Couple holding hands on wedding love - astrologické štúdio AnteAr

Zamilovať sa, ešte neznamená vytvoriť vzťah

Nesmieme zamieňať pojmy. Vášeň je niečo iné než vybudovanie vzájomného vzťahu. Ten je vedomým a presne vymedzeným výberom založeným na zdieľaní hodnôt a vyjednávaní o spoločnom cieli. Väčšina dvojíc však „vkĺzne do vzájomného vzťahu“ súčasne s tým, keď jeden s druhým „vkĺzne do postele“. A odtiaľ pramení časť ďalších problémov.

Tango - astrologické štúdio AnteAr

Najdôležitejší vzťah na svete

Tento vzťah ovplyvňuje každý z tvojich dní, každú z hodín, dokonca minút a sekúnd. Niet dňa, kedy by tento najdôležitejší vzťah na svete neprinášal plody! Môže pomáhať, harmonizovať, podporovať, úplne rovnako ako obťažovať, vnášať zmätok a byť odstrašujúcim príkladom. A ak mu nebudeš venovať …

Spriaznené duše AnteAr

Spriaznené duše

Práve neúplnosť nás priťahuje k ľuďom s vlastnosťami, ktoré my sami nemáme, to z nej sa rodí túžba láskyplne sa spojiť s druhým ‒ sexuálne, citovo, mentálne i duchovne. Na neúplnosti totiž nie je vôbec nič zlé, rovnako ako nie je nič zlé na želaniach a túžbach. Práve naopak, vo vzťahu so spriaznenou dušou môžeme …

AnteAr | astrologické horoskopy | Ľubo Drozd | Košice