocítite to tiež.)

>> Výklad partnerského horoskopu vám poskytne prehľad o tom, ako sa planéty prejavujú vo vašich vzťahoch.

Vnútorné planéty na uhloch

Celkovo sú vnútorné planéty na uhloch pozitívnou vecou, pokiaľ planéta nie je veľmi sužovaná problémami alebo konfliktom v horoskope toho druhého. Tú planétu dôverne spoznávame cez inú bytosť. Osoba s planétou cíti, že planéta je vďaka kontaktu posilnená a silnejšia a jej prejav je „hlasnejší“. Všetky aspekty sú dôležité, ale hlavne by sme mali venovať pozornosť konjunkcii (a prirodzene opozícii) a kvadratúre. Tieto spojenia sú ešte šťavnatejšie, ak je príslušná planéta tiež vládcom uhla, najmä Ascendentu alebo Descendentu.

Tu je rýchly prehľad vnútorných planét podľa uhlov:

Slnko na akomkoľvek uhle prináša pocity prijatia, tepla a akési tvorivé oslobodenie (oslavujem seba samého).

Luna v kontakte s uhlom prináša silnú intimitu, pochopenie a pocit, že sa navzájom poznáme.

Merkúr na uhle stimuluje túžbu a schopnosť spájať sa a zdieľať a zmierňuje akékoľvek komunikačné problémy, ktoré môžu byť medzi horoskopmi.

Venuša stimuluje potešenie, ocenenie a často aj zmysel pre krásu v druhom i v nás samých.

Mars prináša oheň a túžbu do každého uhla, ktorého sa dotkne. Vďaka tomu sa cítime nažive. Súbežne so sexuálnou zložkou poskytuje skvelý stimul na rozbehnutie vecí.

Aspekty IC/MC

Sme zvyknutí používať Ascendent/Descendent ako kompas pre vzťah, ale aspekty k IC/MC môžu byť rovnako hlboké. Keď sa planéta skontaktuje s IC, druhú osobu vnímame ako náš domov. Poznám ho/ju celú večnosť; slová nie sú potrebné (pokiaľ nemáte IC v znamení Blížencov). Podobne ako Descendant, aj IC v sebe nesie trochu tieňa. Nie je to ten najviac otvorený z domov. V našom IC nachádzame svoje útočisko; uchovávame tam svoje tajomstvá. Je to miesto, kde sa cítime bezpečne. Môžeme tam privítať niečie Slnko, Lunu alebo Jupiter, ale nie sme si istí, či chceme pustiť Mars, keď zaklope. IC symbolizuje naše sídlo moci, miesto, kde sme najhlbšie sami sebou a môžeme sa cítiť zraniteľní, ak je toto miesto odhalené. Kontakty na naše IC s planétou druhej osoby môžu buď inšpirovať hlboký pocit spolupatričnosti, alebo spôsobiť, že sa budeme cítiť ohrození, zraniteľní a vystavení riziku.

V minulosti, v časoch, keď bolo spoločenské postavenie predurčené (najmä pre ženy), je ľahké vidieť, ako MC zohral úlohu v manželstve a vzťahoch. MC reprezentoval váš status v komunite. Dobré manželstvo vám dalo status a partner, ktorého Slnko dopadalo na vaše MC, by sa pekne hodil. Radi si myslíme, že takéto veci sa už nestávajú, ale všetci vieme, že sa to deje. Status môže hrať veľkú úlohu pri výbere partnera. Keď je MC stimulovaný planétou inej osoby, môžeme sa cítiť čerstvo prebudení, ambiciózni a živí. To, ako ma táto osoba vníma, je presne taká, ako som si prial, aby moja predstava o sebe bola. MC zohráva obrovskú úlohu v tom, či dosiahneme alebo nedosiahneme náš potenciál. V synastriách tieto kontakty zaručujú, že náš partner je našou oporou a/alebo stimulom pre naše sny. MC je zdôraznený aj vtedy, keď ide o materiálne zabezpečenie. To platí najmä vtedy, ak žena nie je v kontakte so svojou vlastnou mužskou energiou (Slnko, Mars, Saturn). Ak má problém „vlastniť“ tieto planéty, rýchlym riešením je vydať sa, a keď k tomu dôjde, často dochádza ku kontaktom od mužských planét s MC.

