Osudová príťažlivosť – II.


Osudové partnerské vzťahy

Urán v osudových partnerských vzťahoch
Neptún v osudových partnerských vzťahoch
Pluto v osudových partnerských vzťahoch

Saturn v osudových partnerských vzťahoch

Saturn reprezentuje princíp obmedzenia, upevnenia a trvania. Je tiež spájaný so zodpovednosťou, ťažkosťami, vysoko postavenými autoritatívnymi osobami, stálosťou a postupným vývojom prostredníctvom trpezlivej vytrvalej práce, námahy a úsilia. Saturn môžeme považovať za prísneho profesora v škole. Pokiaľ ste spriaznení s niekým, koho Saturn tvorí presný aspekt na niektorú z vašich vnútorných planét, pravdepodobne ho považujete za zosobnenie týchto vlastností. Saturnovské spojenia sa často objavujú v radixoch ľudí, ktorí spolupracujú alebo ktorí zdieľajú určitý spoločný záujem. A napriek tomu, že takéto spojenia nie sú vždy bez problémov, obvykle sa obaja od seba mnohému naučia na základe spoločných skúseností.

Pretože táto planéta symbolizuje dlhodobosť ( Saturn = Kronos – vládca času ), saturnovské spojenia sú obvyklé vo zväzkoch, ktoré vzdorujú ťažkostiam a pretrvajú. Ak však nie sú v radixoch partnerov žiadne vzájomné saturnovské aspekty, vzťahy pravdepodobne nebudú trvať dlho. Pokiaľ uvažujete o milostnej pletke s niekým, koho Saturn aspektuje niektorú z vašich osobných planét, dajte si úprimnú odpoveď na otázku, či naozaj chcete tento vzťah, pretože až zmeníte svoj názor, nebudete schopní sa jeho alebo jej zbaviť.

Pokiaľ je aspekt medzi Saturnom vášho partnera a vašimi osobnými planétami stresový – konjunkcia, kvadratúra alebo opozícia – pravdepodobne veríte, že vás v určitom smere obmedzí alebo potlačí. Môžete vášho partnera považovať za chladného, prísneho či strohého. Niekedy to vyzerá, že váš priateľ vystupuje skôr ako prísny učiteľ, než ako milenec.

Ak je aspekt partnerovho Saturna na vašu osobnú planétu harmonický – sextil alebo trigón – prejavia sa tie lepšie Saturnove stránky. Budete mať sklon vidieť vášho partnera ako stabilizujúci prvok, ako niekoho, na koho sa môžete spoľahnúť v ťažkých časoch. Napriek tomu, že sa k vám môže správať rodičovským spôsobom, ba dokonca byť niekým s typickými prejavmi dozorcu, pravdepodobne budete tohto človeka rešpektovať pre jeho múdrosť a skúsenosti a budete ho považovať za svojho učiteľa a ochrancu.

Radixy Paula Newmana ( pozri Paul Newman ) a Joanne Woodwardovej ( pozri Joanne Woodward ) slúžia ako dobrý príklad saturnovského spojenia. Títo dvaja príťažliví, talentovaní ľudia dokázali niečo, čím sa môže pochváliť len málo párov v Hollywoode: viac než 40 rokov manželstva ( svadbu mali 29.januára 1958 o 13:00 hod ). Tiež spoločne mnohokrát pracovali – od Pikniku, kde sa stretli, až po film Pán a pani Bridgeovci, za ktorý Woodwardová získala nomináciu na Oskara.

Keď sledujeme ich radixy, vidíme, že Newmanov Saturn tvorí trigón na Slnko a Venušu Woodwardovej a kvadratúru na jej Merkúr a Mars. Jej Saturn je v konjunkcii s Ascendentom, Merkúrom a Venušou Paula Newmana.

V horoskope vzniku ich manželstva nájdete Lunu mimo kurzu, ktorá indikuje, že manželstvo uzavreté v tomto čase bude trvať „navždy“ a bez zásadnejších zmien. V týchto súvislostiach by som na tomto mieste rád poznamenal, že zlý horoskop okamihu, keď si poviete svoje vzájomné „Áno“ môže zničiť aj tie najlepšie možné synastrie a naopak – harmonický horoskop vzniku manželstva dokáže kompenzovať inak vzájomne nepriaznivé synastrie.


Späť na prvý článok tejto série:
Osudová príťažlivosť z astrologického hľadiska


Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!