Osudová príťažlivosť – III.


Osudové partnerské vzťahy

Saturn v osudových partnerských vzťahoch
Neptún v osudových partnerských vzťahoch
Pluto v osudových partnerských vzťahoch

Urán v osudových partnerských vzťahoch

Urán je planétou zmien, prevratov, prebudenia a náhlych, neočakávaných, prekvapujúcich, ba až šokujúcich skúseností. S touto planétou sú zvyčajne spájané neobvyklé, avantgardné, nekonvenčné alebo nonkonformné záležitosti.

Ak ste vo vzťahu s niekým, koho Urán je spojený s vašimi osobnými planétami, pravdepodobne bude pre vás táto osoba stelesňovať mnohé z týchto vlastností.

Uránovská príťažlivosť je vždy v nejakom ohľade netradičná. Často rúca staré bariéry veku, rasy, sociálno-ekonomických skupín, vzdelania, náboženstva atď. Tieto spojenia sú priateľmi a členmi rodiny najhoršie chápané, pretože spomínaný pár je často veľmi rozdielny. Dokonca sami partneri môžu byť zmätení vzájomnou príťažlivosťou. Niekedy sú títo milenci spojení pokrokovou politickou alebo humanitárnou činnosťou alebo avantgardným záujmom. Niekedy je nekonvenčný ich životný štýl.

Uránovské priateľstvá majú sklon začať náhle a nečakane. Tieto búrlivé a premenlivé milostné aféry sú charakterizované mnohými rozchodmi a vášnivými uzmiereniami. Sexuálne napätie a rozruch sú kľúčovými faktormi v uránovskej príťažlivosti a pokiaľ sú títo ľudia spolu, môžu mať pocity, ako keby nimi prúdila elektrina. Tieto spojenia bývajú krátkodobé a neusporiadané, pokiaľ tu nie sú iné stabilizujúce faktory, ako napr. silné saturnské spojenie, ktoré by ich držalo pohromade. Pre zúčastnených je táto doba vzrušujúca a často prináša prekvapivé, znepokojujúce uvedomenie si seba samých.

V prípade, že Urán vášho priateľa má nepriaznivý aspekt na jednu, alebo viacej vašich vnútorných planét, pravdepodobne ho poznáte ako mimoriadne vzrušujúceho a sexuálne žiadúceho a to aj v tom prípade, že vaši priatelia nechápu, čo na ňom môžete vidieť. Spojenie medzi vami vytvára stres a napätie a pre vás je ťažké sa v prítomnosti vášho priateľa uvoľniť. Váš život môže byť týmto spojením silne narušený alebo zmenený a vy cítite, že veci sú väčšinou mimo vašej kontroly. Nemôžete s týmto človekom žiť, ale nemôžete žiť ani bez neho.

Ak je aspekt medzi Uránom vášho milého a vašimi osobnými planétami priaznivý, budete ním povzbudzovaní. Budete cítiť, že jedine v jeho spoločnosti začína skutočný život. Partner vo vás prebudí nové myšlienky, emócie a zážitky. Tento vzťah vás zmení, vy ale tieto zmeny považujete za užitočné.

Ľúbostná aféra medzi Frederikom Chopinom a spisovateľkou George Sandovou je dobrým príkladom uránovskej príťažlivosti. Chopin bol pekný, jemný a mladý skladateľ. Sandová bola považovaná za obyčajnú, výrečnú a hrubú. Chopin bol krehký, slabého zdravia, plachý. Sandová bola robustná a spoločenská. Ich desaťročný vzťah bol plný búrlivých hádok a silných vášní s mnohými rozchodmi. Sandová sama písala o ich vzájomnej rozdielnosti. Keď preštudujeme ich radixy, nájdeme Chopinov Urán v kvadratúre na Venušu George Sandovej a v trigóne na jej Slnko. Urán G. Sandovej je blízko konjunkcie s Chopinovým Mesiacom.

Iným príkladom je celoživotné spojenie medzi avantgardnými spisovateľmi Simone de Beauvoirovou a Jean-Paulem Sartrom. Napriek tomu, že boli milencami a intelektuálne a tvorivo spojení po 40 rokov, nikdy sa nevzali, žili oddelene a ponechávali jeden druhému slobodu pre styk s inými partnermi.

Sartrov Urán je v kvadratúre na Mesiac a Mars Simone de Beauvoirovej, jej Urán je v trigóne na jeho Venušu a v sextile na jeho Mars.


Späť na prvý článok tejto série:
Osudová príťažlivosť z astrologického hľadiska


Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!