Poslednú aktualizáciu dňa 30/07/2021 vykonal astrovia

Merkúr v znameniach zverokruhu

Merkúr v osobnom horoskope

Merkúr v horoskope symbolizuje inteligenciu, spôsob myslenia, úsudok, komunikáciu – ústnu i písomnú, nadväzovanie kontaktov. Je spojený s obchodom, cestovaním, zručnosťou, obdobím dospievania. Znamená vzdelávanie, prispôsobivosť, pružnosť, premenlivosť. Tiež však aj povrchnosť, nepokoj, nesústredenosť, podvod a lož, intrigy. V horoskope môže symbolizovať súrodencov.

Znamenie, v ktorom stojí Merkúr v osobnom horoskope, popisuje duševné pochody a spôsob, ktorým človek hľadí na budúcnosť.

Poloha Merkúra v horoskope má blízky vzťah s tretím domom, ktorý je jeho prirodzeným domovom. Toto je dom vzdelávania a dorozumievania.

Merkúr sa teda vzťahuje k duševnému zameraniu človeka a spôsobu, ktorým vyjadruje svoje myslenie a vynachádzavosť. Merkúr naznačuje, ako bude človek zmýšľať, dorozumievať sa a nadobúdať vedomosti. Navyše dáva príznaky, ako bude človek najradšej putovať životom. Pôjde na vec priamo najkratšou cestou, alebo bude zvoľna kráčať a nechá sa pritom ľahko odlákať a zviesť zo svojej cesty?


Merkúr v znamení Barana

Vládnuca planéta Mars, základné ohnivé znamenie.

S Merkúrom v Baranovi komunikujete sebavedomo, presvedčivo a energicky. Myšlienka vás dokáže okamžite nadchnúť, hneď ju chcete uskutočniť. Nemusíte dlho rozmýšľať, radšej prejdete hneď k veci.

Môžete sa rýchlo učiť, bystro chápať, ale pravdepodobne vám chýba trpezlivosť, keď sa niekde vyskytne prekážka. Mali by ste sa učiť väčšej rozvážnosti pri dôležitých rozhodnutiach. Rozhodovanie môže byť ovplyvnené jednostranným, osobným, až egoistickým pohľadom na vec. Výhodou je schopnosť uvádzať veci do pohybu.

Aktívni môžete byť aj pri presadzovaní svojich myšlienok a názorov. Hádka môže dočasne uvoľniť nervové vypätie, ale často spôsobí dlhodobejšie problémy vo vzťahoch. Musíte byť dobrosrdeční a protivníka rešpektovať.

V kolektíve môžete byť tým, kto vymýšľa nové veci a ťahá ostatných dopredu. Snažte sa nehovoriť skôr, než si vec premyslíte, vyvarujete sa trápnym situáciám.


Merkúr v znamení Býka

Vládnuca planéta Venuša, pevné zemné znamenie.

S Merkúrom v Býkovi komunikujete pomaly, rozvážne a dôkladne. Názory si vytvárate pomaly, ale tiež ich veľmi pomaly meníte. Prijať nejaký nový pohľad môže byť problém.

Merkúr v Býkovi myslí skôr prakticky a obchodne, zložité teórie vstrebáva obtiažne, pomôže nejaké grafické alebo praktické znázornenie alebo zjednodušenie.

Pokiaľ máte pevné pracovné návyky, môžete dosahovať aj veľmi solídne výsledky. Máte trpezlivosť plniť úlohy od začiatku až do konca. Konzervatívny spôsob myslenia môže pôsobiť spoľahlivo a upokojujúcim spôsobom, dajte si ale pozor, aby sa vaše lipnutie na konkrétnej realite nezmenilo na skostnatenosť.

Môžete mať nadanie na umelecké remeslá a konštruktívnym činnostiam, máte dobrý zmysel pre hodnoty, radi vidíte konkrétne výsledky svojej práce.


Merkúr v znamení Blížencov

Vládnuca planéta Merkúr, pohyblivé vzdušné znamenie.

