Poslednú aktualizáciu dňa 27/09/2023 vykonal astromaïa

Astrológia


Skrytá pravda o človeku
alebo
číry nezmysel
?

Ovplyvňujú náš život nejaké planéty a hviezdy? Je tu astrológia už dávno? Ako sa podieľa na histórii ľudstva? Je astrológ veštec či klamár? Má vôbec astrológia v súčasnosti nejaký význam?

Nemám rád astrológiu. Teda nemám rád astrológiu tak, ako ju nájdete v časopisoch a novinách pod hlavičkou: Horoskop na dnešný deň. Prečo som sa napriek tomu rozhodol písať o astrológii? Pretože ju mám rád! A neskromne si myslím, že jej aj dosť rozumiem.

Pokiaľ sú moje vedomosti správne, na našom malom Slovensku sme traja, ktorí sme absolvovali niekoľkoročný výcvik v systéme nazvanom Astrodráma, ktorého základ tvoria psychodynamické hry pracujúce s astrologickou symbolikou. Odtiaľ teda vedomosti o astrológii a nie len v tej klasickej „kreslenej“ podobe, ale aj vychutnanej v priamej práci s ľuďmi.

Astrológia – skrytá pravda o človeku – AnteAr

Kde sa astrológia medzi ľuďmi zobrala?

Kde sa astrológia medzi ľuďmi zobrala? Neviem. A myslím si, že dnes to už nevie nikto. V 5.knihe Mojžišovej (18:10-12) sa jeden z predkov izraelského národa postavil veľmi razantne proti a prísne zakázal svojmu ľudu „vyberavosti v dňoch“. Negatívnym spôsobom nám potvrdil v najpublikovanejšej knihe sveta existenciu astrológie v hlbokých dejinách.

Erich Bauer vo svojej knihe Astrozdravie (Pragma,1996) uvádza, že v roku 1847 bolo v Ninive vykopaných 25000 hlinených tabuliek datovaných do roku 600 pred naším letopočtom. Na časti z nich sú astrologické predpovede.

V novších dejinách ľudstva sa astrológiou začínajú zaoberať osoby, ktorých mená nie sú až také neznáme: Klaudios Ptolemaios, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, známy tiež ako Paracelsus, Hermes Trismegistos (kto sa dnes nehlási k odkazu jeho smaragdovej dosky?), Ján Müller z Königsbergu – známy tiež ako Regiomontanus, ktorý zostavil horoskop pre Academiu Istropolitanu v Bratislave (asi sa v ňom pomýlil: osud univerzity mal byť mimoriadne priaznivý, nájdete ho v Národnej knižnici vo Viedni) a dokonca tu aj pôsobil, Mikuláš Kopernik, Ján Kepler, Galileo Galilei.

V tichej úcte k mestskému štátu Vatikán pripomínam, že dvaja jeho obyvatelia, Alexander VI. (Borgia – čím všetkým sa tento rod nezaoberal?) a pápež Lev X., veľkoryso podporovali hvezdopravectvo. Tomáš Akvinský v „Summe Theologiae“ sa potrápil otázkou „je dovolené predpovedať z hviezd?“. Odpoveď znie „áno“, ak to beriete dostatočne vážne a netrpíte „samospasiteľským syndrómom“. Teda neprodukujete „magicko-mystické“ nezmysly, ale vaším cieľom je pomoc druhým.

Prečo sa povesť astrológie napriek tomu zopsula?

Začalo to asi v 16.storočí. Oficiálny ráz procesu dalo pápežské nariadenie „Bulla Constitutio Coeli et Terrae“ (1586), ktorým sa astrológia zakázala. Na druhej strane to bola „premúdrelá hlúposť“ mnohých astrológov (ani títo nie sú proti hlúposti imúnni). Sledujúc prírodovedné objavy 16. a 17. storočia, napríklad heliocentrický systém slnečnej sústavy, fyzikálne objavy smerujúce už pomaly k objavu rôznych druhov vlnenia a elektriny, snažili sa tieto transformovať do astrológie, tvrdiac napríklad, že existuje fyzikálne žiarenie planét, ktoré ovplyvňuje správanie ľudí. Vzniknutý paškvil bol terčom posmechu a straty dôvery. Kepler veľmi jasne varoval astrológov, aby svoje umenie netlačili na pole prírodovedy, ale filozofie. Neuspel. Zmenu prináša koniec 19. a celé 20. storočie. O tom trošku neskôr.

Tak funguje tá astrológia alebo nie?

Neodpoviem ani áno, ani nie. Obzriem sa ku koreňom modernej astrológie a začnem v roku 1789. Pre pamätníkov, rok dobytia Bastily. Začiatok buržoáznej revolúcie. Ách, to boli časy.

