Poslednú aktualizáciu dňa 26/09/2023 vykonal astromaïa

Kompatibilita vzťahu a Synastrie


Partnerský horoskop

V predchádzajúcom článku sme hovorili o partnerskom horoskope podľa dátumu narodenia. Teraz prinášame informácie o kľúčových konšteláciách v partnerských horoskopoch, ktoré naznačujú vzájomnú kompatibilitu vzťahu. Zámerne hovoríme len o kompatibilite a nerozoberáme všetky možné vzájomné kombinácie astrologických prvkov 🙂


Konjunkcia Slnko – Luna

Hlboká a trvalá manželská kompatibilita

Konjunkcia Slnko – Luna je veľmi šťastnou indikáciou pre spoločný život a hlbokú kompatibilitu muža a ženy. Preto žena venuje svoju pozornosť najskôr mužom, ktorých Slnko je na rovnakej pozícii ako jej Luna, s 10 až 12 stupňovým orbisom, alebo lepšie, s 5 stupňovým orbisom. Čím tesnejšia konjunkcia, tým silnejší vplyv.

A naopak, muži by sa mali usilovať o ženy, ktorých Luna je na rovnakej pozícii ako ich Slnko, s 10 až 12 stupňovým orbisom, alebo tesnejším ak je to možné.

Reverzná konjunkcia, ako je Luna – Slnko, je tiež veľmi výhodná. Slnečný partner je dynamickejšou osobou v páre.

V každom prípade konjunkcia je stále rovnako silná.


Konjunkcia Venuša – Mars

Sexuálna, zmyselná a erotická kompatibilita

Venuša ženy v konjunkcii s Marsom muža a naopak, Mars ženy v konjunkcii s Venušou muža, sú veľmi šťastnými indikátormi pre sexuálnu, erotickú a vášnivú kompatibilitu. Ako u všetkých reverzných konjunkcií, konjunkcia Venuša – Mars môže byť vzájomná, ako v prípade Slnko – Luna.


Konjunkcia Slnko – Venuša

Citová kompatibilita

Konjunkcia Slnko – Venuša a / alebo konjunkcia Venuša – Slnko je výborná, ak ide o prejavy vrúcnosti a emocionálnosti. Partneri sa milujú navzájom a vyjadrujú svoje pocity otvorene.


Konjunkcia Luna – Ascendent

Inštinktívna a emocionálna kompatibilita

Jedná sa o vynikajúci vplyv týkajúci sa každodenného života a nálady. Je to tiež spoľahlivým ukazovateľom veľmi dobrej telesnej chémie.


Konjunkcia Luna – Luna

Emócie medzi partnermi sú zladené. To je vždy prínosom pre úspech dvojice.


Konjunkcia Pluto – Venuša

Vášnivá a erotická kompatibilita

Konjunkcia Pluta a Venuše prináša vášeň a erotiku ktorá je viac inštinktívna než intelektuálna. V takejto dvojici je Pluto partnera v aktívnej roli „dravca“.


Konjunkcia Urán – Venuša

Konjunkcia Uránu a Venuše vždy ukazuje veľa erotiky v zmesi s intelektuálnosťou, s Uránovskou osobou, ktorá intelektualizuje ľúbostný vzťah. Aj keď Uránovský elektrizujúci efekt výrazne zvyšuje erotický život.

Dynamika, originalita a tiež marginalita sú kľúčovými slovami takého vzťahu. Tento pár sa nikdy nebude nudiť, občas to prináša nebezpečenstvo vývoja ako jazda na horskej dráhe, vzhľadom k správaniu Uránovskej osoby, ktoré nikdy nemožno predvídať… Medzi Venušou a Uránom je prvok erotiky aktívny viac než inokedy, s Uránovskými prejavmi je nejako Mars intelektuálnym a originálnym vyjadrením, zatiaľ čo Pluto je svojsky inštinktívna a hlboká forma, drsná, čisto emocionálna a fyzická energia, odpojená od intelektu.


Konjunkcia Mars – Luna

Emotívna a fyzická kompatibilita (potenciálne nebezpečenstvo pre receptívny pól)

Konjunkcia Mars – Luna je zároveň krásna a silná… až príliš silná a výrazná: skôr či neskôr osoba s Lunou začne pociťovať partnerov Mars ako prejav agresie. Akokoľvek, ak to zvyšok prvkov v horoskope naznačuje, všetko môže fungovať dobre v porovnaní s opozíciami a kvadratúrami medzi týmito dvomi planétami a ich neprekonateľným napätím.


