Ascendent 04 cancer AnteAr

Ascendent Rak – žena

Zo všetkých ascendentov má najsilnejšie vyvinutý pud k vytváraniu hniezdočka. Je intuitívna, rodená liečiteľka a muži sa k nej radi túlia a rozprávajú jej dlhé strastiplné histórie o svojich predošlých vzťahoch. Z tohto vzťahu neodídete nezmenený. Nezabúdajte na to, že žena s ascendentom v Rakovi má schopnosť pretvárať, a tá sa týka aj vás.

Ascendent 03 gemini AnteAr

Ascendent Blíženci – muž

Muži s ascendentom v Blížencoch sú veľkí svetobežníci, aj keď sú obmedzení na svoju štvrť. Sú nepokojní a aktívni a majú niektoré nádherné vlastnosti. Majú vzácnu schopnosť vrhnúť sa do práce a potom na ňu úplne zabudnúť a s plným zaujatím presedlať na zábavu. Niekedy – po dlhej preflámovanej noci – im zazvoní budík, práve keď sa vracajú domov. Žiadny …

Listen to Your Intuition AnteAr

7 Tipov pre rovnováhu v živote

Azda každý z nás by chcel byť spokojný so svojím životom a vybalansovať vplyvy stresových situácií a pozitívnych pocitov. Poradíme vám, ako sa dopracovať k dôležitej životnej rovnováhe. Počúvajte svoju intuíciu. Intuícia je veľmi spoľahlivý ukazovateľ. Pocit kdesi vnútri, ktorý sa vás vo chvíľach rozhodovania pýta, či vážne robíte dobre, a zároveň vám našepkáva, ktoré rozhodnutie je správne.

Kompatibilita vzťahu AnteAr

Kompatibilita vzťahu a Synastrie

V predchádzajúcom článku sme hovorili o partnerskom horoskope podľa dátumu narodenia. Teraz prinášame informácie o kľúčových konšteláciách v partnerských horoskopoch, ktoré naznačujú vzájomnú kompatibilitu vzťahu. Zámerne hovoríme len o kompatibilite a nerozoberáme všetky možné vzájomné kombinácie astrologických prvkov 🙂

Partnerský horoskop - astrologické štúdio AnteAr

Partnerský horoskop podľa dátumu narodenia

Partnerský horoskop vám umožní s predstihom nahliadnuť na možné dôsledky vašich rozhodnutí a odhaliť úskalia životných situácií i ľudí okolo nás. Úlohou astrológa teda nie je človeka primäť k určitému rozhodnutiu, ale ponúknuť mu varianty a upozorniť na ich dôsledky. Je lepšie si horoskop nechať urobiť preventívne, nie ako východisko z partnerskej krízy …

Red rose petal drops - astrologické štúdio AnteAr

Luna a plodnosť

Jedným z mužov, ktorí významne prispeli k formulácii astrologických zákonitostí týkajúcich sa plodnosti a výberu pohlavia bol slovenský lekár MUDr. Eugen Jonáš. Ten v päťdesiatych rokoch minulého storočia overil na veľkom súbore dát, že žena je plodná vtedy, keď sa Luna na oblohe nachádza v rovnakej fáze, aká bola pri jej narodení …

Couple holding hands on wedding love - astrologické štúdio AnteAr

Zamilovať sa, ešte neznamená vytvoriť vzťah

Nesmieme zamieňať pojmy. Vášeň je niečo iné než vybudovanie vzájomného vzťahu. Ten je vedomým a presne vymedzeným výberom založeným na zdieľaní hodnôt a vyjednávaní o spoločnom cieli. Väčšina dvojíc však „vkĺzne do vzájomného vzťahu“ súčasne s tým, keď jeden s druhým „vkĺzne do postele“. A odtiaľ pramení časť ďalších problémov.

Tango - astrologické štúdio AnteAr

Najdôležitejší vzťah na svete

Tento vzťah ovplyvňuje každý z tvojich dní, každú z hodín, dokonca minút a sekúnd. Niet dňa, kedy by tento najdôležitejší vzťah na svete neprinášal plody! Môže pomáhať, harmonizovať, podporovať, úplne rovnako ako obťažovať, vnášať zmätok a byť odstrašujúcim príkladom. A ak mu nebudeš venovať …