Poslednú aktualizáciu dňa 15/01/2023 vykonal astromaïa

Nedeľa 9. september 2018

Astrologickou udalosťou najväčšieho významu je počas nedele lunárny Nov v znamení Panny, ktorému predchádza vstup Venuše do Škorpióna. Zaujímavá kombinácia súbehu dvoch nových začiatkov, z ktorých jeden predznamená vývoj záležitostí vo veciach lásky a nášho hodnotového systému a ten druhý je spojený s rytmickým cyklom, trvajúcim 28 dní.

Ak upriamime pozornosť na lunárny Nov v Panne, môžeme ho aj napriek určitým výhradám hodnotiť veľmi pozitívne. Tie výhrady sa týkajú faktu, že lunárny Nov nastáva pod silnou opozíciou Neptúna zo znamenia Rýb. Neptún vnáša svojou energiou do nových začiatkov prvky spojené s nejasnosťami a zmätkami, zavádzaním a zámerným skresľovaním skutočnosti, čo sa v konečnom dôsledku môže odzrkadliť aj neistotou a s ňou spojenými obavami.

Je tu však aj výrazná protiváha, ktorú začiatku nového vývojového cyklu zabezpečujú harmonické vibrácie optimistického Jupitera zo Škorpióna a mocného Pluta zo znamenia Kozorožca. Takže pozitívne energie obidvoch planét prevažujú nad potenciálnymi komplikáciami vibrácií Neptúna.

Lunárny Nov v znamení Panny za pôsobenia týchto konštelácií nám pomôže odhaliť viacero tajomstiev a prekonať naše obavy. V konečnom dôsledku tak celý vývoj sa bude uberať smerom k dôvere a úspechu. Účinky lunárneho Novu nás budú sprevádzať počas nasledujúcich štyroch týždňov až do 8.októbra 2018.

Aktuálny Nov prichádza tri dni pred tým, ako sa uzavrie mimoriadne silný a pozitívne pôsobiaci sextil medzi Jupiterom a Plutom, ktorý prináša príležitosti pre rast a rozvoj. Je to šťastná konštelácia, ktorá výrazne prevažuje nad počiatočnými obavami a pocitmi neistoty spôsobenými Neptúnom.

Samozrejme, ako vždy, je to o našom individuálnom nastavení a konkrétnych krokoch, ktoré urobíme v okamihoch, keď môžeme byť konfrontovaní so záležitosťami spojenými s nutnosťou nájsť spôsob, ako zvládnuť konfliktné situácie s príliš asertívne sa správajúcimi ľuďmi. Rovnako je potrebné nenechať druhých zneužívať našu vľúdnosť a súcit. Dôležité je byť teraz veľmi jednoznační a čestní vo svojich vlastných zámeroch.

Harmonické energie Pluta a Jupitera nám výrazne pomôžu pri objasnení akýchkoľvek podvodov, nečestných a zákerných taktík, ako aj pri riešení tvrdej reality každodenného života tým, že nám umožnia prijať opatrenia a urobiť kroky, ktorými sa vyhneme stratám a sklamaniu. Energiu Neptúna tak budeme môcť obrátiť a využiť vo svoj prospech prostredníctvom našej tvorivosti, spirituálnymi a charitatívnymi aktivitami. Jupiter v sextile s Plutom vždy prináša úspech tým, že sa vo svojom živote otvoríme pozitívnym zmenám.

Nie je nevyhnutné „tlačiť na pílu“, teda vyvolávať situácie, ktoré si vyžadujú nutnosť zmien, alebo ihneď reagovať na neočakávané a nepredvídateľné zmeny. Je to jednoducho prirodzený vývoj v našom živote, spojený so zvýšenou osobnou mocou a vplyvom, duchovným rastom a osobným rozvojom, tvorbou zdrojov bohatstva a pokrokom v profesionálnej oblasti.

Stručne a jasne: mimoriadne mocné sily v pozadí pracujú v náš prospech, a vytvárajú skvelé predpoklady na to, aby sme sa mohli posunúť opäť na vyššiu úroveň. Popri tom všetkom je tu prítomná aj skutočne vysoko naliehavá nutnosť urobiť reformy v našom živote, prebiehajúca súčasne s príležitosťami, ktoré nám tento posun smerom k lepšej kvalite života umožňujú.

Váš astrológ Ľubo Drozd

Chcem sa objednať na konzultáciu !


Zdieľajte článok so svojimi priateľmi !

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Astro Aktuality