Nov v Rakovi Jún 2020 AnteAr

Letný slnovrat & Nov v Rakovi 21. jún 2020

Nov v Rakovi & zatmenie Slnka nastáva za harmonických konštelácií. Dá sa teda očakávať, že aj nasledujúce obdobie bude prebiehať tomu zodpovedajúcim spôsobom. Môžeme hovoriť o vzostupe energie, šťastných a pozitívnych okolnostiach. Tie sa priaznivo odzrkadlia najmä v súvislosti s rodinou, rodičovstvom či opatrovateľstvom. Aktuálne konštelácie prinášajú …

Horoskop na týždeň AnteAr

Horoskop na týždeň od 01.06.2020

Horoskop na týždeň poukazuje na príliš mnoho rôznych podnetov a výrazný vzostup energie. Aby sme však túto energiu vedeli zmysluplne využiť, bude potrebné urobiť si jasno v našich prioritách. Váhach by sa ešte dal považovať za pomerne pokojný deň. Avšak už od utorka sa to na nás začne valiť a s ďalšími dňami môžeme stále viac nadobúdať pocit, že sa toho na nás chvíľami hrnie až príliš veľa.