Horoskop na týždeň
a
najlepšie okamihy

v dňoch od 25.05. do 31.05.2020

Všeobecný charakter týždňa

Horoskop na týždeň začína pomerne pokojne, keď sa počas pondelka uzatvorí harmonické prepojenie energie Marsu v znamení Rýb s vibráciami Uránu v Býkovi. Táto konštelácia praje predovšetkým nachádzaniu nových a inovatívnych riešení v technickej oblasti.

Na osobnej úrovní sa Mars v sextile s Uránom odzrkadľuje v situáciách, kedy je vhodné prejaviť odvahu a vybočiť z vyjazdených koľají našich konvencií, zo zabehaných stereotypov správania. Jednoducho podporuje našu nezávislosť, umožňuje prestať sa držať overených postupov, či zaužívaných pravidiel a vydať sa svojou vlastnou cestou.

Sextil je jedným z harmonických aspektov. Takže ak sa odhodláme vyčleniť z hlavného prúdu tých, ktorí dávajú prednosť konformizmu, tieto naše kroky budú považované len za smerovanie k alternatívnemu životnému štýlu. Stručne a jasne – všetky tvorivé zmeny, ktoré v týchto dňoch podnikneme, by na naše okolie nemali pôsobiť nijako mimoriadne rušivo 😉

V horoskope aktuálneho týždňa prichádza len jediná zmena kvality času, keď vo štvrtok 28.05.2020 podvečer Merkúr ukončí pobyt vo svojom domovskom znamení Blížencov a prekročí hranicu Raka. Týmto okamihom sa vytvorí určitá rovnováha v zmysle zastúpenia troch živlov – zeme, vzduchu a vody – planétami: v zemskom Býkovi Urán, v Kozorožcovi Pluto a Jupiter, vo vzdušných Blížencoch Slnko s Venušou a vo Vodnárovi Saturn, vo vodnom znamení Raka Merkúr a v senzitívnych Rybách Mars spolu s Neptúnom.

Táto relatívna rovnováha je celkom fajn, chýba však energia ohnivého živlu, ktorá dáva nadšenie a tvorivosť. Dá sa teda predpokladať, že podnikavosti, bojovnosti a schopnosti rozbehnúť niečo nové, bude teraz menej, než by sme potrebovali. V tomto zmysle si na zmenu však budeme musieť počkať.

Vydržte ešte necelých päť týždňov. Mars ukončí svoj pobyt v Rybách 28. júna 2020. V tento deň vstúpi do svojho domovského znamenia Barana. Bojovný Mars v netrpezlivom dynamickom Baranovi naplno prejaví všetky svoje typické vlastnosti 😉

Týždenný horoskop – prehľad aktuálnych konštelácií

V pondelok 25.05.2020 ráno sa uzatvorí harmonické prepojenie vibrácií Marsu s energiou Uránu. Vo štvrtok 28.05.2020 ráno prejde Merkúr cez pozíciu Dračej hlavy a podvečer Merkúr ukončí pobyt vo svojom domovskom znamení Blížencov a prekročí hranicu Raka.

Láska, romantika a partnerské vzťahy

V horoskope aktuálneho týždňa sa Venuša aj naďalej pohybuje po ekliptike spätným smerom. Retrográdny pohyb Venuše sa odzrkadľuje aj vo všetkých záležitostiach, ktorým táto planéta vládne – láske, partnerským vzťahom, ako aj záležitostiam vo sfére financií a vo veciach, ktoré sa týkajú majetku.

V týchto dňoch sa Venuša už uvoľňuje z disharmonického postavenia s Neptúnom zo znamenia Rýb. Naďalej však platí, že aj keď vibrácie napätého previazania energií Venuše s Neptúnom postupne strácajú na sile, táto konštelácia stojí v pozadí situácií, v ktorých máme sklon snívať s otvorenými očami, alebo prikrášľovať si či jednoducho prehliadať to, čo diplomatickým jazykom nazývame „drobnými chybičkami krásy“. Na tieto tendencie je treba dávať si pozor, rovnako ako nás to učí stará ľudová múdrosť: „Pred svadbou maj oči otvorené, a po svadbe ich radšej trochu privri.“

Pre lásku a partnerské vzťahy by napriek všetkému mohli byť tieto dni pomerne priaznivé, samozrejme, to platí len v prípade že sa aj my sami budeme o to usilovať 😉

Kľúčové slová spájané s touto konšteláciou:

Venuša v kvadratúre s Neptúnom:
Idealistické, nereálne, prinášajúce rozčarovanie a sklamanie. Záhady a mystériá nás teraz volajú a je ťažké odvrátiť pozornosť od ich vábivej piesne. Potom realita tvrdo vnikne do našich snových ilúzií.

