Poslednú aktualizáciu dňa 25/09/2023 vykonal astromaïa

Vonkajšie planéty sú v partnerských horoskopoch často ignorované, pretože sa pohybujú pomaly a sú v relatívne rovnakej pozícii pre veľké množstvo ľudí, ktorí sa narodili v podobnom časovom rámci. Ak sa napríklad narodíme do jedného roka od seba, naše vonkajšie planéty (Urán, Neptún a Pluto) sa významnejšie neposunú a vaše Pluto bude blízko môjho Pluta. Pluto sa kedysi nazývalo „generačná planéta“ a predpokladalo sa, že na vzťahy nemá veľký vplyv. Teraz už Pluto poznáme lepšie a vieme o ňom viac.

Odhalia vašu pravú tvár AnteAr

Odhalia vašu pravú tvár:
Sila vonkajších planét na hlavných osiach v synastriách

Lepšie porozumenie prostredníctvom vonkajších planét: Urán, Neptún a Pluto

Odhliadnuc od skutočnosti, že ľudia v dnešnej dobe vytvárajú partnerstvá z veľmi širokého vekového rozpätia, vonkajšie planéty stále zohrávajú svoju úlohu odmaskovania nás samotných. Ak sa intenzívne spojím s niekým, koho Pluto je blízko môjho, tento kontakt s Plutom mi dá o sebe lekcie, ktorým by som sám nikdy neporozumel. To platí dvojnásobne, ak vonkajšia planéta zasiahne jednu z mojich hlavných osí (Asc/Dsc, MC/IC). Môžem byť slepý k svojej konjunkcii Neptún-Ascendent, alebo poznám len jej časť, kým do môjho života nepríde určitá osoba, v horoskope ktorej hrá Neptún významnú rolu. Buď to otvorí brány mojich sklonov k sebaklamu, alebo mi to prinesie partnerstvo, ktoré mi umožní preniknúť do najvyšších oblastí samého seba.

Ak sa vonkajšia planéta inej osoby dotkne niektorej z hlavných osí v našom horoskope, dozvieme sa o týchto prvkoch (Asc, Dsc, MC, IC) prostredníctvom štýlu, chuti a energie vonkajšej planéty. Bude to tiež odrážať späť charakteristické energie našej vlastnej vonkajšej natálnej planéty a rezonovať so záležitosťami, ktoré tam máme, aj keď našej vlastnej vonkajšej planéty sa horoskop inej osoby nedotkne. Vonkajšie planéty sa nás vždy pýtajú, do akej miery sme ochotní prijať zmenu, aby sme lepšie porozumeli duši. Nedovolia nám držať sa len na povrchu, ale vždy vyžadujú naše uvedomenie, silu a dôveru. Odtrhnú všetko, čo slúži egu na úkor duše. Vonkajšie planéty vo všeobecnosti, ale najmä v synastrii, nás nútia otvárať sa stále väčším a väčším možnostiam a väčším dimenziám nášho chápania.

Kto cíti vonkajšiu planétu?

Najčastejšia otázka znie: „Kto cíti vonkajšiu planétu viac, človek s planétou alebo človek, ktorému táto planéta stojí na Asc, Dsc, MC, IC? “ Odpoveď je že obaja, ale rôznymi spôsobmi. Keď je planéta v kontakte s niektorým z týchto bodov, tento dotyk zmení to, ako prežívame a definujeme náš svet. Keď planéta zasiahne aspektom ktorýkoľvek z bodov (Asc, Dsc, MC, IC), sila tejto planéty sa zväčší, keď je osoba nablízku. Cítime energiu planéty tejto osoby veľmi intenzívne a môže nás ovládnuť. Všetko závisí od nášho vzťahu k tejto planéte v horoskope. Ak sme voči tejto energii citliví, jej vplyv môže zmeniť náš život na trvalo.

Možnosti vyjadrenia vonkajšej planéty k Asc, Dsc, MC, alebo IC sú rozsiahle, v závislosti od konkrétneho prejavu vonkajších planét u každej osoby, ale existuje aj niekoľko bežných všeobecných prejavov v synastrii.

Vonkajšie planéty na Ascendente (Asc)

Vonkajšia planéta partnera na vašom Ascendente spôsobí, že si začnete klásť otázky ohľadom svojej identity. Nastane potreba splynutia s partnerstvom a často aj následné vzďaľovanie sa či rozdelenie, keď zápasíme s otázkami, kým vlastne sme obaja, keď sme vo vzťahu i mimo neho. Pri kontaktoch Uránu s Ascendentom môže dôjsť k náhlej, extrémnej príťažlivosti, ktorá je plná vášne, alebo má vzťah od začiatku vzrušujúci, elektrický a nestabilný tón. Osobná sloboda v partnerstve bude problémom pre oboch partnerov. S Neptúnom je počiatočný pocit dokonalosti, ktorý nemusí mať základ v realite, takže jeden alebo druhý partner sú zmätení a neistí. S Plutom, hrozí „neodolateľne lahodná chuť nebezpečenstva“. Vzťah môže byť tajný, tabuizovaný alebo nejakým spôsobom skrytý, či utajovaný. Môže dôjsť k hlbokej pripútanosti a potom k hlbokému vytrhnutiu, pretože v partnerstve dominujú boje o moc. Pluto v nás môže spôsobiť pocit, že bojujeme o samotné prežitie.

