Horoskop na týždeň
a
najlepšie okamihy

v dňoch od 21.09. do 27.09.2020

Charakter energií týždňa

Štvrtý septembrový týždeň prináša novú kvalitu času. Slnko v utorok 22.09.2020 o 15:30 hod. SELČ vstúpi do vzdušných diplomatických Váh a na severnej pologuli sa týmto okamihom skončí leto a začne jeseň. Zdravím svojich priateľov na Novom Zélande, kde sa práve začína jar 😉

Hlavnú rolu bude v nasledujúcich dňoch zohrávať Merkúr vo Váhach. V pondelok uzatvorí Merkúr dynamickú väzbu s Plutom, v stredu sa dostane do disharmonického postavenia so Saturnom a vo štvrtok vytvorí opozíciu voči Marsu.

Všetky uvedené konštelácie nastanú v dňoch okolo vstupu Slnka do znamenia Váh. Ak by sme zostavili horoskop pre tento okamih a pre zemepisné súradnice nášho hlavného mesta, dostali by sme astrologickú predpoveď vývoja na Slovensku na nasledujúcich 90 dní.

Vzhľadom k tomu sa dá očakávať, že celá jeseň – až do zimného slnovratu – sa bude niesť v energiách, ktoré vnášajú do spôsobu našej komunikácie len veľmi málo vľúdnosti, ústretovosti a pohody.

Možno sa pri čítaní týchto viet pousmejete, že o čom to vlastne hovorím, keď pri pohľade na planetárne konštelácie je vidieť polovičný kozmický kríž (T-kvadratúru) v kardinálnych znameniach.

Nuž, aby sme si v tom urobili jasno: Merkúr je v tomto horoskope vo Váhach. A vzdušné Váhy sú – okrem iného – znamením diplomacie. Merkúr je obratný vyjednávač a vo Váhach to zvyčajne hrá na obidve strany.

Inak povedané, v tomto znamení je Merkúr schopný predostrieť všetky varianty možných riešení takým spôsobom, aby sa nakoniec „vlk nažral a ovca pritom zostala celá“. Ak sa tejto zručnosti nehovorí diplomacia, tak potom ako teda? 😉

Ale aby sme vedeli, o akých energiách tu vlastne hovoríme: napäté väzby Merkúra s Plutom zvyčajne nachádzajú svoje odzrkadlenie v situáciách, ktoré pripomínajú scény z filmu Krstný otec (Kmotr), ak ide o spôsob predostretia „ponuky, ktorá sa jednoducho nedá odmietnuť“.

Merkúr v disharmonickom postavení so Saturnom zase stojí v pozadí situácií, v ktorých je požadované striktné dodržiavanie predpísaných postupov, nariadení, príkazov, obmedzení, či zákazov. Komunikácia je vtedy veľmi strohá, stručná a mimoriadne vecná.

No a nakoniec je tu ešte opozícia medzi Merkúrom a Marsom. Tá sa odzrkadľuje až prílišnou razanciou vo vyjadrovaní našich názorov, myšlienok a postojov. A vtedy je úplne bežné, že bez okolkov použijeme aj prvky verbálnej agresivity.

Áno, iste, treba dať za pravdu aj tým, ktorí hovoria, že každá minca má dve strany. Takže tou druhou stranou by mohla byť možnosť využiť schopnosti Pluta prenikať do hĺbky – napríklad pri vedeckom výskume, alebo pri forenznom vyšetrovaní, keď sa usilujeme dostať k jadru, k podstate veci.

Ak ide o energie Saturna, tak v tomto prípade môžeme hovoriť o tendenciách k minimalizmu, o stručnosti, o vecnosti, o tom, že síce komunikujeme bez príkras, bez akejkoľvek poetiky, ale aspoň je všetkým hneď jasné, čo máme na mysli.

No a nakoniec energia Marsu namierená na Merkúr … V celom tomto kontexte mi to tu pripomína situácie, keď už máme všetkých tých saturnovských a plutónskych spôsobov akurát tak plné zuby.
A vtedy je zvyčajne prezentované „čo na srdci, to na jazyku“ s náležitou razanciou …

Avšak – ak hovoríme o druhej strane tej istej mince – mali by sme dokázať nájsť cestu, ako to všetko podať tak, aby sme sa držali podstaty a vynechali pritom akékoľvek osobné invektívy.

