Domy horoskopu

Domy horoskopu v astrologickom grafe narodenia
Domy horoskopu v astrologickom grafe narodenia

Z času na čas sa v článkoch zmieňujem o tom, aby ste si v horoskope našli určitú udalosť sami. Napríklad v texte horoskopu na týždeň od 30. januára do 5. februára 2023 som hovoril o lunárnom Splne na 16°41 v napätej väzbe s Uránom a dostal som veľa otázok, čo to znamená konkrétne pre mňa, keďže mám 16° Leva v tom či onom dome… tak sa skúste pozrieť sem, aby som nemusel odpovedať na každú otázku zvlášť 🙂

A znovu pripomínam: systém domov je len jedným z troch základných systémov, ktoré treba brať do úvahy pri výklade horoskopu. Informácie o téme toho ktorého domu preto berte len ako východisko. Výklad celého horoskopu nemôže byť založený len na ňom!

Domy horoskopu
Kľúčové slová a témy jednotlivých domov horoskopu

Stručný prehľad významov, ktoré sa pripisujú jednotlivým domom horoskopu

1. dom horoskopu

Kľúčové slová: narodenie, moja osobnosť a telo, vstup do nových situácií, ja, identita, sebauvedomenie, sebavyjadrenie, sebapotvrdenie, moje telo, fyzická konštitúcia, vzhľad, obraz, maska, osobnosti, nezávislosť
Témy: hľadanie vlastnej individuality, uvedomenie, životný postoj, poslanie a rozvoj. Sebaobjavovanie, sebapoznávanie, sebarealizácia. Archetyp iniciácie: začiatok, vstup do novej fázy života. Narodenie a rané detstvo. Ako pôsobíme na ostatných ľudí, vzhľad.

2. dom horoskopu

Kľúčové slová: osobné zdroje, sebahodnotenie, vymedzenie sa vo vzťahu k životnému prostrediu, hodnoty, vlastníctvo, majetok, financie, postoj k vlastníctvu, zisk, zdroj obživy, materiálne zabezpečenie
Témy: definovanie seba vo vzťahu k svetu, hodnota, sebaúcta, sebahodnotenie. Majetok, nehnuteľnosti, pozemky, investície, účty, majetok. Vlastníctvo, materiálne hodnoty, zarábanie peňazí, peniaze z vlastnej práce. Čo si ceníme, po čom túžime, čo priťahujeme. Fyzické telo.

3. dom horoskopu

Kľúčové slová: analytické myslenie, reč, komunikácia, duševné prispôsobenie, intelekt, učenie, krátke cesty, vzťahy so súrodencami, širšia rodina, susedstvo, chôdza a mimika, pohyb
Témy: súrodenci, širšia rodina, vzťahy so susedmi. Reč, jazyk, písomné dokumenty, zmluvy, listy, knihy, počítače. Konkrétne myslenie, logika, ľavá mozgová hemisféra, empirické poznatky, vedomosti, zhromažďovanie a triedenie faktov. Školstvo, základná a stredná škola. Krátke cesty, dopravné prostriedky, chôdza, pohyb. Korešpondencia, literárna tvorba, médiá.

4. dom horoskopu

Kľúčové slová: rodina, rodičia (matka), domov, detstvo, súkromie, pocit fyzického a emocionálneho bezpečia, korene, tradície, osobné nevedomie, nevedomé vzorce správania
Témy: korene, domov, rodina, tradícia, pokrvné puto. Vnútorné ja, duša, miesto, kam sa utiekame do bezpečia. Priestor pre vnútornú integráciu. Domov, mesto, krajina, vlasť. Otec v mužskom horoskope, matka v ženskom horoskope. Dedičnosť, rodinné tabu a rany.

