Poslednú aktualizáciu dňa 15/01/2023 vykonal astromaïa

Astrologický horoskop: 12. november 2019

Spln v Býkovi 12.11.2019 AnteAr

Lunárny Spln na 19°52′ v znamení Býka bude významný najmä pre tých, ktorí sa narodili na konci druhého dekanu fixných znamení: Býka, Škorpióna, Leva a Vodnára. Rovnaké vibrácie sa odzrkadlia v životných okolnostiach tých, ktorí majú osobné planéty, citlivé body alebo Ascendent v rozmedzí 17. – 21. stupňa uvedených znamení.

Aktuálny lunárny Spln môže stáť v pozadí premeny našich snov na skutočnosť, pretože Spln aktivuje veľkú planetárnu konšteláciu, v ktorej sa Saturn z Kozorožca harmonicky spája sextilom s Neptúnom v znamení Rýb.

Saturn sa vzťahuje k hmotnej realite, materiálnemu svetu, ktorý nás obklopuje. Neptún v tejto konštelácii reprezentuje sny, fantáziu, imagináciu, jednoducho všetko to, čo si vieme vo svojej mysli predstaviť. Harmonické spojenie Saturna a Neptúna by sa dalo teda vyjadriť slovami „zhmotnenie snov“.

Aby toho azda nebolo málo, do lunárneho Splnu sa harmonicky zapája ešte aj mocná energia Pluta na 21° znamenia Kozorožca. Navyše v týchto dňoch súčasne so Splnom pôsobí aj harmonické prepojenie vibrácií Marsu na 25° vo Váhach a Jupitera na 25°v znamení Strelca. Sextil medzi Marsom a Jupiterom dáva dostatok energie, nadšenie, pozitívny prístup, iniciatívu a stojí v pozadí šťastných rozhodnutí a správnych krokov pri uskutočňovaní našich zámerov.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam budú energie aktuálneho lunárneho Splnu rovnako významné aj pre osoby narodené uprostred tretieho dekanu znamení Strelca, Leva, Barana, Vodnára, Blížencov a do určitej miery aj Váh, ako aj pre tých, ktorí majú osobné planéty, citlivé body alebo Ascendent v rozmedzí 23° – 27° v uvedených znameniach.

Astrologický dom vo vašom osobnom horoskope v ktorom nastáva lunárny Spln, ukáže, čo je potrebné si uvedomiť, vyjadriť, zobraziť, či dať na známosť, uviesť do pozornosti verejnosti, zavŕšiť alebo ukončiť.

Lunárny Spln zvyčajne prináša aj tendencie k výraznejším emocionálnym prejavom, čo vyplýva z napätej opozície medzi Lunou a Slnkom. Reakcie a odpovede ostatných v nás vyvolávajú určité odozvy. Našťastie pevné zemské znamenie Býka, ktorom teraz prebieha Spln, pôsobí na Lunu výrazne stabilizujúco. Ak napriek tomu máte teraz pocit, že „s vami šijú všetci čerti“, hľadajte príčinu sami v sebe – ani Spln, ani ostatné planéty za to naozaj nemôžu.

V každom prípade dni lunárneho Splnu zvyčajne stoja v pozadí situácií, keď si už uvedomíme určité problémy alebo kde sa nejaké naše krátkodobé oslabenie stane plne viditeľné. Všetko to, čo sme začali ako našu súkromnú záležitosť v čase lunárneho Novu, sa teraz stáva zjavným, verejným.

Keď sa lunárny Spln začne chýliť ku koncu a tým postupne stráca na svojej sile, je to čas pre uvoľnenie všetkého, čo už pre nás nie je potrebné v ďalšej, nasledujúcej časti lunárneho cyklu.

Novembrový Spln prináša splnenie našich snov

Čas aktuálneho lunárneho Splnu, ktorý môže stáť v pozadí naplnenia našich snov a túžob, nastane popoludní v utorok 12. novembra 2019, necelých päť minút po pol tretej.