Konjunkcia Venuša – Ascendent

Konjunkcia Venuša – Ascendent je vždy zaujímavá a príjemná pre harmóniu milujúci pár. Dokonca predstavuje prínos aj pre fyzickú chémiu vzťahu.


Stred neba (MC) v konjunkcii s Venušou, Lunou alebo Slnkom

Idealizácia partnera

Stred neba (MC) v konjunkcii s Venušou, Lunou alebo Slnkom je typickým indikátorom idealizácie partnera: muž so svojim MC na Venuši alebo Lune jeho partnerky si pravdepodobne bude svoju partnerku idealizovať a obdivovať ju ako bohyňu za všetkých okolností. V skutočnosti je to najviac zaujímavé pre ňu :-).

Naopak žena, ktorá má Slnko svojho partnera na svojom MC alebo v jeho blízkosti, bude mať tendenciu idealizovať si ho a zmeniť ho na pána, sprievodcu alebo boha po celú dobu ich vzťahu. V tomto prípade je to zaujímavé pre mužov. Vzťah bude trvať tak dlho, dokým obdiv ženy zostane nespochybniteľný.


Descendent alebo siedmy dom v konjunkcii s Lunou a Slnkom

Konjunkcia Descendentu alebo siedmeho domu s Lunou a Slnkom: Keď Descendent ženy (hrot siedmeho domu) je v konjunkcii so Slnkom jej partnera, je to vynikajúci indikátor svadby.

Rovnako, keď Descendent muža je v konjunkcii s Lunou jeho partnerky, je to veľmi priaznivé znamenie pre manželstvo, ak sa aj ostatné prvky horoskopu zhodujú.


Slnko, Ascendent, Stred neba (MC), Luna a Venuša v konjunkcii s Jupiterom partnera

Slnko, Ascendent, Stred neba (MC) Luna a Venuša v konjunkcii s partnerovým Jupiterom: Ak nie je partnerov Jupiter nejako ťažko poškodený (kvadratúrami od tvrdých planét, ťažkým 8., 12., 6. domom), ak je jedno alebo dve svetlá je v konjunkcii s partnerovým Jupiterom, je to silný faktor pre porozumenie, či druh zväzujúcej substancie pre pár.

Skutočne, Jupiterov prospešný charakter dáva páru mnoho zaujímavých vlastností. Najprv vstrekuje spravodlivý podiel nadšenia, plnosti a zosilnenia do vzťahu. Neskôr, v najčastejších prípadoch, Jupiterova legalizačná stránka má tendencie posunúť vzťah z intímneho prostredia, ktoré vždy zvíťazí na začiatku a ukotviť ho v právnom rámci akým je manželstvo, kde je tajomstvo vzťahu rozptýlené a pár je plne uznaný spoločnosťou. A na záver Jupiterove hodnoty veľkorysosti a zhovievavosti posilnia toleranciu Jupiterovej osoby voči partnerovi.

Trigóny (rovnováha a srdečnosť) a sextily (posilnenie a zlepšenie komunikácie) sú samozrejme veľmi aktívne, ale nikdy nie až tak veľmi, ako pri konjunkcii.


Slnko, Ascendent, Luna a Venuša v konjunkcii s partnerovým Merkúrom

Intuitívna a intelektuálna kompatibilita

Slnko, Ascendent, Luna a Venuša v konjunkcii s partnerovým Merkúrom: Táto konfigurácia má čo dočinenia viac s ľahkosťou komunikácie medzi partnermi ale s takým silným vplyvom, ktorého ďalší krok vedie až veľmi blízko k hraniciam romantického vzťahu… Ak jedna (alebo obe) z príslušných planét vládne Ascendentu, pravdepodobnosť je silne zvýšená.

Merkúr je dobre známy svojou schopnosťou rýchlej adaptácie a svojou ľahkosťou. Ak jedno zo svetiel, najmä Luna (emócie, nálady) alebo Venuša je v konjunkcii s partnerovým Merkúrom, je tu niečo ako osmóza medzi intelektom Merkúrovskej osoby a jej spôsobom komunikácie a náladou druhej osoby (alebo hlbokou prirodzenosťou ženy, ak je zapojená Luna) alebo emocionálnosťou (ak je zapojená Venuša).

Trigóny (rovnováha a srdečnosť) a sextily (zvýšená komunikácia) sú samozrejme tiež veľmi aktívne, ale nikdy nie až tak veľmi, ako konjunkcie.

Preto tieto vzájomné aspekty majú veľmi pozitívny a dôležitý vplyv v páre.


