Poslednú aktualizáciu dňa 15/01/2023 vykonal astromaïa

Streda 29. august 2018

Máme tu deň voľna od klasických lunárnych konštelácií, ale to neznamená, že by sa na ekliptike nič nedialo. Luna pokračuje vo svojej púti znamením Barana, ktoré ju podnecuje k prejavom nadšenia. Ak sa to však neodzrkadlí takým viditeľným pokrokom, ako by sme si želali, môže naše nadšenie postupne pohasínať.

Venuša vo Váhach sa počas predpoludnia bude blížiť do pozície, v ktorej necelú pol hodinu po poludní uzatvorí trochu zvláštnu väzbu s Neptúnom v znamení Rýb. Vibráce Neptúna sa v tejto pomerne slabej konštelácii môžu odzrkadliť rôznymi spôsobmi. Na jednej strane sú to záležitosti spojené s prvkami romantického spôsobu nazerania na realitu, na strane druhej je možné počítať aj s úletmi do sveta snov a predstáv. V obidvoch prípadoch sa však kombinácia týchto energií dá využiť kreatívnym spôsobom, napríklad v umeleckej tvorbe.

V každom prípade by bolo veľmi vhodné, ponechať sporné záležitosti, ktoré sa týkajú partnerských vzťahov, otvorené, a pre ich riešenie si počkať na priaznivejšie konštelácie 😉

Dôvodov je viacero, ale asi tým najmarkantnejším z nich je ďalšia konštelácia, v ktorej sa Merkúr dostane do problematického postavenia s Plutom. Táto energia smeruje k blokovaniu logického myslenia, pretože vibrácie Pluta sú v tejto konštelácii možno až príliš intenzívne a vnášajú do našich pocitov príliš veľa temných vášní. Tie dokážu skutočne zvládnuť len tí, ktorí sa nenechajú celkom pohltiť ich silou a hĺbkou.

Pozitívnou správou je, že na rozdiel od stredy by štvrtok mohol byť predsa len aspoň o niečo príjemnejší.

Prajem nám všetkým príjemný deň bez akýchkoľvek zbytočných komplikácií 😉

Chcem sa objednať na konzultáciu !


Zdieľajte článok so svojimi priateľmi !

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Astro Aktuality