Astrológia zoznam článkov

Zoznam článkov

Rešpektujem astrológiu ako komplexnú, historicky ukotvenú, vysoko odbornú vedu s obrovským dosahom. Avšak na to, aby sme pochopili základy, je potrebné podať veci zrozumiteľne a s odkazom na praktický život. Chcem dostať astrológiu do širokého povedomia, aby ju vo svojom osobnom živote mohol začať využívať každý. Naše články vám pomôžu porozumieť základom astrológie.

Retrográdne planéty v roku 2023 AnteAr

Retrográdne planéty v roku 2023

V určitých obdobiach menia planéty svoj pohyb do takzvanej retrogradity, čo tendenčne nachádza svoje odzrkadlenie v nepríjemnom zabrzdení iniciatív, ktoré si plánujeme. Z tohto dôvodu je vhodné vziať na vedomie dátumy retrogradity pri plánovaní špeciálnych záležitostí ako je napríklad nákup auta, začiatok podnikania alebo podpisovanie zmlúv.

AnteAr astrologické štúdio

Terapia spánkom – alebo ako si vyspať lepší život

Ak chcete schudnúť, mať viac síl, radosti a vnútorného pokoja… ak chcete znížiť riziko prepuknutia závažných ochorení a dožiť sa vyššieho veku. Potom je tento článok určený práve Vám. Aby spánok bol taký ako má byť, je potrebné splniť niekoľko kritérií. Možno dokonca hovoriť o spánkovej hygiene. Pozývam Vás k nahliadnutiu do úlomkov poznania pozitívnych účinkov spánku na život.