Planéty v synastrii v spojení s IC (Immum Coeli)

Spoločné tajomstvo zjednocuje ľudí. Viaže ich dôverné, blízke puto. Dovoľuje im pocítiť šťastie niečoho väčšieho.

Immum Coeli, čiže Tajomstvo

Imum coeli znamená po latinsky „Hlbina neba“. V astrológii sa týmito slovami označuje miesto na nebi, kde planéty prechádzajú najnižším bodom pod horizontom.

V priebehu doby každá planéta, rovnako ako hviezdy a Slnko, vychádza, je na vrchole, zapadá, a je najhlbšie pod horizontom. Imum coeli leží na severe; samozrejme len na našej, severnej pologuli.

Keď delíme horoskop na domy, Imum coeli určuje začiatok štvrtého domu, ktorý – podľa prastarej vládnucej tradície – je považovaný za obdobu znamenia Raka a „vládne“ záležitostiam, ako pôvod, domov, rodina, rodinné súvislosti, rodný kraj a tiež nehnuteľnosti a kúsky zeme, ktorý eventuálne niekto vlastní. Presnejšie povedané, na základe toho, ktoré planéty ležia v štvrtom dome a v ktorom je znamení, astrológ vymedzí, vyššie uvedené, rodinno – zemské súvislosti v živote človeka.

Napríklad Saturn oznamuje ťažké a smutné detstvo. Pluto v týchto miestach núti domýšľať sa nejakých ťažkých ciest a azda dokonca aj tragédií – poznám také udalosti zo svojej astrologickej praxe. Ale môžu tam byť dobré planéty vo výhodných postaveniach a vtedy máme dobrý, hrejivý zväzok s rodinou, domovom a krajinou predkov.

Keď pátrame v záležitostiach spojených s pôvodom, s počiatkom nejakej veci, inštitúcie, idey, a tiež s počiatkom ľudského života – vždy sa stretávame s tajomstvom. Keď sa v pamäti vrátite do minulosti, určite sa vám nepodarí preniknúť až ku svojmu počiatku! Pripomeniete si obrazy z detstva, rodný dom, matku starajúcu sa o domov, otca vracajúceho sa z práce, možná nejakého psa, možno hračku . . . Čím bližšie k očakávanému počiatku, tým viac sa to pletie, neviete, čo si skutočne pamätáte a čo vám niekto rozprával . . . Keby nebolo zapamätaných príbehov vašich príbuzných a keby nebolo priamych dôkazov a rodného listu, obvykle by ste nevedeli, odkiaľ ste se vzali!

Čo znamená IC v synastrii?

Bod IC – skratka pre Immum Coeli – je kľúčom k najosobnejším častiam vášho vnútorného sveta: vašim koreňom, jadru, základom, vplyvu rodinného dedičstva na vašu identitu.

Lekcie, ktoré sa týkajú IC, sú skryté vo vašej minulosti, kým sa neobrátite do svojho vnútra a nebudete čeliť hlbinám svojho podvedomia.

Vo väčšine systémov domu sa Imum Coeli nachádza na vrchole štvrtého domu v natálnom horoskope.

Stred neba (MC) a Hlbina neba (IC) sú zložito prepojené – preto nemôžeme hovoriť o jednom bez druhého. Táto os je osobnou cestovnou mapou z minulosti do budúcnosti, z temnoty do svetla, od vášho vnútorného dieťaťa k najvyššiemu ja.

Preto je IC veľmi významným bodom v synastrii, s určitými podobnosťami s Lunou.

Kontakty IC s planétami v synastrii nie sú zárukou, že vzťah bude fungovať dlhodobo. Zvyčajne sú kľúčom k pochopeniu toho, ako druhá osoba svojou planétou ovplyvní IC na našej ceste k Stredu neba (MC) a aký máme vzťah k sebe navzájom na základnej úrovni.

>> Vyskúšajte výklad partnerského horoskopu: poskytne Vám vysoko hodnotné informácie o tom, ako sa planéty prejavujú vo vašich vzťahoch.


Immum Coeli v Synastrii AnteAr

IC konjunkcia Slnko v synastrii

Slnko na partnerovom IC je vrúcne a veľkorysé. Môžu mať podobné ideály v rodine, doma, vo vzťahoch, možno aj v podobnej výchove- Takže sa k sebe veľmi ľahko viažu. Existuje pocit, že spolu sme „rodina“.

Ale Slnko zdôrazňuje aj negatívne emocionálne vzorce osoby IC, detstvo, v podstate najhlbšiu časť ich duše – čo môže byť nepríjemné. Celkovo môže táto dynamika pomôcť osobe IC dosiahnuť najvyšší potenciál naznačený Stredom neba MC tým, že odhalí viac o svojej identite.

Negatívnym spôsobom môže Slnko v týchto témach pôsobiť egoisticky a domýšľavo.

