Venuša v Panne AnteAr

Venuša v Panne

Venuša v znamení Panny prináša city, ktoré sú permanentne podrobované rozumovému skúmaniu a analýze. Venuša v Panne svoje city rozoberie do najmenších detailov a potom zistí, že sa láska pod jej kritickým pohľadom vytratila neznámo kam. Je pre ňu ťažké uvoľniť sa, je opatrná. Jej láska je pokojná, stála. K milovanému človeku je láskavá a bude sa o neho obetavo starať.

Venuša v Levovi AnteAr

Venuša v Levovi

Venuša v znamení Leva potrebuje obdiv, lásku, uznanie, prepych, prvotriedne reštaurácie, šperky, kvalitné oblečenie. Chce byť rozmaznávaná. Partnera si potrebuje vážiť, aby ho mohla milovať. Vo vzťahoch je pomerne stála, avšak romantická nevera jej nie je cudzia. Venuša v Levovi prináša umelecké nadanie, túžbu predvádzať sa, hrať sa. Je vrúcna, veľkorysá a štedrá.

Venuša v Rakovi AnteAr

Venuša v Rakovi

Venuša v znamení Raka je Madona s dieťaťom. Je citlivá, romantická, potrebuje nehu a pocit, že je milovaná. Miernosť, jemnosť, láska k rodine. Rada varí a je a je rada v kuchyni v spoločnosti blízkych ľudí. Venuša v Rakovi môže znamenať citovú závislosť na partnerovi či deťoch, obetovanie sa pre nich, neschopnosť im niečo odmietnuť. Je pre ňu ťažké žiť bez partnera.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!