Merkúr v Blížencoch komunikuje rýchlo, pružne, netrpezlivo a povrchne. Myseľ je povzbudzovaná kontaktmi. Intelekt potrebuje byť zamestnaný, inak môže byť človek podráždený. Myseľ je výkonná, túžiaca po nových informáciách, reč môže byť výrečná, niekedy chytrácka, niekedy povrchná, elegantná alebo prostoreká.

Človek s Merkúrom v Blížencoch môže premýšľať o niekoľkých problémoch alebo robiť viacero vecí súčasne, môže byť dobrý v práci alebo v hre. Nebezpečenstvom je rozptýlenosť, je potrebné viac sledovať zmysel a cieľ toho, čo robíte.

Výhodou Merkúra v Blížencoch je všestranný záujem, schopnosť hovoriť o čomkoľvek, nadväzovať kontakt, pohotovo a logicky myslieť, môžete sa uplatniť v obchode, žurnalistike, propagácii, doprave a podobne.


Merkúr v znamení Raka

Vládnuca planéta Luna, základné vodné znamenie.

Merkúr v Rakovi myslí a komunikuje empaticky a s citom. Dokáže zbierať pocity a myšlienky zo svojho okolia. Veci si môžete brať zbytočne osobne, mali by ste sa zamerať viac na fakty, než na názory ľudí.

Dokážete dobre vycítiť, či niekto hovorí úprimne alebo nie. Môžete byť veľmi pôsobivým rečníkom, pretože sa dokážete naladiť na duševný stav poslucháča. Vaše slová môžu pôsobiť ako pohladenie, presvedčivo a terapeuticky.

Vedomá myseľ je veľmi blízko nevedomej. Je potrebné jednať s konštruktívnymi úmyslami, aby ste sa nestali obeťou manipulácie alebo nemanipulovali inými.

Merkúr v Rakovi obvykle znamená veľmi dobrú pamäť. Naučte sa ale zbavovať bolestných pocitov, ktoré by vás mohli zbytočne dlho sprevádzať a uchovávajte si pekné spomienky, ktoré prispievajú k pozitívnemu mysleniu.


Merkúr v znamení Leva

Vládnuca planéta Slnko, pevné ohnivé znamenie.

Merkúr v Levovi komunikuje asertívne, zábavne, hravo a dramaticky. Človek býva prirodzene pyšný na svoj intelektuálny talent a schopnosti. V spôsobe myslenia sa prejavuje vášeň a originalita. Voči kritike môžete byť priveľmi citliví, alebo ju môžete naopak povznesene ignorovať. Pozitívnemu prijímaniu spätnej väzby sa musí Merkúr v Levovi učiť.

Lev je znamenie sústredené viac na seba, preto aj vlastné názory a myšlienky pripadajú človeku s Merkúrom v Levovi ďaleko dôležitejšie, než všetko ostatné. Využite svoj výrazný talent na duševné sústredenie, nadšenie a vitalitu, ale venujte aj pozornosť radám i kritike priateľov a spoločníkov. Pokiaľ si budete myslieť, že všetko viete najlepšie, ťažko sa dočkáte pomoci druhých.

Vaša reč pôsobí prirodzene s autoritou, preto vás druhí berú vážne. Môžete mať veľmi dobré nápady a pokiaľ do nich primiešate ešte príspevky druhých, celkovo ich posilnite a obohatíte.


Merkúr v znamení Panny

Vládnuca planéta Merkúr, pohyblivé zemné znamenie.

Merkúr v Panne komunikuje logickým, usporiadaným, puntičkárskym spôsobom. Rozumové schopnosti fungujú veľmi dobre a ľahko. Máte myseľ špecialistu a môžete vyniknúť v odbore, ktorý si zvolíte. Považujete za svoju povinnosť presne vedieť, ako veci fungujú. Môžete byť na myslení tak závislí, že sa vám život zdá jedine taký, ako ho vidíte vy.

