Lilith Čierna Luna – Rande s Lilith

No čo je? Nechce sa vám? Áno, ja vám rozumiem, kto by mal záujem o dôverné stretnutie s démonom noci, s príšerou, ktorá zabíja a hrdúsi malé deti, s provokatérkou, ktorá poburuje, kde môže, a nič jej nie je sväté, s nehanebnicou, ktorá nerešpektuje základné pravidlá slušnosti a ktorá má vlastne len jediný záujem? Škodiť, škodiť a zas len a len škodiť?

Čierna Luna Lilith - AnteAr

Neprehnal som to trochu?

Čo vlastne dnes o Lilith vieme? Nie je ťažké pripustiť, že je toho zatiaľ pomerne málo. Podstatne ťažšie je ale priznať si, že toho o nej zase až tak veľa vedieť nechceme. Že nám vlastne stačí poznať to negatívne. Konečne zase máme v astrológii niekoho, na koho môžeme zviesť zodpovednosť za všetko to zlo, čo sa nám v živote deje.

Faktom je, že konkrétne zážitky spojené s Lilith skutočne nebývajú práve príjemné. Lenže dnes už veľmi dobre vieme, že nepríjemné zážitky môžu byť spojené s každým astrologickým princípom, pokiaľ jeho energie odmietame a potláčame ich. Vieme, že nepríjemnosti nemá na svedomí ten princíp (väčšinou planéta), ale práve deformovaný spôsob jeho prežívania, ku ktorému sme sa (spravidla nevedome) rozhodli my sami.

Prečo by tomu u Lilith malo byť inak? Prečo práve Lilith by mala zostať tou jedinou nositeľkou a páchateľkou zla? Možno preto, že je proste jednoduchšie to na niekoho zviesť?

Mužská a ženská rola

Chlapci neplačú. Správny muž nosí vo vrecku nôž. Dievčatá sa nebijú a nelozia po stromoch. Chlapi nenosia šperky a dlhé vlasy. Žena nesmie muža prevyšovať ani v centimetroch ani zárobkom.

Toľko hlúpostí, ktoré jednoznačne určujú, čo má a čo nemá robiť správna žena a správny muž ! Získavame ich už v najranejšom detstve a niekedy premárnime poriadny kus života zúfalou snahou naplniť cudzie predstavy o „správnom“ mužovi či „správnej“ žene – namiesto toho, aby sme boli sami sebou.

Lilith veľmi úzko súvisí s predstavami, ako naplniť mužskú a ženskú rolu, nie však ako ich ctiteľka, ale ako ich narušiteľka.

Lilith čiže Čierna Luna je bod v horoskope, ktorý má symbolický význam a skutočné odzrkadlenie v našom živote. Predstavuje temnú ženskú stránku, ktorá mužov ničí i fascinuje a žene prináša démonickú silu i frustrujúcu bolesť.

Miesto, kde sa v horoskope nachádza Čierna Luna Lilith, naznačuje oblasti, v ktorých máme tendenciu prekračovať hranice tradičnej role svojho pohlavia – alebo kde nás toto prekračovanie nesmierne provokuje. Takáto oblasť sa môže stať aj niečím ako arénou, v ktorej zápasíme s ľuďmi, ktorí majú tendenciu určovať, ako sa tu má správať správny muž či žena. Lilith neznamená len boj pohlaví, ako sa často uvádza, ale tiež aj boj o pohlavie.

Za všetkými tými stretmi a hádkami sa skrýva dôrazné Lilithino upozornenie:

Nemá zmysel hrať rolu podľa scenára, ktorý bol napísaný na telo niekomu inému, nemá zmysel dodržiavať pravidlá, ktoré zbytočne obmedzujú a znásilňujú.

A Lilithin odpor, to nie je žiadna pasívna rezistencia. To je dôrazný protest a aktívna vzbura proti nezmyselným a obmedzujúcim požiadavkám. Pretože univerzálny vzor správneho muža a správnej ženy neexistuje a ani existovať nemôže.

Mimo morálky

Lilith Čierna Luna neuznáva našu bežnú morálku, naše tabu sú jej cudzie, pretože sú na hony vzdialené prirodzenosti. Zákazy pre ňu nič neznamenajú, je zvyknutá ich ignorovať a porušovať.

Ocitáme sa niekedy v situáciách, keď (či už vedome alebo nevedome) volíme medzi spoločenským uznaním a svojimi prirodzenými potrebami. Pretože je pre nás patričné miesto v spoločnosti nesmierne dôležité, najmä keď nás to stálo toľko námahy, než sme si ho vydobyli, môžeme mať tendenciu svoje vnútorné a prirodzené potreby odsúvať do pozadia a potláčať ich. (Presne to sa často deje na osi Kozorožec/Rak.)

