Poslednú aktualizáciu dňa 15/01/2023 vykonal astromaïa

Astrologický horoskop:
22. september 2018

Máme tu dve zmeny kvality času. Merkúr sa počas noci z piatka na sobotu rozlúči so svojim domovským znamením Panny a nadránom po pol piatej vstúpi do znamenia Váh, v ktorom pobudne až do 9.októbra 2018. Počas svojho pobytu vo Váhach sa vibrácie Merkúra odzrkadlia aj v spôsobe našej komunikácie.

Merkúr vo Váhach komunikuje diplomaticky, objektívne a pokojne. Má schopnosť zvážiť všetky fakty a potom urobiť spravodlivé a nestranné rozhodnutie. Rozhodovanie sa ale často môže dostať do slepej uličky, keď nemožno dosiahnuť všeobecnú spokojnosť.

Druhá zmena je spojená so vstupom Luny do znamenia Rýb, krátko pred pol druhou po poludní. Na rozdiel od emocionálne dištancovaného Vodnára sa Luna v Rybách prejavuje jemne a súcitne, mysticky a pustovnícky. A celkom určite aj láskyplne, pretože má sklon obetovať sa pre druhých. Prináša schopnosť empatie. Je zraniteľná. Jasnovidná, silne intuitívna, predvídavá. Nie vždy praktická. Ovplyvniteľná a nerozhodná.

Takže Lune v Rybách celkom určite prospeje, keď sa krátko pred piatou hodinou popoludní dostane do harmonického postavenia s inšpiratívnym Uránom v Býkovi, a o dve hodiny neskôr ju bude stabilizovať Saturn zo znamenia Kozorožca.

Najzaujímavejšou záležitosťou počas soboty by však mohol byť prechod Marsu cez pozíciu Dračieho chvosta vo Vodnárovi. Zaujímavé je to kvôli tomu, že táto konštelácia sa teraz znovu opakuje z predchádzajúceho obdobia. Skúste si spomenúť, aké situácie sa diali počas 14.júna 2018 – a dní okolo tohto dátumu – a potom opäť okolo 18.júla 2018, keď bol Mars vo svojej retrográdnej fáze.

Nuž, u každého zrejme niečo iné, ale určité spoločné znaky táto konštelácia celkom určite má. Dračí chvost (zostupný lunárny uzol) symbolizuje energiu, ktorá je spojená s minulosťou. Energia Marsu sa tu môže odzrkadliť snahou opätovne vyvolať určité situácie, ktoré by nám mohli pripomenúť niektoré rozhodujúce, kľúčové okamihy minulosti. Všeobecne sa konštelácie s lunárnymi uzlami interpretujú ako spojenie či nadviazanie kontaktov s ľuďmi, ak je reč o Dračej hlave (vzostupný lunárny uzol).

Pri Dračom chvoste sa jedná o opak. Mars reprezentuje mužské energie a ak prechádza cez pozíciu zostupného lunárneho uzla, môže sa to odzrkadliť v situáciách, v ktorých sa najmä ženám môže objaviť, či sa pripomenúť a pokúsiť opäť získať priazeň nejaký muž, s ktorým ste boli určitým spôsobom v kontakte v minulosti. Naše spomienky na minulé udalosti sa však môžu výrazne líšiť od toho, ako tieto situácie skutočne prebiehali. Je celkom bežné, že minulosť si idealizujeme.

Takže namieste je opatrnosť, ak sa jedná o pokus o návrat. Možností je viacero. Jednou z nich je, že sa vám muž pripomína iba preto, aby ste si uvedomili, čo k nemu cítite. Ak je to práve takýto prípad, urobíte veľmi dobre, ak si spomeniete aj na tie málo príjemné okamihy. Áno, mám na mysli tie chvíle, aké ste s ním zažili v situáciách, v ktorých ste dospeli k rozhodnutiu, že pokračovať vo vzťahu s týmto človekom by vás len ťahalo naspäť tam, odkiaľ ste sa po celý čas chceli dostať.

Je fajn, žiť svoj život podľa vlastných predstáv. A je skvelé, ak v partnerskom vzťahu môžeme byť samými sebou. Bez pretvárky, bez okresávania toho, čo nás robí nami. Byť práve takými, akí sme.

Váš astrológ Ľubo Drozd

Chcete pre seba len to najlepšie?
Objednajte sa na konzultáciu.


Zdieľajte článok so svojimi priateľmi

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Astro Aktuality