Merkúr v Panne dokáže dobre analyzovať a rozlišovať, preto na mnoho vecí nazerá kriticky, Pokiaľ sa budete pozerať príliš kriticky aj na seba, môže to viesť k úzkosti. Dokážete problémy vidieť jasne, bez predsudkov a dezinformácií, preto môžete druhým pomáhať nachádzať vo veciach zmysel. Môžete sa zaoberať písaním, vydavateľskou činnosťou, poradenstvom, učením, prekladateľskou činnosťou…

Ďalšou výhodou je veľmi dobrý pozorovateľský talent a dokonalá počítačová pamäť. Zložité množstvo informácií môžete vysvetliť prehľadne a jednoducho. Problém môže byť s vyjadrovaním pocitov, tie nie je také jednoduché definovať a zaradiť.


Merkúr v znamení Váh

Vládnuca planéta Venuša, základné vzdušné znamenie.

Merkúr vo Váhach komunikuje diplomaticky, objektívne a pokojne. Má schopnosť zvážiť všetky fakty a potom urobiť spravodlivé a nestranné rozhodnutie. Rozhodovanie sa ale často môže dostať do slepej uličky, keď nemožno dosiahnuť všeobecnú spokojnosť.

Človek s Merkúrom vo Váhach má tendenciu s ľuďmi súhlasiť, ale nedokáže slovami vyjadriť svoj osobný pocit, takže druhí napriek tomu zotrvávajú v neistote, čo si vlastne naozaj myslí. Má schopnosť presvedčiť druhých, aby videli veci jeho pohľadom, môže im objasniť pohľad aj niekoho tretieho.

Pokiaľ máte Merkúr vo Váhach, môžete v práci využívať znalosti toho, ako veci fungujú, môžete sa uplatniť v politike, styku s verejnosťou, v práve, sociológii. Myseľ sa zaoberá predovšetkým ľudskými vzťahmi, potrebujete vedieť, čo si myslia ostatní.


Merkúr v znamení Škorpióna

Vládnuca planéta Pluto a Mars, pevné vodné znamenie.

Merkúr v Škorpiónovi sa prejavuje prenikavou inteligenciou. Myseľ vidí skrz ľudí a situácie, preto sa môžete zaoberať objavovaním vecí, ktoré vás trápia alebo zaujímajú. Môžete sa uplatniť pri práci výskumnej alebo detektívnej, v politike alebo v psychológii.

Pokiaľ je človek citovo zraniteľný, môže byť jeho myseľ stále na stráži a jeho slová môžu nepríjemne útočiť na citlivé miesta druhých ľudí. Vašej pátravej mysli len tak niečo neunikne, ale môže sa stať, že budete zbytočne a neprávom podozrievať druhých zo zlých úmyslov.

Myseľ je prenikavá a výkonná, stále je čo skúmať, takže mozgové závity sa stále precvičujú a udržiavajú vo forme. Naučte sa veci nechať tak, ako sú, snažte sa len trpezlivo pozorovať. Druhí môžu mať z vašej schopnosti vidieť pod povrch vecí úžitok, pokiaľ sa zbavíte svojich osobných strachov a obáv.


Merkúr v znamení Strelca

Vládnuca planéta Jupiter, pohyblivé ohnivé znamenie.

Merkúr v Strelcovi komunikuje otvorene, úprimne a nadšene. Aktívna myseľ je schopná sama seba rozvíjať a kultivovať. Práca by mala zahŕňať cestovanie alebo styk s mnohými rozličnými ľuďmi. Mali by ste mať jasné zameranie pre využitie vašich znalostí a skúseností, ktoré ľahko zbierate.

Dôležitým motorom pre váš život môže byť humor, ktorý môže spríjemňovať život aj vášmu okoliu. Neustále hľadanie je proces, môžete študovať mnoho vecí, ale nechcete prijímať hotové názory alebo filozofické a vieroučné systémy. Vaša úprimnosť môže byť osviežujúca a prečisťujúca, aj keď zo začiatku môže niekomu pripadať vaše vyjadrovanie jednoducho až príliš priame.