Viera – Láska – Nádej

V horoskope jesennej rovnodennosti však sú aj ďalšie konštelácie. Tie naznačujú spôsob, ako zvládnuť zložité energie dynamických aspektov Merkúra, Pluta, Saturna a Marsu.

Všimnite si Venušu v znamení Leva, ktorá vytvára väzby s Jupiterom v Kozorožcovi a Neptúnom v znamení Rýb. Táto konštelácia je známa ako Yod – Boží prst. Veľmi zjednodušene povedané: Jupiter symbolizuje v astrológii vieru, Neptún nádej a Venuša lásku.

Venuša stojí v tomto horoskope vo vrchole tejto konštelácie, dá sa povedať, že práve prostredníctvom lásky môžeme nájsť východisko z komplikovaných situácií. Venuša je v znamení Leva. Lev je znamenie spájané so vzťahom k deťom, s tvorivosťou, radosťou zo života.

Celá interpretácia by bola nad rámec tohto horoskopu, takže závery nech si urobí každý sám za seba. Faktom však je, že bez lásky, viery a nádeje by sme asi len ťažko dokázali zvládnuť všetky výzvy, pred ktorými všetci stojíme v nadchádzajúcom období.

Želám nám všetkým dostatok trpezlivosti, miernosti, lásky a tak veľmi potrebného nadhľadu, nielen počas aktuálneho týždňa, ale aj po celú jeseň.

Váš astrológ Mgr. Ľubomír Drozd

www.AnteAr.com

email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062


Láska, romantika a partnerské vzťahy

V horoskope aktuálneho týždňa sa bude Venuša aj naďalej pohybovať po ekliptike v znamení Leva, do ktorého vstúpila v nedeľu 06.09.2020. Venuša v tomto kráľovskom znamení bude pohybovať necelé štyri týždne až do 02.10.2020.

Počas aktuálneho týždňa Venuša na ekliptike vytvorí konšteláciu nazvanú Yod – Boží prst. Venuša v Levovi stojí v tomto horoskope vo vrchole tejto konštelácie, dá sa povedať, že práve prostredníctvom lásky môžeme nájsť východisko z komplikovaných situácií. Venuša je v znamení Leva. Lev je znamenie spájané so vzťahom k deťom, s tvorivosťou, radosťou zo života.


Najlepšie okamihy týždňa

Týždenný horoskop AnteAr

Venuša a Jupiter

Najlepšie okamihy v horoskope aktuálneho týždňa, vhodné pre podpisy významných zmlúv, pre dôležité schôdzky, pre vstup do stavu manželského, alebo pre rozhodovanie v zásadných otázkach, nastávajú v časoch:

okolo 09:55 hod. SELČ ( Venuša v zenite )
okolo 15:40 hod. SELČ ( Jupiter vychádza nad obzor )
okolo 17:05 hod. SELČ ( Venuša zapadá )
okolo 19:45 hod. SELČ ( Jupiter v zenite )

Pozn.: Uvedené okamihy sú vypočítané pre dátum 23.09.2020 a pre geografický stred Slovenska
(48°44 SZŠ a 19°00 VZD)
Smerom na východ a na západ môžu byť tieto časové údaje mierne odlišné.


Odvaha, sila a priebojnosť

Fire & Water - AnteAr

Slnko v znamení Panny & Mars v Baranovi

Mars – v astrológii spájaný s vôľou, bojovnosťou, presadzovaním našich zámerov a dosahovaním vytýčených cieľov – sa bude až do 06.januára 2021 pohybovať po ekliptike vo svojom domovskom znamení Barana.

Počas celého septembra putuje Mars znamením Barana, kde môže poskytovať dobré dary vo svojej najrýdzejšej podobe – ale súčasne rýchlejšie aj to zlé, prudké a násilné prameniace často zo sebeckej túžby po presadení sa.

Od štvrtka 10.09.2020 sa Mars v ohnivom Baranovi začal pohybovať po ekliptike spätným smerom. Retrogradita Marsu sa postupne začína odzrkadľovať aj v našich bežných životných situáciách.