IC konjunkcia Luna v synastrii

Luna na IC v synastrii môže byť hlboko vyživujúcim a bezpečným aspektom – alebo zraňujúcim a príliš citlivým v závislosti od emocionálneho vedomia osoby Luny.

Ak vám tento kontakt pripomína aspekt Luny v konjunkcii s Lunou v synastrii, máte pravdu – IC bod je ešte citlivejší ako Luna, pokiaľ ide o vnútorný osobný život.

S IC v konjunkcii s Lunou môžu byť partneri emocionálne zapletení – čo znamená, že sa spoliehajú jeden na druhého, pokiaľ ide o ich emocionálne potreby. Ich spojovacím bodom môže byť podobná výchova, pocit dôvernosti alebo spoločné záujmy vo veciach domova, koreňov a rodiny.

Nie je nič zlé na tom, keď si spoločne užívate chvíle a vytvoríte si puto lásky a podpory, možno rodinu. Ak však chýbajú hranice alebo individualita, IC v konjunkcii s Lunou môže viesť k problémom s nadmerným emocionálnym alebo psychologickým spoliehaním sa na partnera. Alternatívne môžu byť tieto problémy pre osobu IC známe.

IC konjunkcia Merkúr v synastrii

Merkúr môže pomôcť osobe IC intelektualizovať ich hlboké psychologické vzorce a lepšie im porozumieť. Často tiež zoznamuje IC osobu s novými nápadmi a metódami.

S kontaktom Merkúr -IC majú potenciál odhaliť a analyzovať korene, dedičstvo, predkov, výchovu a ideály IC osoby. Alebo môžu tráviť skvelý čas rozhovormi a spoločnými intelektuálnymi aktivitami.

Ak sa ich komunikačné štýly nezhodujú, IC si môže myslieť, že Merkúr je občas príliš zvedavý alebo netaktný či bezočivý.

IC konjunkcia Venuša v synastrii

Partnerova Venuša na IC pôsobí teplo a nežne. Venuša sympatizuje nielen so zvyčajnými emocionálnymi vzormi IC, ale majú podobné názory aj na “idylický“ rodinný život. Kontakt Venuša-IC naznačuje, že sú schopní spolu vytvoriť krásny a príjemný domov.

V synastrii má IC v konjunkcii s Venušou podobný význam ako konjunkcia Luna-Venuša.

Venuša môže priniesť viac sebalásky a uznania do vnútorného sveta IC osoby, vďaka čomu sa budú cítiť istejšie a sebavedomejšie.

S prítomnosťou Venuše vo svojom živote môže IC získať aj nové umelecké a spoločenské skúsenosti.

Ak je Venuša oslabená či negatívne aspektovaná, Venuša v skutočnosti nechce pomôcť vyriešiť zakorenené problémy, ktoré môže mať IC. Pri konjunkcii IC s Venušou môže existovať tendencia zamiesť veci pod koberec, keď sa objaví problém, a namiesto toho udržiavať zdanie, že všetko je v poriadku.

Niekedy sa môže osoba Venuše pokúsiť správať „matersky“ voči IC alebo ju udusiť láskou.

Je prílišná náklonnosť zlá vec? Je to relatívne. To, čo by niekto nazval dusením, môže byť pre iných ideálnym spôsobom prijímania lásky. Ale v tomto prípade to môže byť sebecký čin – Venuša môže prejavovať náklonnosť IC, aby sama dostala viac.

IC konjunkcia Mars v synastrii

Osoba s Marsom vnáša do záležitostí IC inštinktívnosť a aktivitu. V romantických vzťahoch je Mars ohnivou silou, ktorá podnecuje sexuálnu stránku IC osoby.

Toto je emocionálne intenzívny aspekt, jeho sila sa však prejavuje v mnohých smeroch. Ak sa osoba IC cíti stratená pri hľadaní svojho cieľa MC (Stred neba), nevie, aké kroky podniknúť, aby prelomila minulé vzorce a rástla, osoba s Marsom jej môže pomôcť posunúť sa vpred.

Negatívnou stránkou IC konjunkcie Marsu je, že Mars, vedome alebo nie, môže byť občas príliš agresívny a invazívny.

To môže spôsobiť časté konflikty a reakcie, najmä v záležitostiach domova a bezpečnosti.

Ak Mars posúva hranice osoby IC alebo sa ich snaží ovládnuť, IC ho môže považovať za netaktného a agresívneho. Mars si na oplátku môže myslieť, že IC je príliš citlivý.

IC konjunkcia Jupiter v synastrii

S kontaktom IC-Jupiter môže Jupiter priniesť veľké príležitosti pre rozvoj a šťastie do domáceho a súkromného života IC osoby. Jupiter je tiež planétou vyššieho vzdelania, takže s týmto spojením sa IC môže dozvedieť veľa o svojich psychologických a emocionálnych vzorcoch.