V roku 1781 Friedrich Wilhelm Herschel objavil šiestu planétu slnečnej sústavy. Odrazu za Saturnom existuje nová kozmická sila a mierne prestarnutý rodinný systém Slnka (otec), Mesiaca (matka) a ich piatich planetárnych detí je otrasený. Urán rúca Saturnove hranice a hľadá nový spoločenský poriadok. S dobytím Bastily, ktorá sa stala symbolom utláčania, v roku 1789, teda osem rokov po objavení planéty Urán, sa zrútil „ancien regime“ a tým aj poriadok vládnuci celé stáročia. Planéta Urán sa stala symbolom novoty, zmeny, vzbury a revolúcie.

Urán je mimochodom planéta, ktorá symbolizuje znamenie Vodnára (astrológ povie, že tomuto znameniu vládne). Toho Vodnára, o ktorého nastupujúcom veku sa hovorí. Toho Vodnára, ku ktorému sa hlásili všetci hippies. Toho vodnársky revolucionárskeho: Bratstvo, rovnosť, sloboda! A práve toto je posolstvom planéty Urán, to, že človek môže ako duchovná bytosť prerásť podmienenosť – putá svojej minulosti. Človek je slobodný!

Neptún bol vypočítaný z nepravidelností dráhy Urána a v roku 1846 po prvýkrát spozorovaný na predpokladanom mieste. Bolo to obdobie veľkých technických vynálezov, ku ktorým patrí napríklad telegraf (S. Morse, 1837) a telefón (A. Edison, 1877).

V astrológii symbolizuje planéta Neptún nadzmyslovú alebo ak chcete mimozmyslovú komunikáciu, teda telepatiu, intuíciu a mimozmyslové vnímanie. Kontrolná otázka pre priateľov jógy: viete, kedy nastupuje prvá výrazná vlna záujmu o duchovné poznanie a oslobodenie, sprostredkované učiteľmi, ako bol napríklad Krišnamurti v Európe i vo svete?

Do súvislosti s objavením Neptúna sa dáva i bádanie v oblasti hypnózy. Slovo hypnóza použil James Braid v roku 1843. Astrológia, ktorá stráca objavom Uránu tisícročné základy, nachádza prístup, ktorý už nie je – ako u astronómie (páni hvezdári, tu sa astrológovia s vami už naozaj rozišli) – prírodovedecký, ale filozofický, náboženský alebo jednoducho intuitívny.

O nejakých sto rokov neskôr rošáda pokračuje. Bolo objavené dobre utajované Pluto. Stáva sa to v období nacionálneho socializmu a rasistických násilností. Nielen tých notoricky známych černošských, ale i tých utajovaných stalinistických, či dodnes v živej pamäti držaných Hitlerových.

V okamihu, keď človek uveril svojej schopnosti emancipovať sa za ideu osvietenstva – symbolizovaného Uránom – a nástupom skutočného humanizmu v 19. storočí – symbolizovaného Neptúnom – prichádza demaskovanie: jeho stále driemajúca pripravenosť k ničeniu sa prejavila tým najstrašnejším spôsobom v holokauste a prenasledovaní Židov.

V rovnakom čase uverejňuje Sigmund Freud svoje tézy o podvedomých priestoroch duše človeka, ku ktorým patrí i pripravenosť k ničeniu (Freud ho nazýva agresívny pud). Ničivá zúrivosť a podvedomé archaické priestory duše sú iným označením pre planétu Pluto.

Paralela medzi objavením planéty a ľudskými dejinami? S objavením Pluta sa stáva astrológia psychologickou vedou. Týmto svojím tvrdením nechcem však povedať, že astrológia psychológiu nahrádza. To by bola do neba volajúca hlúposť! Astrológia a psychológia k sebe patria.

„Moderná astrológia sa stále viac a viac blíži k psychológii a už počuteľne klope na dvere univerzít.“ To povedal pán, ktorého svet pozná pod menom Carl Gustav Jung. Ak zahrnieme do svojich úvah Pluto, musíme uznať, že príčinou ľudského bytia nie sú pohyby planét na oblohe, ale že východiskovým bodom všetkých zmien je podvedomá a archaická duša.

Moderná astrológia nie je vešteckým umením, je skôr, ako to hovorí Herman Meyer (Astrologie a psychologie, Sagittarius 1997), náukou o symboloch. Dnešný astrológ pre vás nebude zostavovať predpovede typu: „Zajtra presne o 12.37 vám spadne vidlička pod stôl a vy uvidíte najkrajšie nohy vo svojom živote. Škoda len, že budú patriť mužovi a vy ste heterosexuál.“ Nie, to nie.

Dobrý astrológ vám ponúkne pomocnú ruku pri objavovaní vlastnej osobnosti. Pri hľadaní daností, ktoré pomôžu k spokojnejšiemu a príjemnejšiemu životu. Mám rád astrológiu. Mám ju rád aj preto, že ma naučila väčšej úcte k životu i k ľuďom.

Ľuboš Vodička

Zdroj: pôvodne publikované v life style magazíne „InZine
Článok prevzatý zo série „Astrologické chuťovky


Pokračovanie – 2. diel tohto mini seriálu:
Záhada astrologických dvojčiat


Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: BlogAstro Lifestyle