Poslednú aktualizáciu dňa 15/01/2023 vykonal astromaïa

Astrologický horoskop: 13. október 2019

Lunárny Spln v Baranovi - AnteAr Lunárny Spln na 20°13′ v znamení Barana bude významný najmä pre tých, ktorí sa narodili na rozhraní druhého a tretieho dekanu kardinálnych znamení: Barana, Váh, Kozorožca a Raka. Rovnaké vibrácie sa odzrkadlia v životných okolnostiach tých, ktorí majú osobné planéty, citlivé body alebo Ascendent v rozmedzí 18°. – 22°. stupňa uvedených znamení. Súbežne s lunárnym Splnom prebieha opozícia Venuše v Škorpiónovi s retrográdnym Uránom v znamení Býka. Vzhľadom k tomu budú energie aktuálneho lunárneho Splnu rovnako významné aj pre osoby narodené v prvom dekane znamení Býka, Škorpióna, Vodnára a Leva, ako aj pre tých, ktorí majú osobné planéty, citlivé body alebo Ascendent v rozmedzí 4°. – 5°. stupňa uvedených znamení. Vždy keď Luna dorastie do svojho splnu, stojí tvárou v tvár presne oproti Slnku. Luna a Slnko predstavujú ženské a mužské energie. A práve v tomto čase potrebujeme znovu prinavrátiť do nášho života harmóniu a zosúladiť svoje emócie s fyzickou realitou. Nech už by to bolo akokoľvek náročné, je potrebné nielen uvedomiť si, k akým zmenám došlo, ale tieto zmeny aj spracovať, vyrovnať sa s nimi a začleniť ich do príslušných oblastí svojho života. V osobnom horoskope tieto životné oblasti naznačené dvojicami astrologických domov, v ktorých nastáva lunárny Nov a Spln. Astrologický dom v ktorom nastáva lunárny Nov, uvádza, kde v našom živote existuje potenciál pre nové začiatky. Čas lunárneho Novu je ideálny pre nastavenie našich zámerov, na ich vizualizáciu, vykonanie rituálov pre splnenie našich želaní a všeobecne zameranie našej pozornosti na záležitosti tohto domu. Je to čas obnovy a môže byť sprevádzaný pocitmi vzrušenia alebo očakávania. Naproti tomu lunárny Spln v príslušnom astrologickom dome horoskopu ukáže, čo je potrebné uvedomiť si, vyjadriť, zobraziť, či dať na známosť, uviesť do pozornosti verejnosti, zavŕšiť alebo ukončiť. Môže to byť tiež čas, keď si už uvedomíme problémy alebo kde sa nejaké naše krátkodobé oslabenie stane viditeľné. Lunárny Spln zvyčajne prináša tendencie k výraznejším emocionálnym prejavom, než ako je tomu počas Novu, čo vyplýva z napätej opozície medzi Lunou a Slnkom. Všetko to, čo sme začali ako našu súkromnú záležitosť v čase lunárneho Novu, sa teraz stáva zjavným, verejným. Reakcie a odpovede ostatných v nás vyvolávajú určité odozvy. Keď sa lunárny Spln začne chýliť ku koncu a tým stráca na svojej sile, je to čas pre uvoľnenie všetkého, čo už pre nás nie je potrebné v ďalšej, nasledujúcej časti lunárneho cyklu. Čas lunárneho Splnu, ktorý na povrch vynesie naše potlačené či skrývané pocity a môže otriasť partnerskými vzťahmi, nastane v noci 13. októbra 2019. Na Lunu v splne je vždy krásny pohľad. Uprostred tmavého mora oblohy sa majestátne vznáša Luna, žiari mramorovo bielymi odtieňmi a v našom vnútri vzbudzuje úžas. Podľa astrológie môžu byť energie lunárneho Splnu zložitejšie a náročné, alebo aj jednoduchšie a ľahšie zvládnuteľné. To sa deje preto, že spln zvyčajne znamená vrchol citovo výrazne podfarbených postojov, ktoré sa odzrkadľujú v kontrastných energiách Slnka a Luny. Konečný výsledok je potom harmonický alebo naopak dynamický v závislosti od toho, ktoré aspekty sa vytvoria v čase lunárneho Splnu.

