Psyche Revived by Cupid's Kiss - astrologické štúdio AnteAr

Umenie malých krokov

To najdôležitejšie si človek nehovorí sám, to najdôležitejšie mu býva povedané. Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Viem, že veľa problémov problémov sa rieši nekonaním; daj, nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť. Nauč ma umeniu malých krokov.