Luna možno pasívne ustúpi do pozadia, ale Čierna Luna to neurobí. Ani za tú cenu, že ju za to vyobcujú z „lepšej“ spoločnosti. Čo je vôbec na takejto spoločnosti lepšie, keď sme v nej nútení potláčať svoju prirodzenosť?

Lilith nám na oplátku do života prináša hodnoty, na ktoré sme dávno zabudli, pretože nám vtĺkali do hlavy, že sa k civilizovanému človeku nehodia. Ktoré to sú? Vieme to vôbec? Chceme to vôbec vedieť?

Lenže pozor: neznamená to, že sa máme doterajších spôsobov vzdať a zatratiť ich v prospech tých jej. Nejde tu o bezhlavé a neuvážené nahradzovanie jedných hodnôt druhými, ale o vedomú syntézu pôvodne rozporných hodnôt a spôsobov života.

Boj medzi pohlaviami?

Mýtus Lilith ako Adamovej prvej ženy siaha až do veľmi vzdialených dôb a zachytáva nástup patriarchálneho nazerania na svet, nazerania polaritného a zároveň hierarchického. Tento spôsob pohľadu stavia opačné póly do príkrych protikladov a najviac ešte hodnotí. Jeden pól je vždycky dobrý, takže ten druhý proste musí byť zlý. Buď – alebo. Je treba si vybrať len jeden, len jedna možnosť je správna. A každý v tom musí (!) mať jasno.

Tento spôsob uvažovania nás priviedol do podivnej situácie. Žijeme v polárnom svete a považujeme ho za rozdelený: na jednej strane svetlo, deň, vedomie, rozum, uvažovanie, sila, poriadok, civilizácia, priamka, muž… Na druhej strane temnota, noc, nevedomie, emócie, intuícia, slabosť, chaos, príroda, kruh, žena …

Máme radi protiklady – sú vzrušujúce. Medzi pólmi s opačným nábojom prúdi energia – niečo sa deje! Až potiaľ je všetko v poriadku. Lenže hierarchický spôsob uvažovania a hodnotenia vyhlásil medzi protikladmi nezmieriteľný boj a vopred určil víťaza: jeden z protikladov je mimo všetkých pochybností prehlásený za „lepší“ a preto nadradený, druhý za menejcenný a preto podriadený. Nevie azda niekto, ktorý je ktorý?

Nevie azda niekto, kde je jeho miesto? Je tu hádam niekto, komu sa to nepáči? Myslím, že je nás takých dosť. Lilith však bola prvá.

Zaujímavé je, že Lilith nikdy nechcela bojovať o moc a ani o ňu nebojovala. Len odmietla podriadenú rolu, odoprela poslušnosť, ktorá pre ňu nebola výhodná, a radšej opustila podmienky, o ktorých sa jej pokúšali nahovoriť, že sú rajom. Pravdaže pred tým sa pokúšala dohodnúť.

Lilith teda nebojovala. O to viac sa potom bojovalo s Lilith – v jej neprítomnosti. (Neistí jedinci, ktorí si príliš nedôverujú, vôbec najradšej potierajú tých, ktorí nie sú prítomní a nemôžu sa brániť.)

Takže Lilith bola prehlásená za spurnú, neznášanlivú a nenávistnú, a poohovárali ju tak, že na nej nezostal dobrý ani chlp. Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou – a tak sa z Lilith stal zlovoľný démon.

Snaha o celistvosť

Pravda, Lilith rozhodne nie je dobrá a poslušná „sliepka“. Keď prichádza jej čas (napr. pri tranzitoch), netrpezlivo a prudko sa dožaduje našej pozornosti, hnevlivá a strašná, keď sa k nej nechceme znať. Pokiaľ ju však uvítame a prijmeme, bude inšpirovať a podporovať náš rast.

Lilith sa totiž neuspokojuje s polovičatým životom, usiluje o celistvosť. Pokiaľ sme niečo zo svojho života odstránili ako nežiadúce, nečisté, zlé či hodné opovrhnutia, môžeme si byť istí, že nám to Lilith neprehliadnuteľným spôsobom znovu naservíruje.

Povrchný pohľad pravdaže na takéto situácie nedokáže odhaliť viac, než len číre zlo, ktoré pochádza z rozmaru nejakého démona noci – nejakej zlomyseľnej Lilith. Pokiaľ človek nie je schopný a ochotný zamyslieť sa, prečo sa mu to či ono deje a akým spôsobom sa na tom sám podieľa, potom všetky udalosti spojené s Lilith nutne musí hodnotiť ako nepríjemné, problematické, zlé.

Lilith Čierna Luna pritom iba vracia do života to, čo človek sám odvrhol, potlačil a tým i zdeformoval.

Tu deformáciu nespôsobila Lilith, ale my. Niekde v hĺbke nášho nevedomia našla niečo, čo sme tam odsunuli, pretože sa nám to nehodilo – a teraz nám to predáva naspäť. Nie zo zlého rozmaru. Nie z pomsty. Iba preto, aby sme prestali viesť polovičatý život.


Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!