Lunárny Spln v Baranovi prináša výrazné zosilnenie prejavov emócií


S Lunou v ohnivom Baranovi môžeme v našej duši cítiť silné podnety začať konať. Je to akoby si mocný prameň ohromných emócií hľadal cestu, ako ich prejaviť. Lenže znamenia Barana je známe tým, že sa do všetkých situácií vrhá impulzívne a zvyčajne bez premýšľania. Práve kvôli tej prílišnej prudkosti nie je aktuálny lunárny Spln najvhodnejším časom pre vyjadrenie toho, ako sa cítime. To je však len jeden z dôvodov. Ďalším dôvodom, prečo by sme sa teraz mali krotiť, sú intenzívne prenikavé vibrácie Pluta zo znamenia Kozorožca v napätom postavení k obidvom svetlám – voči Lune v Baranovi a súčasne aj k Slnku vo Váhach. V prípade nezvládnutej energie Pluta v tejto konštelácii môžu prejavy našich emócií pripomínať nukleárny výbuch s ničivými, devastačnými následkami. Aktuálny Spln sa odohráva na osi Baran – Váhy, ktorá v astrológii súvisí s nájdením rovnováhy medzi túžbou vymedziť sa voči ostatným, nebrať na nikoho ohľady, robiť si veci po svojom a súčasne potrebou správať sa tak, aby sme zachovali svoje vzťahy s ostatnými na štandardnej, alebo aspoň prijateľnej úrovni. Toto je vzťahová os a v tomto konkrétnom prípade je tu prítomný vysoký tlak, pretože obe svetlá sú ponorené do plutónskej energie. S týmto splnom v Baranovi sa môžeme cítiť, akoby na našu dušu padol nejaký temný závoj, ukrývajúci naše dusivé túžby. Luna je teraz v Baranovi a v tomto znamení preniká do našej duše netrpezlivosť a agresivita. Je veľmi ľahké umožniť našim najhlbším potlačeným pocitom, aby sa podfarbili hnevom a nechať sa vtiahnuť do konfrontácie. Do vzťahov môže tiež vniknúť nutkanie správať sa z pozície moci, vyvíjať na partnera nátlak, použiť manipuláciu, citové vydieranie, prejavy žiarlivosti, či iné ťahy. Teraz je pomerne ťažké udržať rovnováhu. S lunárnym Splnom v Baranovi nadišiel čas pre odhalenie skutočných príčin, ktoré stoja v pozadí našich temných emócií. Akoby sme sa pozerali na mocenské hry nejakého páru, vystupujúceho v miestnosti s bohatou výzdobou. No pritom všetka tá výzdoba príkro kontrastuje s emocionálnym tlakom, ktorý tu vnímame. Toto je len časť dialógu medzi manželmi:

„Ani jeden z nás nechce dozrieť. To je dôvod, prečo spolu bojujeme, trápime sa navzájom a potom plačeme. Ani jeden z nás nechce vyrásť.“

Do tejto temnej scény sa zapája ďalší aspekt. Necelý jeden deň pred splnom vytvorila Venuša presnú opozíciu s Uránom. Energia Venuše je už niekoľko dní ovplyvnená vibračným poľom znamenia Škorpióna, pretože vstúpila do tohto znamenia 8. októbra. Astrologická Venuša vládne láske, partnerským vzťahom, všetkému čo sa nám páči, čo máme radi a po čom túžime. To všetko sa teraz nachádza v škorpiónskom prostredí intenzívnych emócií. Tie buď dusia jemnejšie prejavy tejto planéty, alebo naopak zintenzívňujú jej temnú stránku a ťahajú nás do tabuizovaných oblastí. A teraz sa Venuša dostala do presnej opozície voči Uránu. Astrologický Urán v napätých konšteláciách prináša energie, ktoré sa prejavujú nečakanými, prekvapujúcimi situáciami a zvyčajne vedú k narušeniu vytvorených vzťahov. V konečnom dôsledku tí, ktorí sú slobodní, hľadajú intenzívne a nekonvenčné potešenie, zatiaľ čo tí, ktorí sa vo svojom vzťahu cítia pod tlakom, sú veľmi znepokojení. Slobodných môže neodolateľne lákať vzrušenie, ktoré nemôže pretrvať, a tí, ktorí sú vo svojich vzťahoch nespokojní, potrebujú „čerstvý vzduch“ z tejto temnej scenérie. Lenže zmena neprichádza ľahko.

