Osudová príťažlivosť – I.


Osudové partnerské vzťahy


Osudová príťažlivosť z astrologického hľadiska

Určite sa už aspoň raz každému z nás stalo, že nás niekto priťahoval priam magicky bez toho, aby sme si mohli sami rozumne vysvetliť dôvod tejto príťažlivosti. Alebo sme boli magnetizovaní niečím pohľadom cez miestnosť plnú ľudí. Niektoré dvojice sa stretli na základe „náhodnej“ série nevysvetliteľných udalostí. Iní, ako napríklad milenci Rómeo a Júlia, boli vtiahnutí do udalostí, o ktorých vedeli, že ich privedú do záhuby, ale ktorým nemali silu zabrániť. Iste ste tiež zažili v spoločnosti niekoho ten pocit, ako keby ste sa navzájom poznali už celé roky, aj keď ho vidíte po prvýkrát.

Vyzerá to, že takáto príťažlivosť vzniká bez toho, aby sme ju akokoľvek vyvolávali. Zdá sa byť nevyhnutnou, úplne mimo našej vôle, mimo našej kontroly. Často tieto vzťahy vyvolajú zmätok medzi našimi priateľmi a v našich rodinách, ba dokonca i v nás samotných.

Pri pohľade na „osudovú príťažlivosť“ z hľadiska astrológie nepochybne spoľahlivo nájdeme riešenie tohto tajomstva: sú ním vzájomné planetárne väzby medzi radixami dvoch osôb. Ak použijeme metódu synastrií, ktorou porovnávame oba radixy, nájdeme obvykle hlavné aspekty medzi vonkajšími planétami ( Saturn, Neptún, Urán a Pluto ) v jednom z radixov a osobnými planétami ( Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša a Mars ) u partnera. V mnohých prípadoch nájdeme tieto vzájomné aspekty z obidvoch radixov a zvyčajne zahŕňajú viacero planét. Ten z partnerov, ktorého vnútorné planéty sú ovplyvňované, prežíva vzťah ako osudový.

Astrológovia tradične považovali Saturn a vonkajšie planéty za reprezentantov alebo stelesnenie osudu či karmy, dynamických síl stojacich mimo nás, na ktoré síce môžeme reagovať, ale nad ktorými nemáme takmer žiadnu vedomú kontrolu.

Preto nie je nič prekvapujúce na tom, keď tieto planéty nachádzame s predvídateľnou pravidelnosťou vo vzťahoch, ktoré sú osudové – ako uvidíme v príkladoch radixov známych milencov.

Pretože sa vonkajšie planéty pohybujú zverokruhom veľmi pomaly, každý človek narodený približne v rovnakom období bude mať samozrejme vonkajšie planéty v rovnakých pozíciách a keď sa zoznámite s niekým, kto je rovnakého veku ako vy, tak vaše vonkajšie planéty budú zosilňovať toto postavenie vo vašom/ radixe.

Pokračovanie:
Saturn v osudových partnerských vzťahoch
Urán v osudových partnerských vzťahoch
Neptún v osudových partnerských vzťahoch
Pluto v osudových partnerských vzťahoch

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!