Poslednú aktualizáciu dňa 01/10/2018 vykonal astrovia

Astrologický horoskop:
2. október 2018

Počas druhého októbrového dňa Luna pokračuje v púti svojím domovským znamením Raka, v ktorom je jej vnímavosť a náladovosť na štandardne vysokej úrovni. Popri tom jej prítomnosť zvýrazňuje kvality znamenia Raka, spájané so zameraním na domov, domácnosť, rodinu a v neposlednom rade na náš vnútorný svet.

Luna sa počas predpoludnia dostáva do fázy svojej poslednej štvrte, čo sa zvyčajne odzrkadľuje v prehodnotení dosiahnutých výsledkov počas doterajšieho vývoja od začiatku posledného lunárneho cyklu spred troch týždňov. Ten sa začal 9. septembra lunárnym Novom v znamení Panny a vyvrcholil pred týždňom 25. septembra počas lunárneho Splnu v znamení Barana.

Ak by sme prihliadali čisto len k lunárnemu cyklu, bolo by možné považovať utorok za kritický deň. Našťastie Luna počas popoludnia uzavrie konšteláciu známu pod názvom Veľký vodný trigón. Luna v Rakovi sa najprv po štvrť na dve dostane do harmonického postavenia s Venušou v znamení Škorpióna a večer pred ôsmou hodinou sa spojí s Neptúnom v Rybách.

Konštelácia Veľkého trigónu vo vodných znameniach sa odzrkadľuje výraznou senzitivitou, schopnosťou empatie, nárastom tvorivého potenciálu a intenzívnym preberaním návykov od ľudí z nášho najbližšieho okolia. Vzhľadom k tomu, že v hre sú Venuša a jej vyššia oktáva Neptún, dá sa očakávať, že aj naše láskyplné city budú na vzostupe 😉

Nuž, ale v tomto svete nič nie je dokonalé a aj utorok prináša ešte jednu konšteláciu, v ktorej sa Merkúr vo Váhach postupne dostáva do napätej pozície s Plutom v Kozorožcovi. Planétu komunikácie vyzýva na súboj mocný vládca podsvetia Pluto, planéta spájaná s nátlakom a manipuláciou. Je na zvážení a našom rozhodnutí, akým spôsobom budeme viesť rozhovory, pretože Pluto v napätom postavení s Merkúrom zvyčajne stojí v pozadí situácií, v ktorých môžu byť odhalené doteraz utajované skutočnosti.

No a viete, ako to chodí, keď sa nazdávame, že len my sme tí, ktorí majú prístup k určitým informáciám. Vždy sa nájde niekto, kto si nájde cestu, aby sa k nim dostal tiež. A ak vychádzame z nesprávnych predpokladov, ľahko sa môže stať, že si vyvodíme mylné závery. Všetci sme zraniteľní. Pluto svojimi ťahmi si vždy nájde spôsob, ako odhaliť hoci aj to jediné slabé miesto, ktoré máme, a bez váhania túto informáciu aj nemilosrdne použije proti nám.

Merkúr v diplomatických Váhach sa môže pokúšať šikovne kľučkovať, ale ak ho raz Pluto zdrapí, potom mu nepomôžu žiadne triky, žiadna lesť a bude musieť vyklopiť pravdu, celú pravdu a nič než pravdu. Takže pozor: máte právo mlčať, ale ak čokoľvek poviete, môže to byť – a aj bude – použité proti vám.

Bez ohľadu na komplikované mocensko – informačné hry, utorok je dňom, kedy si sami môžeme zvoliť svoju cestu. Jednou z nich je láska, vľúdnosť a obetavosť. Je len na našom rozhodnutí, či sa vydáme touto cestou 😉

P.s.: To všetko sú však len súčasné, všeobecne pôsobiace energie. Každý z nás má však svoj vlastný rytmus, ktorý je naznačený aktuálnym postavením planét vo väzbách k prvkom v našom osobnom horoskope. Tie môžu ukazovať na situácie úplne odlišného charakteru, než ako popisujem energie konštelácií v denných horoskopoch. Je dobré, vedieť o ich možnostiach a využiť ich vo svoj prospech 😉

Ako z astrologických konštelácií vyťažiť
pre seba len to najlepšie?
Kliknite sem a objednajte sa na konzultáciu.


Zdieľajte článok so svojimi priateľmi 😉

Categories: Astro Aktuality

AnteAr | astrologické horoskopy | Ľubo Drozd | Košice