5. dom horoskopu

Kľúčové slová: kreativita, zábava, hra, relaxácia, koníčky, radosť, flirt a sex, potešenie, pôžitok, náhodné vzťahy, milenci a milenky, šport, stávkovanie, hazardné hry, divadlo, deti
Témy: plodnosť, produktivita, deti, vnútorné dieťa. Láska, milostné vzťahy, milenec, milenka. Flirt, flirtovanie, sex ako zábava, radosť z obdivu. Tvorivosť: umenie, divadlo, kino, šport, tanec, rekreácia, koníčky. Podnikanie, tvorivé a umelecké profesie. Špekulácie, výhry, preteky, hry a hazardné hry. Potreba vyniknúť, byť stredobodom pozornosti, vzbudiť záujem. Túžba podeliť sa o skúsenosti.

6. dom horoskopu

Kľúčové slová: služby, zamestnanie, pracovné návyky, rutina, úlohy a povinnosti, zdravie, zdravotné návyky, výživa, malé domáce zvieratá, starostlivosť o domácnosť
Témy: práca, povinnosti, zamestnanie, služby. Každodenná rutina, prispôsobenie, každodenný život, každodenné rituály. Pracovné podmienky, vzťahy na pracovisku, slobodné povolanie. Zamestnanci, služobníci, kolegovia, profesie v oblasti služieb. Zdravie, výživa, hygiena, starostlivosť o telo. Choroby, zdravotné dispozície, liečba. Malé domáce zvieratá.

7. dom horoskopu

Kľúčové slová: partnerstvo, priateľstvo, manželstvo, kontakt s cudzími ľuďmi, vzťahy jeden na jedného, spojenectvo alebo konflikty s inými, zmluvné vzťahy, právne procesy
Témy: ako kontaktujem cudzích ľudí, koho k sebe priťahujem. Partnerská rovnosť – ty a ja, vzťah dvoch. Priateľ, spolupracovník, partner, manželský partner. Žaloby, nižšie súdy, otvorené nepriateľstvo. Projekcia – vlastnosti, ktoré premietame na iných. Vnútorný partner, dôležitosť iných ľudí, sympatie. Čo dávam do vzťahu, to premietam na partnera. Schopnosť nadviazať kontakt, socializovať sa, prispôsobiť sa a spolupracovať.

8. dom horoskopu

Kľúčové slová: zdieľanie, transformácia, sex, tabu, smrť a znovuzrodenie, zážitky blízke smrti, mágia, okultizmus, psychoanalýza, spoločný majetok a financie, podnikanie, cudzie peniaze, pôžičky, hypotéky, závety, dedičstvo
Témy: hodnoty iných ľudí, majetok partnera/spolužiaka. Spoluvlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo, pôžičky a úvery, závety, dedičstvo. Povolania súvisiace s financiami: maklér, finančný poradca. Zdieľanie spoločného života a ochota deliť sa. Strach, bolesť, kríza, utrpenie, smrť, okolnosti smrti, vážna choroba, transplantácia. Tieň, odpor, násilie, nenávisť, transformácia, skryté emócie. Sex, orgazmus, žiarlivosť, intenzívna výmena životnej energie. Astrálna rovina, citlivosť na neviditeľné/nehmotné javy, temné sily, (čierna) mágia.

9. dom horoskopu

Kľúčové slová: syntetické myslenie, hľadanie zmyslu, filozofia, viera, náboženstvo, teológia, rozširovanie obzorov, štúdium, vzdelávanie, cestovanie do vzdialených krajín, spoznávanie cudzích kultúr, biela mágia
Témy: filozofia, náboženstvo, právo, duchovný život. Obraz Boha, existenciálne problémy a životné motivácie. Vyššie ciele, hľadanie zmyslu života, pravdy, zákonov existencie. Duchovné/duševné povolanie, šírenie myšlienok. Vyššia inteligencia, duchovná syntéza, symbolické myslenie. Vhľad, schopnosť pochopiť udalosti, schopnosť vyvodiť závery, abstrakcia a intuícia. Kňaz, duchovný vodca, kazateľ. Morálka, vyššie súdy, vysoké školy, univerzity, vydavateľstvá. Cudzina, cestovanie na dlhé vzdialenosti, dlhodobý pobyt v zahraničí, rozširovanie obzorov, iné kultúry a zvyky.