Uhly v akcii

Teraz si predstavte, že kráčame po Zemi s vystrčenými uhlami, lační po skúsenostiach a životných stretnutiach. Stretneme niekoho, koho Venuša sa spája s naším Descendentom. Zdá sa, že táto osoba je zosobnením dokonalosti, stelesnením všetkého, čo sme si kedy vážili alebo po čom sme túžili – všetkého krásneho, v skutočnosti to nie sme my. Teraz, ak je tam Mars namiesto Venuše, je to skôr sexuálne. Chvenie príťažlivosti mohlo byť priam hmatateľné. Môžeme milovať spôsob, akým táto osoba robí veci – ako sa pohybuje, chodí, dýcha. „Cítime paru“, bez ohľadu na to, aké je to znamenie, bez ohľadu na to, aké ďalšie aspekty môže tento Mars vytvárať. V hĺbke duše cítime, že ten človek akoby bol naším prirodzeným partnerom a nevieme sa dočkať, kedy sa k nemu dostaneme, kedy opäť budeme s ním.

Samozrejme, uhly majú tendenciu zveličovať čokoľvek, čo sa ich dotkne. Takže ak náš domnelý „ideál“ Venuša/Descendent opísaný vyššie má vo svojom horoskope opozíciu Pluta s Venušou a táto opozícia padá na náš Ascendent, mocenské boje, ktoré sú u danej osoby súčasťou zápasov Venuša-Pluto, hlboko ovplyvnia môj spôsob vnímania seba samého i moje vzťahy. Stále budeme cítiť tú Venušu, ale bude hlbšia a temnejšia a bude mať mierne nepriateľský alebo zámerne desivý spôsob prejavu. Napriek tomu nás bude táto osoba priťahovať stále rovnako silno. Môžeme mať pocit, akoby nás vhodili do žmýkačky, ale neskôr si uvedomíme, že tento vzťah nás naučil veľa o našej vlastnej vnútornej sile a hodnotách, ktoré pripisujeme partnerstvu.

Viem o jednom páre, kde jej vládca Descendentu, Mars, je spojený s jeho Descendentom, a vládca jeho Descendentu, Urán, je spojený s jej Ascendentom. Títo dvaja majú jednu z najmenej kompatibilných synastrií, aké som kedy videl, pokiaľ ide o vzájomné aspekty medzi ich horoskopmi. Napriek tomu tento vzťah už nejaký čas beží, spaľovaný ohňom tejto príťažlivosti, pretože ho podporuje niekoľko pozitívnych progresií, ktoré prospievajú jeho vývoju. Je to tiež silný magnet, ak sa vládcovia Ascendentu alebo Descendentu akýmkoľvek spôsobom spoja. Dáva nám to pocit, ako keby ten druhý zohrával hlavnú úlohu v tom, ako sa stávame celistvými.

Naše uhly môžu sprostredkovať samotnú podstatu toho, čo potrebujeme pre pocit naplnenia a môžu nás primäť k tomu, aby sme sa spojili s podstatou toho druhého. Ak chcete byť skutočným študentom synastrií, bližšia analýza vašich uhlov vám poskytne lepší prehľad o tom, ako vás kto priťahuje a naučí vás cenné lekcie o udržiavaní vzťahov.

>> Objednajte si výklad partnerského horoskopu: poskytne Vám vysoko hodnotné informácie o tom, ako sa planéty prejavujú vo vašich vzťahoch.

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám astrologické články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Súvisiace témy:
Odhalia vašu pravú tvár: Sila vonkajších planét na hlavných osiach v synastriách
Pasca karmy: Vzťahy z minulých životov, ktorým sa treba vyhnúť
Päť najlepších aspektov v synastriách pre významný vzťah
Váš profil príťažlivosti: Koho priťahujete a prečo
Sexuálna charizma z pohľadu astrológie
Karmické vzťahy a osudová príťažlivosť
Kompatibilita vzťahu a Synastrie
Partnerský horoskop
Osobný horoskop
Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: BlogAstro Vzťahy