Slnko, Ascendent, Luna a Venuša v konjunkcii s partnerovou Dračou hlavou alebo Dračím chvostom

Karmické a emočné stretnutia – podľa niektorých tradícií

Slnko, Ascendent, Luna a Venuša v konjunkcii s partnerovou Dračou hlavou alebo Dračím chvostom (Severným lunárnym uzlom alebo Južným lunárnym uzlom). Tieto konfigurácie nesú v sebe určitý druh „magickej“ príchute. Skutočne, karmické komponenty astrológie majú dosť zlú povesť. Dôvod sa datuje späť do sedemdesiatych rokov 20. storočia, keď mnoho astrologických autorov vrhlo do tejto oblasti, a aj keď táto téma vyžaduje opatrnosť, zašli až príliš ďaleko s tvrdeniami a pravidlami, ktoré neboli testované a overené na základe skúseností (slávna New Age astrológia). A ako výsledok, hoci títo autori to tak nemysleli, celá karmická časť astrológie padla rýchlo do hanby a celkom tupým spôsobom sa vylialo dieťa aj s vaničkou.

Avšak, okrem zrejmého folklóru tejto novej astrológie, teraz už zastaranej, pretože už čoskoro dosiahne vek 50 rokov, existujú pomerne seriózne prvky, ktoré boli používané po stáročia. A tu je potrebná opatrnosť, viac než inokedy.

Medzi spomínanými prvkami by mala byť osobitná pozornosť venovaná osi vzostupného a zostupného lunárneho uzla, fiktívnym bodom, v ktorých Luna pretína obežnú dráhu zdanlivej cesty Slnka. Severný alebo Južný uzol vo veľmi tesnej konjunkcii (menej než 1 stupeň) s jednou osobnou planétou partnera (Slnko, Luna, Merkúr, Venuša a Mars) prinášajú až iracionálne, ale veľmi silné puto, ktorého povaha je ovplyvnená osobnou planétou a v menšom rozsahu domami zapojenými v obidvoch horoskopoch.

Podľa tradície konjunkcie s Južným uzlom (presná opozícia Severného uzla v zodiakálnom kruhu) indikuje karmické stretnutie páru, ktoré už existovalo v „minulosti“. Je irelevantné rozoberať citlivé témy „minulých životov“, bolo by to off-topic (mimo tému) len pre svoju spirituálnu príchuť a v takom obmedzenom 10-stranovom formáte. Páry ktoré boli sformované v minulosti sa stretávajú opäť tu a teraz. Ak konjunkcia neprijíma žiadne tvrdé aspekty, stretnutie môže byť pozitívne, hoci, svojou povahou Južný uzol môže indikovať určitý druh ukončenia. Mnoho manželských párov má Južný uzol v konjunkcii so Slnkom alebo Lunou, zatiaľ čo mnoho milencov má Južný uzol v konjunkcii s Venušou alebo Marsom.

Konjunkcia so Severným uzlom je považovaná za šťastnejšiu a súčasne aj náročnejšiu. Severný uzol symbolizuje budúcnosť, určitý druh magnetu priťahujúci nás na cestu, ktorú by sme mali nasledovať. Keď jedna z osobných planét alebo jedného z partnerov je v konjunkcii so Severným uzlom druhého partnera, a ak táto konjunkcia neprijíma aspekty od ťažkých alebo tvrdých planét, je to indikáciou blízkosti romantickej, manželskej, alebo emocionálnej, atď. prirodzene podľa povahy zúčastnenej planéty.

Samozrejme, pre Merkúr, asexuálnu a neutrálnu planétu, toto prepojenie môže byť intelektuálnym a/alebo asociatívnym typom, napríklad silné profesionálne vzťahy (napr. pár tvorený Laurelom a Hardym, alebo akcionári v spoločnosti).

Dôvodom, prečo sa konkrétny prejav potenciálu páru javí oveľa ťažším a náročnejším, spočíva v symbolike Severného uzla, ktorý sa zaoberá budúcnosťou, a preto s celkom novými partnermi bez skúseností a bez prepojenia s minulosťou, ktorí sa majú naučiť žiť spolu od nuly, čo vyžaduje čas.

Kontakty s Ascendentom sú skôr fyzické a inštinktívne, a vždy okamžité. Kontakty so svetlami sú hlboké a prakticky účinné. Kontakty s Venušou sú citové a hlboké tiež.


Tieto informácie nie sú zďaleka vyčerpávajúce: ich cieľom je len priblížiť a osvetliť vám aspoň základné okruhy tém z partnerskej astrológie Súčasne nám bude potešením, ak prijmete našu ponuku na zostavenie a výklad vášho partnerského horoskopu. Vrelo odporúčame, aby ste to vyskúšali.


Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: BlogAstro Vzťahy