Úvod do cyklickej dynamiky

gitara, struny

„V znení strún je geometria, v rozostupoch sfér je hudba.“

~ Pytagoras

Čo je cyklická dynamika (cyklický vývoj)?

Jednoducho povedané, cyklická dynamika je dynamika (vývoj) akéhokoľvek cyklu alebo cyklickej aktivity.

Sme zvyknutí na denný cyklus Zeme, ktorá sa otáča okolo svojej osi každých 24 hodín a vďaka ktorému máme úsvit a súmrak, poludnie a polnoc.
Dobre poznáme aj ročný cyklus obehu Zeme okolo Slnka, vďaka ktorému máme jarnú a jesennú rovnodennosť a letný a zimný slnovrat.
Môžeme tiež pozorovať lunárny cyklus obehu Mesiaca okolo Zeme, vďaka ktorému máme Nov a Spln a štvrťmesiace

Vo svojom vlastnom časovom rámci má každá planéta svoj cyklus, ale dynamika cyklu zostáva konzistentná.

Poznáme tvar zverokruhu, a hoci sa planéty stále pohybujú, dokážeme jednoducho pozorovať cyklický charakter ich tanca. Tento prastarý kruh je rovnomerne rozdelený na dvanásť znamení a keď planéta dokončí cyklus, začne nový. Každý z dvanástich bodov obsahuje napätie, ktoré je možné vyriešiť po dokončení cyklu. Každý bod na kolese má uhlový vzťah k ostatným bodom a niektoré uhly udržujú väčšie napätie ako iné. Aj keď vieme pochopiť, že planéty interagujú týmto spôsobom, iné cyklické dynamické systémy nie sú také zrejmé.

Oktáva

V srdci hudobnej teórie je tajomná štruktúra nazývaná „oktáva“. Aj keď existuje nespočetné množstvo tónov, existuje len dvanásť stupňov výšky tónu, ktoré sa ďalej opakujú vo vyšších a nižších oktávach. Oktávu si môžeme predstaviť ako kruh rozdelený dvanástimi bodmi, napr. analógové hodiny alebo zverokruh. Klasicky vzdelaní hudobníci sú zvyknutí vidieť kruh kvínt v cyklickom formáte. Ale nemusia tak poznať tento základnejší model nazývaný „chromatický kruh“. O kruhu kvínt a kvárt sa môžeme naučiť veľa z chromatického kruhu, ale tradičné kurzy hudobnej teórie využívajú tento model len zriedka.

oktáva farieb
Oktáva

S cyklickým formátom pre hudobnú teóriu môžeme pozorovať rovnaké dynamické body v hudobných intervaloch, ktoré vidíme v astrologických aspektoch. Pozrime sa na obľúbený tranzit každého z nás v Slnečnom cykle, na naše narodeniny. V deň našich narodenín je Slnko približne na rovnakom stupni ekliptiky, ako keď sme sa narodili. Každý mesiac sa Slnko pohne o 30 stupňov, takže všetky minoritné a majoritné (hlavné) aspekty medzi tranzitujúcim Slnkom a naším natálnym Slnkom sa uzatvárajú približne v mesačných intervaloch. Preto asi dva mesiace po našich narodeninách je tranzitujúce Slnko v sextile (60°) s našim natálnym Slnkom, o mesiac neskôr je Slnko v kvadratúre (90°) s našim natálnym Slnkom a mesiac po ňom je Slnko v trigóne (120°) s našim natálnym Slnkom. Šesť mesiacov po našich narodeninách je Slnko v opozícii (180°) voči nášmu natálnemu Slnku, a tento vzor sa opakuje v opačnom poradí, keď sa Slnko po ekliptike pohybuje smerom k našim ďalším narodeninám.

Tranzity Slnka
Slnečný cyklus tranzitných aspektov voči natálnemu Slnku

Tónina

Ak považujeme pozíciu nášho natálneho Slnka za tóninu piesne, potom sa Slnko pri svojom pohybe okolo zverokruhu pohybuje v každom intervale. Slnko v sextile na Natálne Slnko (60°) je interval nazvaný sekunda v durovej tónine, Slnko v kvadratúre na Natálne Slnko (90°) je tercia v molovej tónine, Slnko v trigóne na Natálne Slnko (120°) je tercia durovej tóniny a Slnko v opozícii na Natálne Slnko (180°) je rovná (alebo zmenšená) kvinta. Ďalší trigón je molová sexta, nasledujúca kvadratúra je durová sexta a nasledujúci sextil je dominantná septima. V astrológii tranzitná kvadratúra obsahuje veľa disonantného napätia a trigón je ľahký a prináša príjemný oddych. V hudobnej teórii má molová tercia rovnaké disonantné napätie, aké môžeme cítiť pri kvadratúre. A v durovej tercii môžeme počuť, ako sa toto napätie harmonickým trigónom vyrieši.