Je veľmi dôležité, aby ste hovorili, čo máte na srdci, inak sa môžu objaviť problémy s dýchaním a s komunikáciou. Niekedy môžete mať tendenciu rozprávať príliš mnoho, je potrebné naučiť sa disciplíne, vedieť tiež počúvať. Potom môžete byť aj veľmi dobrými učiteľmi.


Merkúr v znamení Kozorožca

Vládnuca planéta Saturn, základné zemné znamenie.

Merkúr v Kozorožcovi komunikuje dôkladne, váhavo a vážne. Myslenie musí byť konštruktívne, preto potrebujete nejaký plán a cieľ vášho snaženia, potrebujete sa do niečoho zahryznúť, inak sa môžete topiť v riešení bezvýznamných problémov.

Metodická myseľ podporuje obchodné a organizačné schopnosti, je ale potrebné obohatiť ju dávkou idealizmu, inak sa môže zaseknúť na mieste a stagnovať. Aby ste to v živote dotiahli ďaleko, usilujte o to, aby ste sa stali odborníkmi v nejakom vyhranenom, štruktúrovanom odbore.

Pokiaľ sa rozhodnete učiť, budete to robiť s patričnou dôkladnosťou. Nedovoľte, aby vás materialistické úvahy ovládli a porazili, snažte sa myslieť tak, aby ste konkrétne reálne problémy prekonávali. Využite k tomu aj svoj humor.


Merkúr v znamení Vodnára

Vládnuca planéta Urán a Saturn, pevné vzdušné znamenie.

Merkúr vo Vodnárovi komunikuje priateľsky a priamo, ale niekedy ťažké svojbytne a vzdorovito. Myseľ vníma veci inak, než je obvyklé.

Môžete často zostávať sami so svojimi originálnymi a zvláštnymi myšlienkami. Snažte sa ich občas vyjadriť, môžete nájsť niekoho, kto do vecí preniká podobne ako vy.

Vaša myseľ môže byť zaťatá ako mulica, snažíte sa pochopiť, aké sú veci v skutočnosti.

V profesionálnej oblasti sa môžete zaoberať psychológiou, astrológiou, astronómiou, prírodnými vedami, môžete sa uplatniť v oznamovacích prostriedkoch, v oboroch humanitného zamerania. Vaša snaha byť nestranným a objektívnym môže viesť k prehliadaniu emotívnej stránky. Môžete potom pôsobiť chladne a nezúčastnene.

Pokiaľ dokážete chápať pocity ľudí, potom budete schopní na nich aj veľmi pozitívne pôsobiť. Môžete im vykresliť svoje vízie a motivovať ich do budúcnosti.


Merkúr v znamení Rýb

Vládnuca planéta Neptún a Jupiter, pohyblivé vodné znamenie.

Merkúr v Rybách komunikuje intuitívne, empaticky a s fantáziou. Myseľ je veľmi citlivá, schopná vstrebávať veľké množstvo informácií.

Nápady a riešenia sa môžu vynárať sami od seba. Proti pocitu zmätku sa môžete snažiť bojovať tým, že si vytvoríte pevný rámec faktov a údajov. To ale môže nakoniec viesť k vyčerpaniu.

Myseľ je skôr inšpiratívna a poetická než technická, napriek tomu môžete snívať vedecké i umelecké vízie. Môžete myslieť v obrazoch a čerpať zo svojich snov a predstáv. Nebojte sa svojou mysľou preplávať nekonečným oceánom myšlienok a pojmov.

Snažte sa vyjadrovať to, čo vašou mysľou pláva, inak môžete skončiť ako nemí čudáci.

Váš astrológ Mgr. Ľubomír Drozd

www.antear.com, email: drozd@antear.com, tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou ♥
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne! ♥

Categories: Astro Essentials

AnteAr | astrologické horoskopy | Ľubo Drozd | Košice