Fibonacci sequence golden spiral talisman AnteAr

Astrologické Talizmany a Planetárne pečate

Každý okamih má svoju kvalitu času, a teda aj okamih vzniku, ktorý sa dá vyjadriť horoskopom. Okamih vzniku života človeka nazývame narodením a narodenie je zaznamenané podľa času a miesta. Ale aj začiatok činnosti, či vytvorenie akéhokoľvek predmetu je zaznamenané podľa času a miesta. Astrológia dokáže vyjadriť aj to, aké danosti má či už každý z nás, či nami vytvorená vec.

gitara, struny

Cyklická dynamika (Cyklický vývoj): Úvod

Cyklická dynamika je dynamika akéhokoľvek cyklu alebo cyklickej aktivity. Sme zvyknutí na denný cyklus Zeme, vďaka ktorému máme úsvit a súmrak, poludnie a polnoc. Poznáme aj ročný cyklus obehu Zeme okolo Slnka, vďaka ktorému máme jarnú a jesennú rovnodennosť a letný a zimný slnovrat. Každá planéta má svoj cyklus vo vlastnom časovom rámci, ale dynamika cyklu zostáva konzistentná.

Domy horoskopu v astrologickom grafe narodenia

Astrologické domy horoskopu

Z času na čas sa v článkoch zmieňujem o tom, aby ste si v horoskope našli určitú udalosť sami. Napr. v texte predpovede na týždeň od 30. januára do 5. februára 2023 som hovoril o lunárnom Splne na 16°♌41 v napätej väzbe s Uránom a dostal som veľa otázok, čo to znamená konkrétne pre mňa, keďže mám 16° Leva v tom či onom dome… tak sa pozrite sem, nech nemusím odpovedať každému zvlášť 🙂

Astrológia – skrytá pravda o človeku – AnteAr

Astrológia

Astrológia Rešpektujem astrológiu ako komplexnú, historicky ukotvenú, vysoko odbornú vedu s obrovským dosahom, ktorá však – ako každá veda v akademickom ponímaní – mnohých odradí. Ale každému, ako sa mu páči. Za mňa sa vo všeobecnej škole učíme základy informatiky, finančnú gramotnosť a občiansku náuku, nie softvérové inžinierstvo, ekonomickú teóriu Read more…

Vnútorné planéty na uhloch - Ako blesk z čistého neba AnteAr

Ako blesk z čistého neba

Naše uhly Asc/Dsc a IC/MC môžu sprostredkovať samotnú podstatu toho, čo potrebujeme pre pocit naplnenia. A rovnako nás môžu primäť k tomu, aby sme sa spojili s podstatou toho druhého. Ak chcete byť skutočným študentom synastrií, bližšia analýza vašich uhlov vám poskytne lepší prehľad o tom, ako vás kto priťahuje a naučí vás cenné lekcie o udržiavaní vzťahov.

Aspekty

Astrologické aspekty

Astrologické aspekty Horoskop sa spravidla zakresľuje do kruhu, ktorý predstavuje dráhu ekliptiky (človek sa nachádza v strede kruhu). Kruh ekliptiky je rozdelený na 360° a každý prvok, ktorý sa na ekliptiku premieta, na nej zaujíma určitú uhlovú polohu, ktorá má uhlový vzťah s ďalšími prvkami s inou uhlovou polohou. Napríklad Read more…

Horoskop na dnes AnteAr

Horoskop na týždeň od 12. do 18.09.2022

Aktuálne sa nachádzame v čase retrográdneho Merkúra, keď sa posol bohov pohybuje späť cez prvé stupne Váh. Ak ste ešte nedosiahli bod, ktorý mnohí z nás tradične robia – to znamená kričať a trhať si vlasy nad všetkými tými záležitosťami, ktorými sa obdobie retrográdneho Merkúra prejavuje – môže to byť skutočne týždeň, kedy s tým začnete. Ale je to naozaj všetko Merkúrova chyba?