Poslednú aktualizáciu dňa 26/09/2023 vykonal astromaïa

Mars v znameniach zverokruhu

Mars – Láska k činom

Mars je impulzom k činnosti a zisku. Mars je čistá energia, túžba, odhodlanie a snaha o sebauplatnenie. Skôr než sa v živote niečo stane, muselo sa niečo pohnúť smerom k tomu, aby sa to stalo. Sú ľudia, ktorí z vlastnej vôle robia veľmi málo pre to, aby sa niečo stalo, a sú závislí od konania iných. Ale aj tí budú musieť čoskoro niečo urobiť. Aj obyčajný pohyb rúk alebo niekoľko vyslovených slov si bude vyžadovať želanie tak urobiť, potom rozhodnutie urobiť to a nakoniec energiu, aby to svaly urobili. Takýmto ľuďom veľmi pravdepodobne chýba odvaha prijať dôsledky vlastného konania. V ich minulosti by sa na to pravdepodobne našli dobré dôvody, napríklad prílišná snaha alebo násilie a zneužívanie – páchané nimi alebo proti nim. Žiaľ, takéto potláčanie túžby nakoniec vedie k hnevu – pretože hnev je len ťažko zvládnuteľným pozostatkom nevyjadrených alebo potlačených túžob.

Vo vzťahu – prejav Marsu, možno viac ako akékoľvek iné planetárne energie, rozhoduje o tom, či v ňom bude nesúlad alebo spokojnosť. Nie že by všetky tieto stavy spôsoboval on sám – ale je to tak, že nesprávny krok alebo žiadny krok môže viesť k urážke alebo nedorozumeniu. A kroky, ktoré urobíme alebo neurobíme, sú určované našimi myšlienkami a pocitmi. Ale bude to Mars, kto ten krok urobí – alebo neurobí. Mars je planéta mužnosti, čo samozrejme neznamená, že je prítomný len u mužov. Mars má vo svojom horoskope každý. Mužnosť je len iné slovo pre všetky tieto atribúty Marsu, a preto sa od mužského rodu tradične alebo z biologického hľadiska očakáva, že bude konať ako prvý alebo že „bude mužom“. Ako raz niekto povedal: „Muži konajú, ženy sú“. Muž tradične robí prvý krok k získaniu ženy a nesie riziko, či bude prijatý, alebo odmietnutý. Existuje však mnoho žien, ktoré sú “ dvojnásobným mužom“, pretože sú rozhodnejšie a silnejšie ako mnohí muži. Ale nech je pohlavie akékoľvek, vždy je tu jeden, ktorý koná, a jeden, ktorý konanie prijíma. Rozhodnúť sa alebo si inštinktívne uvedomiť, kto má byť aktívny, kto pasívny a kedy, je v každom vzťahu kľúčovou otázkou. Vzhľadom na význam Marsu vo vzťahoch je dobrým všeobecným pravidlom, že ten, ktokoľvek koná alebo reaguje na konanie, prípadne nekoná vôbec, by mal za to prevziať plnú zodpovednosť.

Sex. Nebolo by správne povedať, že Mars je výlučným predstaviteľom sexu, pretože celá osobnosť (teda všetky astrologické vplyvy) má k nemu určitý vzťah. Avšak opäť ide predovšetkým o samotný akt, nie nevyhnutne o myšlienky a pocity, ktoré stoja za ním. Môže za ním byť len málo alebo dokonca žiadne myšlienky či pocity – len žiadostivosť, fyzická túžba po uspokojení zmyslov alebo prvotná potreba rozmnožovať sa. A ešte raz: je len veľmi málo ľudí, ktorí sú takí primitívni, že ich nenapadajú žiadne predbežné myšlienky o sexe. Naopak, dnes by to azda ani nebolo možné vzhľadom na to, že sme neustále bombardovaní slovami, zvukmi a obrazmi so sexuálnym nábojom, ktoré roznecujú zmysly – alebo ich urážajú.

Keď nás nejakým spôsobom sexuálne priťahuje iný človek, určite to znamená, že zasiahla oveľa viac než len náš Mars, samozrejme, za predpokladu, že človek nie je bezduchý sexuálny stroj! Sex, podobne ako Mars, je prvým a rozhodujúcim krokom, ktorý uvádza do pohybu mnoho ďalšieho; oheň, ktorý zapaľuje. Sex je Amorovým lukom i šípom; srdce a kvety budú doručené neskôr – alebo aj nie, aj to sa môže stať.

Mars v znameniach zverokruhu AnteAr

Mars je mužská planéta. V horoskope symbolizuje bojovnosť, agresivitu, statočnosť či zbabelosť, odhodlanie, vôľu, schopnosť presadiť sa, aktivitu, impulzívnosť, fyzickú energiu, sexualitu. Môže mať vplyv na nehody a úrazy.

V horoskope ženy je doplnkom Slnka a poukazuje na jej nevedomú predstavu ideálneho partnera, milenca. U muža je obrazom toho, ako sa muž bude správať ako partner. Všeobecne je Mars tiež obrazom mladého muža, milenca, prípadne súrodenca – brata. Podľa Marsu môžeme usudzovať aj na šport, ktorý bude určité znamenie najviac priťahovať.

Mars v osobnom horoskope

Znamenie, v ktorom stojí Mars v osobnom horoskope, odhaľuje spôsob, akým bude človek vyjadrovať svoju energiu a ako sa povaha tejto osoby bude javiť navonok. Túto energiu je potrebné vyhodnotiť štyrmi odlišnými spôsobmi podľa živlu znamenia. Znamenie Marsu do značnej miery naznačuje mieru energie každého zo štyroch astrologických živlov.

Prvá je telesná energia (oheň), ktorá poukazuje na to, do akej miery bude tento jedinec pracovitý, ako bude disponovaný pre šport a vôbec, koľko bude mať fyzickej hybnej sily.

Druhou je energia duševná (vzduch); energia strávená myslením, dorozumievaním a honbou za intelektuálnymi cieľmi a ambíciami.

Tretia energia sa vzťahuje na praktické záležitosti (zem), ktoré sú potrebné jednoducho pre cestu životom. Sú to plánovanie a vybavovanie, schopnosť udržať sa v zamestnaní, šetrnosť, sporivosť a všeobecná spoľahlivosť a zodpovednosť.

Štvrtá energia je emocionálna (voda). Mars určuje mieru sexuálneho nutkania a citov, vymedzuje emocionálne schopnosti a tiež aj energiu zameranú na umelecké snahy.

Poloha Marsu teda ukazuje na to, či bude energia človeka prevažne telesná (ohnivé znamenia), materiálna (zemské znamenia), duševná (znamenia vzdušné) alebo emocionálna (znamenia vodné).


Mars v znameniach zverokruhu:

Mars v znamení Barana

Mars v znamení Býka

Mars v znamení Blížencov

Mars v znamení Raka

Mars v znamení Leva

Mars v znamení Panny

Mars v znamení Váh

Mars v znamení Škorpióna

Mars v znamení Strelca

Mars v znamení Kozorožca

Mars v znamení Vodnára

Mars v znamení Rýb


Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

www.antear.com
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Blog