Aké výzvy prináša lunárny Spln v Býkovi

Aktuálny lunárny Nov v Býkovi je v opozícii s retrográdnym Merkúrom v znamení Škorpióna. Táto opozícia robí z porozumenia a komunikácie našich pocitov hlavnú tému tohto lunárneho Splnu. Môže dôjsť k vnútornému konfliktu medzi našimi myšlienkami a pocitmi, čo môže viesť k zmätku, úzkosti, alebo polarizácii myslenia.

Sú možné nedorozumenia a spory, ale harmonické aspekty Saturna a Neptúna tieto riziká znižujú. Sú to dobré konštelácie, ktoré prajú sebareflexii alebo pokojným rozhovorom so staršími, skúsenejšími osobami. Témou rozhovorov môžu byť niektoré naše vnútorné pocity, ktoré v sebe držíme.

Retrográdny Merkúr je zvyčajne spojený s ťažkosťami v komunikácii, obchode, meškaním v doprave, nervozitou spojenou s úzkosťou, zdržaním pri cestovaní a stratou vecí. Môžeme si častejšie pripomínať minulé udalosti alebo sa nečakane stretnúť s ľuďmi z našej minulosti.

Táto retrográdna fáza Merkúra od 31. októbra do 20. novembra však má priateľský a spoločenský charakter. Malo by byť pomerne ľahké vyriešiť akékoľvek komunikačné nedostatky, pretože aktuálne prevládajú pocity harmónie a snaha o spoluprácu.

Lunárny Spln v Býkovi 11. november 2019 AnteAr

Čo hrá v náš prospech v čase lunárneho Splnu v Býkovi

Do energie Splnu prispieva Saturn trpezlivosťou a dodáva nám emocionálnu silu na riešenie všetkých problémov spojených so Splnom v opozícii k retrográdnemu Merkúru. Spoľahnite sa na svoj zdravý rozum, ktorý vám pomôže urobiť dôležité rozhodnutia o vašej domácnosti, rodine a vzťahoch. Vaše pocity budú teraz sprevádzané aj spomienkami a možno aj snami.

Vernosť a vzájomná dôvera prispievajú k tomu, že aktuálny Spln je vhodný na poskytnutie a prijímanie emocionálnej podpory od našich blízkych. Navštívte svojich rodičov a starých rodičov alebo si uctite pamiatku svojich predkov. Vyhľadajte radu od staršej, múdrej, skúsenej osoby. Tradičné hodnoty a staré zvyky môžu priniesť riešenia nových problémov.

Neptún zapojený do lunárneho Splnu zvyšuje našu citlivosť a dáva nám väčší kontakt s našimi pocitmi, pocitmi iných ľudí z nášho okolia. Posilnená intuícia pomôže vyhnúť sa možným komplikáciám spôsobeným retrográdnym Merkúrom v opozícii s aktuálnym Splnom.

Neptún tiež podnecuje našu kreativitu, fantáziu, imagináciu a súcit. Mystická príťažlivosť Neptúna v znamení Rýb spoločne so zmyselnou príťažlivosťou Luny v Býkovi sú dobrým znamením pre romantiku.

Mars v sextile s Jupiterom prináša silu, odvahu a šťastie. Ako indikátor úspešných činov posilňuje pozitívny charakter tohto splnu. Taktiež prináša zvýraznenú súťaživosť a nárast príťažlivosti, čo robí z lunárneho Splnu skvelý čas pre šport, sexuálne vzťahy a podnikanie.

Želám nám všetkým pekné dni 😉

Rezervujte si termín konzultácie k Vášmu osobnému horoskopu


Chcem sa objednať

Váš astrológ Mgr. Ľubomír Drozd

www.antear.com, email: drozd@antear.com, tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje horoskopy? Píšem ich pre vás s láskou ♥ Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“ Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne! ♥

Súvisiace témy:

Luna v znameniach zverokruhu

Luna v Býkovi

Spln a Nov

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Spln a Nov