Vonkajšie planéty na Descendente (Dsc)

Partnerova vonkajšia planéta na vašom Descendente spôsobí, že budete skúmať, aký máte vzťah k ostatným, a/alebo odhalí tienistú stránku vašej osobnosti. Urán na Descendente je často prebudením z našej samoľúbosti. Urán považujeme za nezvyčajný a fascinujúci a sme ochotní vydať sa ľubovoľným množstvom nových ciest, pokiaľ tento vzťah zostane zaujímavý. Urán na Descendente môže spôsobiť, že budeme hľadať to, čo sme nikdy predtým nevideli, a v najlepšom prípade nás môže prebudiť k našej vlastnej ľudskosti. Cítime sa výbojne, keď je táto osoba nablízku. Príťažlivosť však môže zmiznúť rovnako rýchlo, ako sa zjavila, takže si treba uvedomiť, že je to značne nestabilná energia, na ktorej sa pokúšate budovať partnerstvo. Rozchod môže byť náhly, nečakaný a zničujúci. Partnerstvo môžu sužovať aj nezvyčajné okolnosti a nepredvídateľné zásahy zo strany druhých.

Neptún na Descendente môže mať problémy s hranicami, kde sa z „nutkania splynúť“ stáva potreba absorbovať alebo byť absorbovaný tým druhým. Neptún môže vnášať nejasnosti a zmätok do otázok samotného partnerstva, nepochopením jeho požiadaviek alebo potrieb. Idealizácia partnera nad ľudské schopnosti je funkciou Neptúna na tomto mieste horoskopu. Pre Neptún na Descendente je typické, že si nepriznáva svoju tendenciu uniknúť či vyhnúť sa záväzku.

Keď je Pluto v spojení s Descendentom, často dochádza k intenzívnej príťažlivosti k druhému. Môže sa to zdať nebezpečne pôvabné a podmanivé a vzťah môže mať takmer Draculovský, hypnotický, pohlcujúci, zžieravý charakter. Často môže dôjsť k počiatočnému odporu, po ktorom nasleduje úplné odovzdanie a po určitom čase nasleduje okamih zdrvujúceho opustenia, ktoré sa pociťuje ako smrť. Kontakty Pluta s Descendentom môžu mať moc zmeniť celý život, pretože často spôsobujú, že od základov prebudujeme náš vzťah k tomuto bodu na hlavnej osi. Pluto na Descendente sa v partnerstve často mení na mocenské hry, ktoré pripomínajú ťahanice bez rozuzlenia. Môžeme byť konfrontovaní so spôsobom, akým ľudia zneužívajú svoju moc v partnerských vzťahoch, takže sme nútení vykúzliť a ovládnuť túto moc prostredníctvom našich vlastných zdrojov.

Vonkajšie planéty na Imum Coeli (IC)

Vonkajšia planéta partnera na vašom IC vytrhne spod vás koberček, keď na ňom práve stojíte. Partnerstvá s kontaktom vonkajších planét môžu nami emocionálne otriasť až do jadra a pokaziť nám pocit bezpečia a spolupatričnosti. Partner nás môže odviesť preč od toho, na čo sme zvyknutí a čo je nám dôverne známe, do nového sveta, ktorý sa nášmu vnútru zdá byť pravdivejší. Môžu nás tiež odtiahnuť od našej rodiny a komunity, aby sme objavili nezávislosť našej duše, preč z dosahu vplyvu našich koreňov. Keď sú náročné, pretrhnú v nás akýkoľvek pocit spolupatričnosti, ktorý sme mali a spôsobia, že sa budeme cítiť stratení a opustení. Keď sme preč z nám známeho prostredia (psychologického alebo iného) možno nevieme, kto sme, a môžeme bezmocne utekať, prebiehajúc zo vzťahu do vzťahu, kým sa neukotvíme.

Partnerov Urán na našom IC môže byť veľmi rušivou silou a naša reakcia na tento kontakt môže úplne závisieť od nášho postoja k zmenám. Urán nami otrasie, naruší náš falošný pocit bezpečia, začaruje nás, aby sme opustili čokoľvek, čoho sme sa držali a pozve nás, aby sme vstúpili do víru, ktorý on sám vytvoril. Ak máte radi istotu, pohodlie a ticho, rozlúčte sa radšej hneď teraz. Dobrou stránkou tohto kontaktu je, že možno zistíte, že ste tieto veci nikdy nepotrebovali a že by ste radšej žili v Krajine zázrakov, než na Hlavnej ulici. Ako pri každom uránskom kontakte, pre niektorých ľudí to bude podnetné a pre iných rušivé. Zo všetkých vonkajších planét, ktoré sa dotýkajú hlavných osí horoskopu, Urán neprispieva k pokojnému spoločnému životu. Za rohom bude vždy niečo nové, čo nahradí to, kde ste sa práve chystali udomácniť.