10. dom horoskopu

Kľúčové slová: spoločenské postavenie, verejný úspech, pocty, ambície, kariéra, vedenie, úspech, hierarchia, autorita, rešpekt, otec
Témy: najviditeľnejšia vlastnosť, sebaprezentácia, kultivovaný imidž. Verejné vystupovanie, sebaúcta a prínos pre spoločnosť. Kariéra, povolanie, verejná činnosť, uznanie, moc, ambície. Postavenie v spoločnosti, spoločenský úspech. Vzťah k autorite a moci, autority. Matka v mužskom horoskope, otec v ženskom horoskope.

11. dom horoskopu

Kľúčové slová: nádeje a želania, ambície, spoločnosť, skupinové záujmy, spoločenské organizácie, spoločenské ciele, spoločenský život, široké priateľstvo, humanitárne a sociálne záujmy, globálne celosvetové povedomie
Témy: prekonávanie osobnej identity, túžba stať sa niečím väčším. Priatelia, spoločenská skupina alebo trieda, podniky, združenia. Popularita, publicita, skupinové povedomie, všeobecné prijatie, skupinová integrácia a identifikácia osoby s jej sociálnou rolou. Politika, voľby, reklama, protekcia, systémy. Globalizácia, moderné médiá, všeobecné komunikačné prostriedky, mobilné telefóny, lietadlá, počítače, technika, elektronika. Priania, túžby, plány, ciele, vývoj, reformy, revolúcie.

12. dom horoskopu

Kľúčové slová: jednota, vesmír, služba, prekážky, obmedzenia, tajné nepriateľstvo, sebaobetovanie, odlúčenosť, nemocnica, väzenie, vyhnanstvo, samota, osud, transcendencia, fantázia, rozprávky a legendy, okultizmus, nevedomie
Témy: kolektívne nevedomie, skryté veci, túžba po pôvodnej jednote. Sny, smútok, osamelosť, opustenie, vyhnanstvo, azyl, utrpenie, duševné choroby, vrodené choroby, skazenosť, nemocnice, operácie. Trestné procesy a nedobrovoľné obmedzovanie osobnej slobody. Skrytí nepriatelia, samovražda, zrada, špionáž, krádež, tajné aktivity. Povolania v inštitúciách – nemocniciach, väzniciach, múzeách, knižniciach, … Dobročinnosť, obetavosť, odriekanie, služba človeku a Bohu. Náhle zjavenia a náhle zmiznutia, okultný život, ilúzie a bludy. Karma, mystika, meditácia, modlitba, kňazstvo, cirkev. Internet. Alkohol, drogy, závislosti. Nevedomé komplexy a vzorce správania.


Do vašej pozornosti odporúčam knihu „Astrologické domy“ od známej britskej astrologičky Deborah Houldingovej.

Deborah Houlding Astrologické domy Horoskopy, planéty a znamenia

Astrologické domy

Deborah Houlding

Najslávnejšia kniha známej britskej astrologičky vás uvedie do problematiky domov horoskopu, nevyhnutnej to súčasti každého výkladu.

Pokiaľ sa o svoj horoskop zaujímate len málinko hlbšie a nestačí vám obyčajná charakteristika vášho slnečného znamenia, stane sa pre vás táto príručka nevyhnutnosťou. Žiadna iná kniha takto jasne a prehľadne význam astrologických domov nepopisuje.

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Súvisiace témy:

Osobný horoskop, ZDARMA

„Vyveštite“ si, čo vás čaká, ZDARMA

Astrologické domy horoskopu

Kde to nájdem vo svojom horoskope