Spln Lev Aslan Blog AnteAr

Spln v Levovi 28. január 2021

28. január 2021 prináša silné vibrácie Splnu v Levovi, ktoré ešte viac zvýrazňuje opozícia Jupitera zo znamenia Vodnára a kvadratúry Marsu / Urána v Býkovi. Výsledky budú veľké, hlasné a dramatické. Budeme mať k dispozícii ohromné množstvo energie, tú však bude potrebné využiť s kráľovskou múdrosťou. V rovnaký deň spojí svoje vibrácie Venuša s Plutom, čo naznačuje začiatok novej kapitoly v našich vzťahoch a vo finančných záležitostiach.

Nov Kozorožec 13. január 2021 AnteAr

Nov v Kozorožcovi 13. január 2021

Na ceste do nového roka nás sprevádza nádej a prichádzajú nové nápady. Popri tom je tu aj pocit neistoty a veľa výziev. Ak chceme dosiahnuť najväčší rast a rozvoj, bude potrebné obrniť sa trpezlivosťou. Pomaly a rovnomerne postupujúc krok za krokom dokážeme túto výzvu zvládnuť … treba však počítať s tým, že nás bude čakať aj niekoľko obchádzok a prekvapení.

Spln Rak 30. december 2020 AnteAr

Spln v Rakovi 30. december 2020

Posolstvo Raka sa dostáva do popredia najmä v spojitosti s ukončením tohto divokého roku. Témy rodinných záležitostí a posilnenia postavenia žien sú priam predurčené k tomu, aby nám pomohli zakončiť jazdu na horskej dráhe posledných dvanástich mesiacov. Je zaujímavé, že prvý Spln roku 2020 (sprevádzaný zatmením Mesiaca) bol tiež v Rakovi. Jeho vplyv nás privítal v jednom z najnáročnejších rokov a teraz nám pomôže tento rok ukončiť.

Velka konjnkcia Jupiter & Saturn 21. december 2020

Veľká konjunkcia Jupitera a Saturna vo Vodnárovi

21. december predstavuje jeden z najdôležitejších dní roku 2020, ktorý už priniesol významné udalosti. Súčasne s tohtoročným slnovratom v Kozorožcovi nastane veľmi zriedkavý planetárny jav. Veľká konjunkcia Jupitera so Saturnom vo Vodnárovi symbolizuje kolíziu protichodných vibrácií. Saturn reprezentuje obmedzenia, Jupiter je naopak spájaný s rastom a rozvojom.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!