12 astrologických aspektov
12 astrologických aspektov

To, čo v astrológii nazývame „opozícia“, je v hudobnej teórii „zmenšená kvinta“. Tento interval predstavuje bod najväčšej nestability, pretože rozdeľuje oktávu na dokonalé polovice. Vo väčšine prípadov dokáže ucho bez akéhokoľvek tréningu rýchlo určiť, ktorá nota je „základný tón“ alebo „tónina“. Keď sú však všetky intervaly vzdialené rovnako, ucho zažíva krátky stav zmätku. Hovorím krátky, pretože tieto intervaly často označujeme ako „prechodové tóny“. Môžu byť napäté, ale zvyčajne sa rýchlo vyriešia v nasledujúcom akorde. Na vrchole cyklu skončíme tam, kde sme začali, konjunkcia predstavuje „základný tón“ alebo „tóninu“ našej piesne.

Dokonalá čistá kvinta

Hlavné tranzity v astrológii vynechávajú niektoré základné intervaly z hudobnej teórie. Kvinkunx (150°) je zvláštny aspekt, pretože predstavuje jediné body nerovnomerného rozdelenia v cykle. Akýkoľvek cyklus dvanástich možno rovnomerne rozdeliť číslami 1, 2, 3, 4 a 6, ale nie číslami 5 alebo 7. Na zverokruh sa môžeme pozerať ako na sériu 12 semi-sextilov (30°), 6 sextilov (60°), 4 kvadratúr (90°), 3 trigónov (120°) alebo 2 opozícií (180°), ktoré všetky delia cyklus rovnomerne. Matematika je jednoduchá: 1/12, 1/6, 1/4, 1/3 a 1/2. Ale 5/12 a 7/12 nedelia cyklus rovnomerne. V hudobnej teórii sa 5/12 nazýva „čistá kvarta“ alebo jednoducho „kvarta“. Poloha 7/12 je najvýznamnejším hudobným intervalom a nazývame ju „čistá kvinta“.

Čistá kvinta
Kvintový kruh

Kvintový kruh máme preto, lebo trvá niekoľko cyklov, kým sa tieto intervaly vrátia do pôvodnej polohy: na jednotku. Naproti tomu ostatné intervaly sa dajú vyriešiť v jednom cykle. Ak sa posunieme o 7 z 12 krokov okolo zverokruhu, ocitneme sa na druhom kvinkunxe. A ak sa posunieme o ďalších 7 krokov, v ďalšom cykle pristaneme na prvom sextile. Ďalších 7 krokov a pristaneme na druhej kvadratúre v tom istom cykle a po ďalších 7 krokoch pristaneme na prvom trigóne v ďalšom cykle. K návratu na pôvodnú pozíciu je potrebných 12 krokov, pričom v tomto bode sme už raz pristali na každom vedľajšom a hlavnom aspekte. V hudobnej teórii je kvartový kruh kvintovým kruhom v opačnom poradí.

Tanec s hviezdami

V budúcich príspevkoch bude toho oveľa viac. Toto je len krátky úvod do teórie, ktorá spája dve bohaté témy. Dôležitejší ako technická a praktická stránka cyklickej dynamiky je jazyk, ktorý nám poskytuje. V jazyku hudby je veľa múdrosti, ktorá sa nazbierala počas našej evolúcie. Môže to byť metafora, ktorá naznačuje, že život je ako pieseň a že z našich úvah môžeme čerpať najrôznejšie druhy potešenia. Mojím poslaním je však ukázať, že život nie je ako pieseň. Život je pieseň. Celý vesmír je len jedna veľká pieseň: Uni-Verzum. V živote máme len jednu možnosť, tancovať s hviezdami alebo proti nim.

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Váš privátny astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Súvisiace:

Dynamika

Tón

Tónina

Oktáva

Interval (hudba)

Kvintový a kvartový kruh

Pythagoras a hudba sfér