„Ani jeden z nás nechce dozrieť. Ani jeden z nás nechce vyrásť.“

Spln_v_Baranovi_13-10-2019_WP V ozvene tohto ústredného motívu, znejúceho v pozadí, prichádza skúška, ktorú energie Uránu a Pluta prinášajú s týmto lunárnym Splnom.
Toto je obdobie transformácie
Hlboko pochované aspekty našej osobnosti a túžby, na ktoré vrhá svetlo tento Spln, sa musia riešiť nielen jednotlivo, ale aj spolu.
Toto je obdobie prebudenia
Prebudenie sa k nášmu skutočnému sebavyjadreniu, ktoré buď pomôže, alebo prinesie koniec. Týka sa to nielen vzťahov, ktoré sú majetnícke a prinášajú pocit neslobody. Týka sa to v rovnakej miere aj vzťahov, ktoré síce nepatria do predchádzajúcej kategórie, avšak na druhej strane nedovoľujú otvorenosť, zdravú výmenu názorov, slobodomyseľnosť a tolerantnosť k našim túžbam. Po tejto ceste môžeme zostúpiť do podsvetia a zvládnutie krízy môžeme využiť na rozvoj vzťahov. Vyrásť. Dospieť. Dozrieť. Toto je lekcia lunárneho Splnu pre tých zo znamenia Barana, Váh, Raka a Kozorožca, ktorí sa narodili v posledných dňoch druhého dekanu a v prvých dňoch tretieho dekanu týchto znamení. Toto je lekcia lunárneho Splnu pre tých zo znamenia Býka, Škorpióna, Leva a Vodnára, ktorí sa narodili v prvom dekane ich slnečných znamení.

Súčasťou lunárneho Splnu je však aj niekoľko pomocných aspektov

Jednými z týchto aspektov sú trigóny a sextily, ktoré vytvára Slnko a Luna s planétou Jupiter, v klinovej formácii, ktorá napomáha zvládnuť aktuálne napätie. Druhým je nádherný trigón, ktorý vytvára Merkúr zo znamenia Škorpióna s Neptúnom v Rybách. Tieto aspekty prinášajú do nášho správania vľúdnosť, jemnosť, veľkorysosť, otvorenosť, čestnosť, do nášho myslenia inšpiráciu, imagináciu a spiritualitu a veľmi pozitívne pracujú pre osoby narodené uprostred druhého dekanu znamenia Rýb, Škorpióna, Raka, Panny a Býka. Myslím si však, že tieto harmonické aspekty sotva dokážu vyvážiť zosilnenú intenzitu, ktorú prináša aktuálny lunárny Spln ľuďom narodených v základných znameniach a tým, ktorí majú v prvom dekane pevných znamení niektorú z osobných planét.

Všetko zlé je na niečo dobré …

Občas zbavenie sa starej kože a premena na naše nové Ja je hodná všetkej tej bolesti, ktorú môže sprevádzať takýto proces prerodu. Využite potenciál transformácie, ktorý prináša tento lunárny Spln, a nebojácne konfrontujte každého, kto vás obmedzuje alebo sa vás pokúša manipulovať. Nenechajte sa vytočiť, ani nerobte žiadne ústupky! Ale, milé dámy, v prvom rade nezabudnite nebojácne čeliť vašim vlastným temným stránkam. Bojujte, vytrvajte a zvíťazte nad nimi! Witcher-sword-Ciri-AnteAr

Bojujte štýlom, akým bojujú Amazonky. Bojujte štýlom typickým pre Lunu v Baranovi.

Veď vy to predsa viete 😉

Rezervujte si termín konzultácie k Vášmu osobnému horoskopu

Chcem sa objednať

Váš astrológ Mgr. Ľubomír Drozd

www.antear.com, email: drozd@antear.com, tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje horoskopy? Píšem ich pre vás s láskou ♥ Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“ Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne! ♥

Súvisiace témy:

Luna v znameniach zverokruhu

Luna v Baranovi

Spln a Nov

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Spln a Nov

Zdieľajte so svojimi priateľmi!