Luna Nov Býk 11. máj 2021 AnteAr

Nov v Býkovi 11. máj 2021

Nov v Býkovi 11. mája 2021 je tou správnou chvíľou, aby sme naše praktické ciele uskutočnili prostredníctvom konkrétnych zámerov a zlepšili tak kvalitu svojho života. Býk nás učí vážiť si to všetko, čo už máme, a lepšie sa starať o svoje existujúce zdroje. Ak žijeme neudržateľným tempom, naším zámerom počas tohto lunárneho Novu môže byť jednoducho spomalenie nášho postupu.

Kvadratúra Saturn Urán AnteAr

Kvadratúra Saturn Urán

Saturn v kvadratúre s Uránom vytvára konflikt medzi zodpovednosťou a nezávislosťou, stabilitou a zmenami, povinnosťami a slobodou, tradičným a pokrokovým, rutinou a vzrušením, poslušnosťou a vzburou, konzervatívnym a liberálnym, starým a novým, a … minulosťou a budúcnosťou. Saturn s Uránom však prináša posolstvo, ktorému je potrebné venovať plnú pozornosť.

Retrográdne planéty 2021 AnteAr

Retrográdne planéty v roku 2021

V určitých obdobiach menia planéty svoj pohyb do takzvanej retrogradity, čo tendenčne nachádza svoje odzrkadlenie v nepríjemnom zabrzdení iniciatív, ktoré si plánujeme. Z tohto dôvodu je vhodné vziať na vedomie dátumy retrogradity pri plánovaní špeciálnych záležitostí ako je napríklad nákup auta, začiatok podnikania alebo podpisovanie zmlúv.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!