Keď niečí Neptún zasiahne naše IC, môžeme mať pocit, že na nás niekto zoslal kúzlo, pretože túto osobu ste poznali vždy, počas nekonečných životov. Zdá sa, že tento človek je v nás, v našej krvi a je produktom našich tajných fantázií. Na jednej strane Neptún môže ohromne pomôcť pri hojení starých rán z raného života, na druhej strane v možnostiach Neptúna je aj vytvorenie fantastického sveta, v ktorom sa všetko posudzuje len podľa jeho potenciálu, ale nič nie je skutočné. Partnerov Neptún v spojení s našim IC nás môže povzbudiť, aby sme si stavali vzdušné zámky a pokúsil sa v nich žiť. Neptún na IC môže spôsobiť, že sa cítime, akoby sa náš pocit bezpečnosti postupne rozpúšťal, no vôbec nevieme zistiť ako a prečo.

Ak na našom IC stojí Pluto nášho partnera, môže priniesť buď intenzívnu integráciu osobnosti (teraz už konečne viem, kto som), alebo zničí základy našej existencie. Bude tu intenzívna túžba zbúrať všetko, čo nefunguje, od deravej steny v kuchyni až po psychologické barličky, ktoré bránia rastu. Pluto tiež prináša intimitu, ale nie zasneným, romantickým spôsobom, akým to robí Neptún. Intimita Pluta môže byť surová a môže nám obnažiť tie najcitlivejšie miesta, kde sa cítime najviac zraniteľní a ktoré si chránime. Môže sa objaviť pocit psychického zneuctenia a dôvera sa stáva problémom.

Vonkajšie planéty na Medium Coeli (MC)

Vonkajšia planéta partnera na vašom MC spôsobí, že prehodnotíte svoje miesto vo svete ako jednotlivec aj ako partner. S niečím Uránom, Neptúnom alebo Plutom na našom MC sa môžeme po prvýkrát cítiť silní, krásni a/alebo nezvyčajní – a chceme to ukázať svetu. Zapletieme sa do kúzla pôvabu partnerského vzťahu, ktorý môže pôsobiť božsky a nadpozemsky.

Urán na MC je ako úder blesku do veže, pričom elektrina prúdi v celom horoskope. Náhle nepredvídateľné zmeny sú na dennom poriadku, a keď Urán zasiahne náš MC z horoskopu nášho partnera, môže dôjsť k prekvapivým zvratom a obratom vo vzťahu. Možno prvýkrát uvidíme náš svet z celkom inej perspektívy a zmeníme naše predstavy o tom, čo chceme robiť a kým chceme byť. Môžeme sa cítiť vzdorovito, alebo nás môžu priťahovať humanitárne záležitosti. Ak sa pokúsime zachovávať status quo vo vzťahu, nebudeme mať šťastie. Malo to posunúť naše názory na naše miesto vo svete a otriasť našou konvenčnosťou a samoľúbosťou.

Videl som prípady, najmä s Neptúnom v spojení s MC, kde vzťah prevzal či prevalcoval individualitu človeka. Osoba, v ktorej horoskope na MC stál partnerov Neptún, si o sebe nedokázala myslieť, že je samostatná, teda oddelená od partnerstva a vytvorila okolo partnerstva celú osobnosť. Ale to je zvyčajne prípad, keď je Neptún tesne spojený cez natálny horoskop s MC alebo IC druhej osoby. Väčšinou to nezachádza až do takých extrémov a máme len prípad, keď sa človek stane obeťou ilúzie o partnerstve a partnerových zámeroch.

S partnerovým Plutom na našom MC nás priťahuje sila, charizma a intenzita partnera (aj keď to oni sami v sebe necítia). Vieme, že toto partnerstvo zmení naše postavenie vo svete a my túžime po tejto zmene. Iní ľudia si môžu všimnúť sexuálny náboj medzi nami alebo môžeme byť v našom kruhu známi ako „mocný, silný pár“. Vzťah nás môže podnietiť k tomu, aby sme vo svete využívali naše vnútorné dary a môžeme mať pocit, že po prvýkrát chceme ukázať svoj talent. Niekedy Pluto na MC v partnerskom vzťahu spôsobí, že sa náš známy svet zrúti, len aby ho prebudoval a predstavil v novom svetle.

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám astrologické články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Súvisiace témy:
Pasca karmy: Vzťahy z minulých životov, ktorým sa treba vyhnúť
Päť najlepších aspektov v synastriách pre významný vzťah
Váš profil príťažlivosti: Koho priťahujete a prečo
Sexuálna charizma z pohľadu astrológie
Karmické vzťahy a osudová príťažlivosť
Kompatibilita vzťahu a Synastrie
Partnerský horoskop
Osobný horoskop
Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: BlogAstro Vzťahy