Osudová príťažlivosť – IV.


Osudové partnerské vzťahy

Saturn v osudových partnerských vzťahoch
Urán v osudových partnerských vzťahoch
Pluto v osudových partnerských vzťahoch

Neptún v osudových partnerských vzťahoch

Neptún je planéta fantázie, imaginácie, idealizmu, ale aj klamu a podvodov. Ak ste vo vzťahu s niekým, koho Neptún aspektuje vaše vnútorné planéty, pravdepodobne vidíte svojho partnera ako zosobnenie týchto vlastností. Neptúnovský vzťah je spojený s romantikou a kúzlom a môže mať takmer magické vlastnosti. Títo ľudia majú sklon vidieť sa navzájom ružovými okuliarmi a obvykle majú mnoho zmätku v tom, o čo vlastne medzi nimi ide. Jedinec, ktorý je v takomto vzťahu, má často vo svojej fantázii vysnívanú predstavu svojho partnera a nevidí skutočnú osobu. V duchu má úplne idealizovaný obraz rozprávkovej princeznej ( princa ) v žiarivých farbách.

Neptún má mystické vlastnosti a môže byť vyjadrený tiež aj duchovným alebo umeleckým spôsobom. Najmä tvoriví ľudia môžu byť silne inšpirovaní partnerom, s ktorým majú neptúnovské aspekty. Neptúnovské vzťahy sa môžu tiež objaviť v radixoch ľudí kráčajúcich duchovnou cestou alebo tých, ktorí sú zapojení v altruistickom úsilí.

Ak Neptún vášho partnera nepriaznivo aspektuje jednu alebo viac vašich vnútorných planét, pravdepodobne nemáte ani len tušenia, aký skutočne je. Či sa už vás váš milenec zámerne poskúša klamať, či nie, máte sklon byť sklamaní jednoducho preto, že nedokážete realisticky zhodnotiť situáciu. Napriek tomu, že môžete veriť, že vám toto priateľstvo muselo zoslať samotné nebo, skryté problémy v ňom takmer určite existujú.

Niekedy môžu neptúnovské spojenia vyústiť až do úplnej závislosti jedného z partnerov na druhom. Často je tu tendencia vyhýbať sa problémom a predpokladať, že samé zmiznú, keď budete predstierať, že neexistujú. „Hmla“ obklopujúca vzťah môže zatieniť partnerove vážne chyby ( ako je napríklad zneužívanie ), takže si neuvedomujete, že niečo neklape, až do okamihu, kým nezmizne s inou láskou a vašimi životnými úsporami.

Dokonca aj keď Neptún vášho partnera je v sextile alebo trigóne k vašej osobnej planéte ( alebo viacerým planétam ), je medzi vami stále veľká možnosť zmätku a nerealistických predpokladov a očakávaní. Ľahko sa nakazíte romantikou ktoréhokoľvek Neptúnovho vzťahu a budete sa vyhýbať riešeniu problémov tak dlho, až kým nebude príliš neskoro.

Citlivosť všetkých vašich zmyslov je v prítomnosti vášho partnera zvýšená. Povznáša vás z vašej bežnej, každodennej existencie do kráľovstva, ktoré je exotickejšie a vzrušujúcejšie. Ak ste umelcom alebo citlivým človekom, môže byť tento vzťah pre vás veľmi inšpiratívnym.

V radixoch Liz Taylorovej a Richarda Burtona je názorný príklad neptúnovského spojenia. Vzťah medzi týmito hviezdami obsahoval všetky klasické neptúnovské elementy: romantiku, kúzlo, fantáziu, nestabilitu, umeleckú tvorivosť a vo svojej podstate i zneužívanie. ( Dokonca aj samotný filmový priemysel je ovládaný Neptúnom. ) Ak sa pozrieme na tieto dva radixy, vidíme, že Burtonov Neptún je v presnej kvadratúre na Mesiac Liz Taylorovej a v trigóne na jej Venušu, zatiaľ čo jej Neptún je v trigóne na jeho Venušu a v exaktnej kvadratúre na jeho Merkúr a pravdepodobne aj v konjunkcii s jeho Mesiacom.


Späť na prvý článok tejto série:
Osudová príťažlivosť z astrologického hľadiska


Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!