V spoločnosti Jupitera môže IC slobodne skúmať rôzne filozofie, nápady a koncepty o domove, rodine a základoch svojho života.

Ak je Jupiter oslabený či negatívne aspektovaný, môže byť v týchto témach príliš agresívny alebo netaktný.

IC konjunkcia Saturn v synastrii

Saturn je náročná planéta – a keď je v takom citlivom uhle ako IC, môže to pre IC osobu občas pôsobiť dusivo.

Keďže kontakty Saturna sú často zväzujúce, môžu sa vo vzťahu cítiť buď vzájomne zodpovední, alebo „v pasci“.

Saturnská osoba môže byť chladná, emocionálne dištancovaná a ovládajúca – alebo môže poskytnúť IC osobe veľký pocit bezpečia, v závislosti od Saturna a zvyšku synastrického horoskopu.

Pokiaľ ide o záležitosti rodiny, domova a finančných záležitostí, je tu potenciál, aby Saturn priniesol IC osobe vážnosť, oddanosť a zrelosť.

Je možné, že spoločnosť IC bude mať prospech z týchto „obmedzení“. Vzhľadom na citlivosť uhla IC by mal byť Saturn emocionálne otvorenejší a IC by mal byť ochotný počúvať, čo chce Saturn povedať.

IC konjunkcia Urán v synastrii

Kontakt Uránu na IC v synastrii je silou oslobodenia a niekedy aj vzbury.

Urán, ktorého pôsobenie je známe svojou nepredvídateľnosťou, môže do súkromného sveta IC osoby priniesť náhle a neočakávané zmeny.

Vďaka tomu môže Urán priniesť nestabilnú dynamiku a narušenie návykov do domáceho prostredia IC osoby.

Pozitívnejšie je, že Urán môže poukázať na to, kde IC potrebuje prelomiť svoje putá a akých návykov sa oslobodiť. Môže to byť skvelý zdroj inšpirácie pre psychický rast IC osoby.

IC konjunkcia Neptún v synastrii

Neptún sa môže prejaviť silou spirituality, myslenia a súcitu vo vnútornom svete IC osoby.

S Neptúnom na IC v synastrii je príťažlivosť mystická, jedinečná a niekedy dokonca okultná. IC osoba môže mať duchovné a psychologické zjavenia s týmto Neptúnskym vplyvom.

Ak je však Neptún oslabený či negatívne aspektovaný, môže javiť ako vágny, klamlivý, zavádzajúci a záludný, čo môže osobe IC priniesť falošný pocit bezpečia alebo „fantáziu“. Najmä ak ide o tesný orbis, Neptún sa môže ľahko dostať pod kožu IC osoby. Hovorí aj o závislostiach a zrade, vo veciach domova a rodiny.

IC konjunkcia Pluto v synastrii

Pluto na IC v synastrickom horoskope predstavuje prinajmenšom intenzívnu príťažlivosť.

Pluto má podvedomý vplyv na súkromný svet IC osoby. Nie je to len sexuálne alebo romantické. Patria sem aj rodinné záležitosti, financie, bezpečnosť a korene. Toto spojenie môže skutočne transformovať osobu IC a pomôcť jej pochopiť jej hlboko zakorenené emocionálne vzorce. S podporou Pluta môže „zničiť“ svoje negatívne vlastnosti.

Pluto má však aj temnú stránku – osoba IC sa môže cítiť manipulovaná, kontrolovaná alebo prinajmenšom môže považovať Pluto za príliš netaktné a bezcitné.

Hranice sú tu veľmi dôležité. Aspoň na začiatku by IC človek nemal okamžite podľahnúť Plutovej magnetickej príťažlivosti. Namiesto toho sa zamerať na budovanie základov dôvery a čestnosti.

.

>> Vyskúšajte výklad partnerského horoskopu: poskytne Vám vysoko hodnotné informácie o tom, ako sa planéty prejavujú vo vašich vzťahoch.

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám astrologické články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Súvisiace témy:
Odhalia vašu pravú tvár: Sila vonkajších planét na hlavných osiach v synastriách
Jupiter v Synastrii: Aspekty so Slnkom, Lunou, Venušou a Marsom
Saturn v Synastrii: Aspekty so Slnkom, Lunou, Venušou a Marsom
Pasca karmy: Vzťahy z minulých životov, ktorým sa treba vyhnúť
Päť najlepších aspektov v synastriách pre významný vzťah
Váš profil príťažlivosti: Koho priťahujete a prečo
Sexuálna charizma z pohľadu astrológie
Karmické vzťahy a osudová príťažlivosť
Kompatibilita vzťahu a Synastrie
Partnerský horoskop
Osobný horoskop

.