Stručne aj jasne: v tomto čase je rozumnejšie vyhýbať sa vysokej fyzickej záťaži, radšej zvoľniť tempo a oddychovať.

Zo skúseností vieme, že čas retrográdneho Marsu naozaj nepraje rozbiehaniu úplne nových projektov. Takže s tým bude potrebné počítať počas nasledujúcich dvoch mesiacov až do 14.11.2020, kedy sa pohyb Marsu opäť zmení na priamy.


S podporou Marsu zo znamenia Barana máme dostatok odvahy pustiť sa do čohokoľvek. A bez nejakých obáv, že by sa mohli objaviť aj problémy a komplikácie. Tie budeme riešiť, až nastanú. Ide jednoducho o to, mať víziu a vieru v to, že to dokážeme, tak sa nezdržujte hlúposťami!

Najlepšie okamihy v horoskope aktuálneho týždňa, vhodné pre situácie, keď potrebujete nabrať silu a odvahu k ráznym činom: využite energiu Marsu z netrpezlivého akčného ohnivého znamenia Barana, alebo využite energiu Slnka v pracovitom zemnom znamení Panny v časoch:

okolo 06:35 hod. SELČ ( Slnko vystupuje nad obzor )
okolo 12:35 hod. SELČ ( Slnko v zenite )
okolo 19:45 hod. SELČ ( Mars vystupuje nad obzor )

Pozn.: Uvedené okamihy sú vypočítané pre dátum 23.09.2020 a pre geografický stred Slovenska
(48°44 SZŠ a 19°00 VZD).
Smerom na východ a na západ môžu byť tieto časové údaje mierne odlišné.

Ohnivý Mars vo svojom domovskom znamení Barana

Samotný horoskop vstupu Marsu do znamenia Barana (platný po celú dobu pobytu Marsu v Baranovi, tj. až do 6. januára 2021) ukazuje ľahšie prebudenie a využitie húževnatosti, vytrvalosti a zapojenia skúseností do nášho konania. Výdaje za voľnočasové aktivity a prípadné milostné eskapády môžu brzdiť inak nádejný úspech.

Medzi tie chcené, pozitívne dary patrí, že v tejto dobe môžeme pocítiť prírastok fyzických i duševných síl a viac ťažiť z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebadôvery a schopnosti konať rázne, odvážne a priekopnícke činy. Mali by tiež vzrásť naše regeneračné schopnosti a mali by sme viac cítiť chuť sa presadzovať a súperiť s druhými o svoje miesto na slnku. Ľahšie môžeme uplatniť svoje vodcovské a súťaživé sklony.

Ak však budeme mať v tejto dobe postupujúceho Marsu spojeného s prvkami (planéty, hlavné osi a citlivé body) vo vlastnom horoskope napätými väzbami (konjunkcie, kvadratúry, opozície), môže nám priniesť vnútorné pochybnosti, egocentrickosť a sebectvo, väčšiu tvrdosť, netrpezlivosť, unáhlenosť, hádavosť, agresivitu, spoločenské konflikty a úrazy – najčastejšie od pádov na hlavu. Najmä pri športe, ale aj v cyklistike a aktivitách v prírode je potrebné chrániť si hlavu!


Meditácie a regresné techniky

Regress AnteAr

Neptún

Najlepšie okamihy v horoskope aktuálneho týždňa vhodné pre meditácie, pre ponory do podvedomia za pomoci regresných techník nastávajú v čase okolo 05:30 hod. SELČ, potom v čase okolo 11:55 hod., neskôr okolo 18:15 hod., a napokon ešte aj okolo 23:50 hod.. SELČ, kedy sa Neptún – planéta v astrológii spájaná s jemnými vibráciami vysokých spirituálnych energií – ocitá vo významných pozíciách, ktoré sú vhodné pre tieto záležitosti.

Pozn.: Uvedené okamihy sú vypočítané pre dátum 23.09.2020 a pre geografický stred Slovenska
(48°44 SZŠ a 19°00 VZD).
Smerom na východ a na západ môžu byť tieto časové údaje mierne odlišné.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!