Spriaznené duše - astrologické štúdio AnteAr

Spriaznené duše

Práve neúplnosť nás priťahuje k ľuďom s vlastnosťami, ktoré my sami nemáme, to z nej sa rodí túžba láskyplne sa spojiť s druhým ‒ sexuálne, citovo, mentálne i duchovne. Na neúplnosti totiž nie je vôbec nič zlé, rovnako ako nie je nič zlé na želaniach a túžbach. Práve naopak, vo vzťahu so spriaznenou dušou môžeme …

Partnerský horoskop - astrologické štúdio AnteAr

Astrológia a vzťahy – II.

Už prvý pohľad na partnerský horoskop vám napovie, či sa k sebe dvaja ľudia hodia a čo možno od vzťahu očakávať. Tak či tak pokiaľ je vzťahový horoskop veľmi harmonický v dôležitých bodoch, existuje značná pravdepodobnosť, že sa obaja partneri dohodnú a že nebudú mať problém sa vzájomne tolerovať. Ešte hádam …

Partnerký horoskop - astrologické štúdio AnteAr

Astrológia a vzťahy – I.

Dostávame sa k zložitejšej kapitole astrológie – k partnerským vzťahom. Láska a partnerstvo sa riadi širokým spektrom najrôznejších faktorov, ktoré možno len ťažko komplexne obsiahnuť. Napriek tomu je však možné pomocou astrológie určiť niektoré dôležité predpoklady, ktoré budú v danom vzťahu …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!