Majte na pamäti, že pre niekoho môže byť snívanie s otvorenými očami inšpiráciou. Je to všetko v tom, ako sa na to prezeráte. Nenechajte sa tak rýchlo prebudiť zo svojich plodných fantázií, veď sú to predsa len krásne obrázky, ktoré teraz plnia našu myseľ … 😉

Na druhej strane sa však teraz nevieme plne sústrediť na našu prácu. Mali by sme si byť istí, že uchovávame svoje cennosti uzamknuté. Momentálne sme nepozorní a niekto to mohol využiť. Nielen že sme nepozorní, teraz sme aj naivní, nepraktickí a poloospalí. Buďte opatrní pri výdavkoch; peniaze teraz pretekajú cez naše prsty ako zrná piesku.

V romantike je veľmi pravdepodobné, že budeme ignorovať červené vlajky vyvolané malými detailami reči alebo správania. Ak týmto signálom nebudeme venovať pozornosť teraz, bude nám to ľúto neskôr, keď budú naše ilúzie odhalené a zo svojich snov precitneme.

Venuša – v astrológii spájaná s láskou, partnerskými vzťahmi, ako aj s peniazmi, majetkom a hodnotami sa bude počas nasledujúcich dní, týždňov a mesiacov – až do 7. augusta 2020 pohybovať po ekliptike v znamení Blížencov. Je to pomerne dlhý čas pobytu Venuše v jednom znamení a vyplýva zo skutočnosti, že Venuša sa bude v tomto znamení pohybovať retrográdne v dňoch od 14. mája 2020 do štvrtka 25. júna 2020.


Najlepšie okamihy týždňa

Týždenný horoskop AnteAr

Venuša a Jupiter

Najlepšie okamihy v horoskope aktuálneho týždňa, vhodné pre podpisy významných zmlúv, pre dôležité schôdzky, pre vstup do stavu manželského, alebo pre rozhodovanie v zásadných otázkach, nastávajú v časoch:

okolo 08:35 hod. SELČ ( Jupiter zapadá )
okolo 13:25 hod. SELČ ( Venuša v hornej kulminácii )
okolo 16:15 hod. SELČ ( Jupiter v dolnej kulminácii )
okolo 21:35 hod. SELČ ( Venuša zapadá )

Pozn.: Uvedené okamihy sú vypočítané pre dátum 27.05.2020 a pre geografický stred Slovenska
(48°44 SZŠ a 19°00 VZD)
Smerom na východ a na západ môžu byť tieto časové údaje mierne odlišné.


Odvaha, sila a priebojnosť

Fire & Water - AnteAr

Slnko v Blížencoch & Mars v znamení Rýb

Mars – v astrológii spájaný s vôľou, bojovnosťou, presadzovaním našich zámerov a dosahovaním vytýčených cieľov – sa aj naďalej pohybuje v senzitívnom vodnom znamení Rýb.

Energia ohnivého Marsu v znamení Rýb je teraz smerovaná skôr do nášho vnútorného sveta, než navonok. Takže energie na presadzovanie našich cieľov budeme mať počas pobytu Marsu v Rybách menej, než by bolo potrebné.

Najlepšie okamihy v horoskope aktuálneho týždňa, vhodné pre situácie, keď potrebujete nabrať silu a odvahu k ráznym činom: využite vibrácie Marsu zo senzitívneho a na svoj vlastný vnútorný svet orientovaného vodného znamenia Rýb, alebo využite energiu Slnka vo vzdušnom znamení Blížencov v časoch:

okolo 04:55 hod. SELČ ( Slnko vystupuje nad obzor )
okolo 07:10 hod. SELČ ( Mars kulminuje )
okolo 12:40 hod. SELČ ( Slnko v zenite )

Pozn.: Uvedené okamihy sú vypočítané pre dátum 27.05.2020 a pre geografický stred Slovenska
(48°44 SZŠ a 19°00 VZD).
Smerom na východ a na západ môžu byť tieto časové údaje mierne odlišné.

Ohnivý Mars v senzitívnom vodnom znamení Rýb

Mars v Rybách bude počas nasledujúcich piatich týždňov napomáhať ľahšiemu nachádzaniu obetavosti v sebe i v druhých. Vyspelejší sa odhodlajú konať nesebecké činy v prospech slabších, utláčaných a tých, ktorí to naozaj potrebujú, bez ohľadu na svoje náklady. V určitých okamihoch vystane aj odvaha k vykonaniu niečoho idealistického, či aspoň chuť k obeti pre blaho druhých.

Odvrátenou stranou energie Marsu v znamení Rýb bývajú častejšie prejavy straty sústredenosti, klesá vôľa, ťažšie sa hľadá razancia a priebojnosť, klesá energia, ktorá bude teraz viac smerovaná do nášho vnútorného sveta. U niektorých sa môže častejšie prejaviť sklon k skrývaniu svojich činov pred zvedavým zrakom ľudí z okolia.

Ohnivý Mars v znamení Rýb pobudne ešte päť týždňov do 28.júna.2020.


