gitara, struny

Cyklická dynamika (Cyklický vývoj): Úvod

Cyklická dynamika je dynamika akéhokoľvek cyklu alebo cyklickej aktivity. Sme zvyknutí na denný cyklus Zeme, vďaka ktorému máme úsvit a súmrak, poludnie a polnoc. Poznáme aj ročný cyklus obehu Zeme okolo Slnka, vďaka ktorému máme jarnú a jesennú rovnodennosť a letný a zimný slnovrat. Každá planéta má svoj cyklus vo vlastnom časovom rámci, ale dynamika cyklu zostáva konzistentná.

Fibonacci sequence golden spiral talisman AnteAr

Astrologické Talizmany a Planetárne pečate

Každý okamih má svoju kvalitu času, a teda aj okamih vzniku, ktorý sa dá vyjadriť horoskopom. Okamih vzniku života človeka nazývame narodením a narodenie je zaznamenané podľa času a miesta. Ale aj začiatok činnosti, či vytvorenie akéhokoľvek predmetu je zaznamenané podľa času a miesta. Astrológia dokáže vyjadriť aj to, aké danosti má či už každý z nás, či nami vytvorená vec.

Horoskop na dnes AnteAr

Horoskop na týždeň od 12. do 18.09.2022

Aktuálne sa nachádzame v čase retrográdneho Merkúra, keď sa posol bohov pohybuje späť cez prvé stupne Váh. Ak ste ešte nedosiahli bod, ktorý mnohí z nás tradične robia – to znamená kričať a trhať si vlasy nad všetkými tými záležitosťami, ktorými sa obdobie retrográdneho Merkúra prejavuje – môže to byť skutočne týždeň, kedy s tým začnete. Ale je to naozaj všetko Merkúrova chyba?