Poslednú aktualizáciu dňa 24/06/2020 vykonal antear

Astrologický horoskop:
3. október 2018

Prvý letmý pohľad na stredajšie astrologické konštelácie by mohol zvádzať k názoru, že tento deň bude prebiehať pomerne v pohode. Veď vlastne okrem krásneho trigónu medzi Lunou zo znamenia Raka a Jupiterom v Škorpiónovi sa toho teraz veľa nedeje. Táto príjemná konštelácia, prinášajúca spolu s optimizmom aj vľúdnosť, miernosť, emocionálnu vyrovnanosť a množstvo dobrých úmyslov, sa uzavrie počas predpoludnia tri minúty po pol desiatej. A potom sa už Luna vydáva na prázdnu cestu, mimo kurzu smerom k znameniu Leva, ktorého hranicu prekročí dvanásť minút po jedenástej hodine večer.

Nabádalo by to k myšlienke, využiť predpoludnie do uvedeného času tým najefektívnejším spôsobom na rozbeh nových projektov, pretože po pol desiatej s Lunou v jalovom behu je kvalita času vhodná azda len na dokončenie a uzavretie tých záležitostí, ktorými sa už viac nechceme zapodievať.

Tieto skutočnosti sú jasné, nepopierateľné a jednoznačné. Teda až na jeden detail, ktorým je konštelácia troch prvkov s úplne odlišnými vlastnosťami. Ak sa pozriete pozornejšie, uvidíte, že Merkúr vo Váhach a Neptún v znamení Rýb sú na ekliptike v rovnakej vzdialenosti od Saturna v Kozorožcovi. Saturn je teda v stredovej vzdialenosti medzi planétou komunikácie a racionálneho uvažovania, a planétou imaginácie, fantázie, ilúzií, spirituality, s Neptúnom, planétou, ktorá je v astrológii považovaná za vyššiu oktávu Venuše.

Tradičná interpretácia kombinácie týchto energií podľa Reinholda Ebertina je skutočne len veľmi málo pozitívna. Avšak je tu niečo, čo celý obraz mení, ak si uvedomíme, že tieto tri planéty sú navzájom spojené pomerne zriedkavým 72° aspektom, známym ako kvintil a bikvintil.

Z geometrického pohľadu sa jedná o kruh rozdelený na pätiny, prípadne ich násobky. Z pohľadu procesného je piaty krok spojený s vnútorným tlakom, ktorý nás núti prejaviť sa navonok šikovným, kultivovaným spôsobom.

Saturn do svojich konštelácií prináša systém a štruktúru, čo sa vo fyzickej rovine premieta do materializácie tých záležitostí, ktorým venujeme svoju plnú sústredenú pozornosť. Prepojenie Merkúra so Saturnom sa odzrkadľuje v usporiadanom, disciplinovanom myslení a v spôsobe našej komunikácie. Z druhej strany je so Saturnom spojený Neptún, čo sa môže prejaviť zamedzením rozplývania hraníc, ak tým máme na mysli pevne vymedzené pole svojho pôsobenia.

No a napokon je tu samotné prepojenie Merkúra s Neptúnom, v ktorom sa prelína triezve myslenie so svetom fantázie, racionalita s imagináciou, či fakty s obrazmi. Je veľmi dobré, že tieto pomerne neľahko spojiteľné energie spája magickými kvintilmi strohý, systematický Saturn, ktorý stojí práve uprostred medzi nimi.

Možno sa pýtate, v čom spočíva to magické v súvislosti s kvintilom. Nuž, ak rozdelíte kruh na päť rovnako veľkých častí a navzájom pospájate ich začiatky, vznikne z toho päťcípa hviezda – pentagram. Ten sa oddávna používa v mágii ako ochranný symbol.

Pre všetkých, pre ktorých je zajtrajší deň určitým spôsobom významný alebo dôležitý, mám dobrú správu. Jej posolstvo spočíva v tom, že máte vo svojich rukách magickú moc. Svojím sústredeným, cieľavedomým postupom môžete postupnými krokmi spojiť takmer nezlučiteľné do jedného celku. Zo sveta myšlienok i zo sveta imaginácie dokážete získať tie najhodnotnejšie dary. Želám vám teda, nech sa vaše zámery stanú skutočnosťou tak, ako to vy sami budete chcieť 😉

P.s.: To všetko sú však len súčasné, všeobecne pôsobiace energie. Každý z nás má však svoj vlastný rytmus, ktorý je naznačený aktuálnym postavením planét vo väzbách k prvkom v našom osobnom horoskope. Tie môžu ukazovať na situácie úplne odlišného charakteru, než ako popisujem energie konštelácií v denných horoskopoch. Je dobré, vedieť o ich možnostiach a využiť ich vo svoj prospech 😉

Ako z astrologických konštelácií vyťažiť
pre seba len to najlepšie?
Kliknite sem a objednajte sa na konzultáciu.


Zdieľajte článok so svojimi priateľmi 😉

Categories: Astro Aktuality

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!