Meditácie a regresné techniky

Regress AnteAr

Neptún

Najlepšie okamihy v horoskope aktuálneho týždňa vhodné pre meditácie, pre ponory do podvedomia za pomoci regresných techník nastávajú v čase okolo 02:10 hod. SELČ, potom v čase okolo 07:50 hod., neskôr okolo 12:25 hod., a napokon ešte aj okolo 19:45 hod.. SELČ, kedy sa Neptún – planéta v astrológii spájaná s jemnými vibráciami vysokých spirituálnych energií – ocitá vo významných pozíciách, ktoré sú vhodné pre tieto záležitosti.

Pozn.: Uvedené okamihy sú vypočítané pre dátum 27.05.2020 a pre geografický stred Slovenska
(48°44 SZŠ a 19°00 VZD).
Smerom na východ a na západ môžu byť tieto časové údaje mierne odlišné.


Retrográdny Merkúr

od 18.06. do 12.07.2020

Retrográdny Merkúr AnteAr

Finančné záležitosti a komunikácia počas retrográdnej fázy Merkúra

Merkúr je tradičným vládcom obchodu, takže v dobe jeho retrográdneho postupu zaznamenáme zjavne aj obrat čelom vzad v našich finančných záležitostiach. A tu je niekoľko tipov, čo robiť a nerobiť, aby sme sa vyhli stresu, neprišli na bubon a možno aj položili základy budúcej prosperite.

Čomu sa teda v dobe retrográdneho Merkúra radšej vyhnúť?

Vyhnite sa novo uzatváraným finančným zmluvám či zmluvám o obchodnej spolupráci ako aj novým investíciám. Naša myseľ nepracuje na sto percent a určite by ste časom prišli na to, že vám chýbali čiastkové, avšak kriticky dôležité informácie. Zmluvy uzavreté v dobe retrogradity Merkúra sú vysoko náchylné k neočakávaným zdržaniam, rôznym zmätkom a finančným stratám.

Pokiaľ to nie je naozaj nutné, nič zásadné nenakupujte! Najmä nie počítače, elektroniku či auto. Tovar zakúpený v tejto dobe bude mať časté poruchy, pokiaľ ho rovno neprinesiete poškodený. Alebo zistíte, že ste vlastne kúpili niečo iné, než ste naozaj chceli. Takže keď už idete niečo kupovať, rozhodne si schovajte pokladničný doklad.

Určite si v tejto dobu neberte novú pôžičku! Okolo úverov je vždy plno zmlúv, a o tých už sme hovorili. Počkajte, kým Merkúr znovu zmení smer na direktný, a potom zistíte, že si vlastne potrebujete požičať viac, či menej, alebo že sa bez pôžičky vlastne zaobídete.

Neodkladajte daňové priznanie. Vyplniť daňové priznanie je psycho samo o sebe, takže nenahrávajte vlastným odkladom všetkým komplikáciám, ktoré pod vplyvom retrográdneho Merkúra pravdepodobne tak či tak nastanú.

Vyhnite sa akémukoľvek riskantnému finančnému konaniu. Bezstarostnosť sa v tejto dobe nevyplatí. Finančné toky sa s vysokou mierou pravdepodobnosti spomalia, takže pozastavte výdavky.

Všetko však má aj svoju svetlú stránku, takže teraz nasledujú odporúčania toho, čo robiť a akým aktivitám retrogradita Merkúra naopak prospieva:

Prejdite si všetky svoje finančné záväzky a zvážte ich optimalizáciu a reštrukturalizáciu. Prehodnoťte svoje investičné portfólio. Uistite sa, že poistné zmluvy nevypršali. Urobte si poriadok v domácom rozpočte. Teraz je čas vyriešiť všetko, čo ste dosiaľ odkladali na neskôr.

Ak uvažujete o zásadnej kúpe (auta, domu, …), prejdite si znovu svoje požiadavky. Zvážte, čo skutočne potrebujete a chcete a dôkladne sa rozhliadnite, čo je v aktuálnej ponuke. Fakty už zrejme máte pohromade, ale berte do úvahy aj svoju intuíciu – teraz máte schopnosť vidieť za logické argumenty predajcov a verte svojim pocitom. A uvoľnite miesto novým veciam, tým, že sa zbavíte starých a nepotrebných.

Pripravte si daňové priznanie. Sadnite si a prehrabte sa tou hromadou papierov a účtov, prípadne si dohodnite stretnutie so svojím daňovým poradcom. Dnes nám to časovo vychádza, ale obdobie retrográdneho Merkúra je pre túto činnosť všeobecne vynikajúce, i keď je finančný úradník ešte v nedohľadne.

Zvážte svoj postoj k peniazom ako takým. Vaša intuícia je teraz mimoriadne silná a máte šancu dostať sa oveľa bližšie ku koreňom vášho postoja k materiálnym statkom a k vašej finančnej situácii. Pokiaľ v živote narážate neustále na rovnaký problém, ktorý vám bráni v rozvoji, práve teraz je vhodný čas s ním pohnúť.


AnteAr | astrologické horoskopy | Ľubo Drozd | Košice