Poslednú aktualizáciu dňa 15/01/2023 vykonal astromaïa

Nedeľa 26. august 2018

Kalendárny týždeň sa končí a spolu s ním prichádza lunárny Spln v znamení Rýb. Ako každý spln, aj tento je charakterizovaný vyvrcholením vývojového cyklu od posledného lunárneho novu. V tomto prípade je reč o dátume 11.august 2018, kedy sa témou tohto cyklu stali záležitosti spojené s láskou, tvorivosťou a vzťahmi s našimi deťmi.

Možno aj vy ste počas uplynulých dvoch týždňov zaznamenali sklony svojho partnera k teatrálnemu spôsobu vystupovania a jeho pokusom stať sa centrom vašej pozornosti. Tieto prejavy sú spojené s vlastnosťami znamenia Leva, ktorému vládne Slnko. Lunárny nov z 11.augusta 2018 v tomto znamení stál na začiatku práve takýchto záležitostí, keď sa človek v plnej miere zameria na akúkoľvek tvorivú činnosť, ktorá ho práve zaujala. A ako to už so znamením Leva býva, neustále si vyžaduje chválu, povzbudzovanie a obdiv od tých, ktorým je určená táto jeho show 😉

Nedeľný lunárny spln by v tomto prípade mohol stáť v pozadí situácií, keď všetky takéto a podobné tendencie vyvrcholia. A rovnako to môže byť aj čas, keď tieto prejavy začnú postupne strácať na svojej intenzite, napríklad kvôli chýbajúcemu záujmu zo strany obecenstva.

Zvyčajne každý deň splnu býva považovaný za svojim spôsobom kritický, pretože v tomto čase sme vnímavejší a citlivo reagujeme aj na veľmi jemné podnety. Navyše znamenie Rýb, v ktorom teraz nastáva spln, je samo o sebe mimoriadne senzitívne. Myslím si však, že nedeľný spln bude predsa len trochu iný, pretože je súčasťou väčšej konštelácie, ktorá dostala názov Drak. Ten názov je celkom príznačný, pretože pozície planét, ktoré na ekliptike túto konšteláciu vytvárajú, svojim tvarom pripomínajú kostru papierového šarkana. V ňom je Luna v Rybách a Slnko v Panne na pozícii hlavy a chvosta, Saturn v Kozorožcovi a Urán v znamení Býka na krídlach.

Tým sa stáva táto konštelácia symetrickou a rozdeľuje konšteláciu Veľkého zemského trigónu na dve rovnaké polovice. Obidve krídla Draka harmonizujú prúdiacu energiu, vytvorenú lunárnym splnom, ktorý teraz prepája znamenie Panny a Rýb. Mám na mysli stabilizujúce vibrácie celkovo piatich harmonických aspektov medzi Slnkom, Saturnom a Uránom, tvoriacim Veľký trigón v zemských znameniach a Lunou v znamení Rýb v harmonických sextiloch so Saturnom v Kozorožcovi a Uránom v znamení Býka.

V čom teda spočíva harmonizujúca a stabilizujúca energia tejto veľkej konštelácie? Luna so Saturnom dáva dobré dispozície pre ochranu rodiny. Umožňuje poukázať na konkrétne spôsoby, ako sa trpezlivo a zodpovedne staráme o svojich blízkych a vytvárame im pocit bezpečného domáceho zázemia.

Na druhej strane je tu aj Urán s Lunou. Ten prináša podnetné osobné stretnutia a vzrušujúce udalosti, umožňuje nielen otvoriť sa potrebným zmenám, ale ich aj aktívne vyhľadávať. Naša intuícia môže byť teraz silnejšia a môže nám veľmi dobrým spôsobom pomôcť urobiť rýchle rozhodnutia, ktoré nás posunú v našom vývoji ďalej.

Je to jednoducho skvelý čas na to, aby sme začali robiť veci svojim vlastným, slobodným, jedinečným a vynachádzavým spôsobom. Spln v znamení Rýb ako súčasť konštelácie nazvanej Drak, stojí v pozadí tvorivých zmien, ktoré môžeme využiť na zlepšenie nás samotných, svojich zručností, našich vzťahov a svojho života. Smer, ktorým by sme sa mali uberať, je naznačený Veľkým trigónom v zemských znameniach. Tie sú spojené s prácou, plánovaním a budovaním kariéry a spoločenského postavenia, ale aj s peniazmi, pocitom vlastnej hodnoty a tým, čo má hodnotu pre nás.

Stručne a jasne – lunárny spln stojí na začiatku obdobia prinášajúceho podnetné a vzrušujúce príležitosti na dosiahnutie úspechu, ktoré môže zlepšiť naše finančné a majetkové pomery a spolu s tým priniesť aj pocit bezpečia a stability.

S nedeľou však prichádza ešte jedna menej príjemná konštelácia. V nej sa Venuša vo Váhach dostáva do napätého postavenia s Plutom zo znamenia Kozorožca. Energia Pluta sa teraz môže v láske a partnerských vzťahoch odzrkadliť typickým spôsobom, teda snahou o manipuláciu, ovládanie, prejavmi žiarlivosti a v neposlednom rade aj citovým vydieraním. Druhou stranou tej istej mince je výrazná intenzita, ktorú Pluto vnáša do našich emocionálnych prejavov. Či sa to prejaví pozitívne, alebo náročným spôsobom, to je prísne individuálne, a v plnej miere to závisí na stupni rozvoja osobnosti obidvoch partnerov.

Želám nám všetkým príjemnú nedeľu plnú pohody, ale aj nových a podnetných okamihov, ktoré už počas ďalších dní prinesú pozitívne zmeny do nášho života 😉

P.s.: Ak tento lunárny spln je v priamom vzťahu k prvkom vo vašom osobnom horoskope a chcete sa dozvedieť viac o tom, ako sa všetky tieto konštelácie odzrkadlia vo vašom živote, dohodnite si termín konzultácie.

Chcem sa objednať na konzultáciu !


Zdieľajte článok so svojimi priateľmi !

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Astro Aktuality