Najčastejšie kladené otázky

Čo je AnteAr?
Ako vznikol názov astrologického štúdia?

Otázky AnteAr

Ante“ je slovo prevzaté z latinčiny a znamená „pred
Ar“ sú prvé dve písmená názvu „Aries“ – Baran, prvého astrologického znamenia, ktorým začína zverokruh.

Som astrológ a psychológ. Obidva prístupy sa vzájomne prelínajú a používam ich súčasne. Astrológiu ako metódu s najvyššou diagnostickou presnosťou a spôsob určenia charakteru času. Psychológia je to všetko okolo toho: analýza, podpora, prípadne aj akútna terapia.

Nevidím váš osud, nie som jasnovidec, ale vidím vaše dispozície a spoločne z toho môžeme zložiť to najlepšie pre vašu budúcnosť.


Prečo len konzultácie?

Mám výrazné zameranie na praktické využitie znalostí a požadujem praktické výsledky. Robí mi radosť práca s klientmi, preto konzultácie. Baví ma nachádzanie tých najlepších riešení konkrétnych problémov, celkom určite viac než len číre teoretické abstrakcie.

Chcem vidieť posun, vývoj a rast. Chcem vidieť aj motiváciu klienta, pretože bez nej by všetko to vynaložené úsilie nemalo zmysel.


CHCETE SA TIEŽ NA NIEČO OPÝTAŤ?


Píšete horoskopy?

Píšem len komentáre k aktuálnym planetárnym konšteláciám. Tie publikujem na svojom blogu a zdieľam ich na FB Antear astrologické štúdio. Vyhýbam sa všeobecným interpretáciám osobného horoskopu.

Som presvedčený, že skutočný prínos pre klienta môže priniesť len vzájomný úprimný a otvorený rozhovor. Práve takýmto rozhovorom dokážeme oveľa efektívnejšie nájsť odpovede na to, čo potrebujete vedieť.

Mňa zaujíma osobný prístup a psychologická práca v zmysle pochopenia a porozumenia vašej osobnosti a okolnostiam aktuálnych situácií vo vašom živote.


Prečo konzultácie on-line?

Pretože je to ako živé stretnutie. On-line komunikácia prináša v plnej miere všetky pocity a emócie so všetkým, čo je ich súčasťou – tón a farbu hlasu, zvuk nádychu a výdychu, okamihy zamyslenia sa nad tým, čo hovoríme, ako aj radosť z pochopenia súvislostí.

Zvuk, kamera, osobný kontakt. Vytvárame si vzťah. Výhodou je časová flexibilita a sloboda. Nemusíte dochádzať vy za mnou, ani ja za vami. A okrem toho, patrím k tým, ktorí o sebe zvyknú hovoriť tú známu vetu: „Som jednoducho virtuálny typ“ 😉