Poslednú aktualizáciu dňa 25/09/2023 vykonal astromaïa

Saturn a Vertex: Spriaznené duše, Karmické a Osudové vzťahy

Astrologický horoskop narodenia často opisujem ako „jedinečný plán duše“ na pochopenie lekcií a evolučného procesu človeka počas jeho života. Podľa mňa je duša náš individuálny dych ducha (duša pochádza zo slova „psyche“ z Proto-Indo-Európskeho *bhes-, čo znamená „fúkať, dýchať“), ako tá časť nás, ktorá zostáva rovnaká počas rôznych inkarnácií.

Vďaka tomuto chápaniu neverím, že všetko je osudové, ale verím, že na svojej ceste nevyhnutne stretneme určitých ľudí a situácie, ktoré nás viac nasmerujú k nášmu plnému potenciálu. Naša slobodná vôľa určuje, či sa rozhodneme naslúchať alebo sa zúčastňovať na tomto evolučnom procese a ako môžeme zasahovať aj do činov z našich minulých alebo súčasných životov, ktoré ovplyvňujú karmu.

Nebo osudovej lásky

Karma pochádza z Proto-Indo-Európskeho základu *kwer, čo znamená „tvoriť, formovať“. Toto je sféra Saturna, ktorý vládne samotnej hmote a kostiam, teda tej časti nášho tela, ktorá nám dáva formu. Bez nej, bez tejto formy, nášho kostrového systému, by sme boli len vrecami kože a svalov.

Rovnako nás formujú aj karmické vzťahy, ktoré rozvíjajú našu dušu do jej najvyššieho potenciálu prostredníctvom pomoci iných duší. O karme neuvažujem ako o jednoduchom systéme „urob niečo zlé alebo dobré a budeš potrestaný alebo odmenený“. Cítim to skôr ako pochopenie toho, ako minulé životy alebo činy zohrali úlohu v našom súčasnom čase.

Aj z astrologického hľadiska vnímam Vertex ako veľmi úzko spojený s našou karmou, pretože je to bod osudu (osud z Proto-Indo-Európskeho *bha od „hovoriť“, čo znamená „slová od bohov“) a niekedy sa nazýva „Brána osudu“, čo je termín, ktorý vymyslel astrológ Charles A. Jayne. Vertex sa nachádza na pravej strane grafického znázornenia horoskopu a ukazuje priesečník ekliptiky (dráhy Slnka) a primárnej vertikály (čiary, ktorá rozdeľuje nebeskú sféru na prednú a zadnú časť). Hoci väčšinou je to ako elektrický bod podobný Ascendentu a Descendentu.

{Viac o Vertexe: V súčasnosti je planéta Saturn presne na mojom Vertexe v mojom 5. dome, čo vyvoláva možné karmické vzťahy na liečenie a slúži vývoju mojej duše. Verím tiež, že konjunkcie Vertexu z iného osobného horoskopu do nášho alebo naopak naznačujú minulý život/osudové stretnutie.}

Vďaka astrologickému povedomiu a priveľkému množstvu času stráveného posadnutosťou nad vzorcami s Vertexom a Saturnom v mojom horoskope sa budem snažiť rozpliesť niekoľko rôznych typov vzťahov duší vrátane duší dvojčiat, duší liečiteľov, duší učiteľov, spriaznených duší, karmických partnerov a dvojplameňov.

A hoci je to celkom zrejmé, v žiadnom prípade nie som expertom na takúto zložitú tému, len zvedavá duša, ktorá sa snaží čo najlepšie pochopiť samu seba z astrologického a karmického hľadiska.

Spriaznené duše

Tento pojem sa používa tak často, že je ťažké určiť, čo vôbec znamená, takže môžem hovoriť len z vlastnej skúsenosti, pretože som poznal ľudí, ktorí boli spriaznené duše (poznal som ich podľa očí), a mám pocit, že mám niekoľko blízkych priateľov, s ktorými sme spriaznené duše. Hoci zvyčajne myslíme na romantický druh, o ktorom som tu písal niekoľko rokov nazad po tom, čo som videl film I Origins o spriaznených dušiach a minulých životoch.

Podľa mňa spriaznené duše majú spoločný pocit blízkosti a dôvernosti a pocit, že sme ich poznali už predtým. Niektorí ľudia strávia so spriaznenými dušami celý život (podľa mňa sú Liečiteľské duše najlepšími dlhodobými partnermi). Aj keď ja o nich často premýšľam ako o ľuďoch s určitým cieľom, niekedy romantickým, inokedy nie… hoci máme tendenciu venovať viac pozornosti tým romantickým, pretože si myslím, že všetci hľadáme svoj Dvojplameň.

Nižšie uvádzam zoznam rôznych vzťahov, ktoré patria do kategórie spriaznených duší:

Spriaznené Duše / Rovnocenné Duše

Spriaznené duše prichádzajú so vzájomným rešpektom a ponúkajú nám hlboké možnosti rastu. Určitým spôsobom nás zrkadlia a môžu mať podobné životné príbehy alebo situácie. Momentálne poznám niekoľko svojich spriaznených duší z môjho študijného programu a cítim k nim silné spojenie a lásku.

Môže tam byť aj sexuálna príťažlivosť, ale nie je taká silná ako pri duši dvojčaťa alebo duši liečiteľa. Zdá sa, že sme z podobnej skupiny duší a prežili sme spolu iné životy, pričom sa v tomto živote učíme podobným lekciám.

Z astrologického hľadiska som si všimol silnú koreláciu Vertexu na kompozitnom Ascendente. Moje hlavné spriaznené duše majú rovnaké vychádzajúce znamenie – Ascendent (Strelec) alebo rovnaké živlové znamenie (napríklad Baran alebo Lev) alebo rovnaké lunárne znamenie.

Liečiteľské Duše

Liečiteľské duše majú rovnaké atribúty ako spriaznené duše a máme pri nich pocit, že sa poznáme už veľmi dlho, ale lekcie zvyčajne trvajú dlhšie a možno sú menej intenzívne. Žili sme s nimi v minulých životoch a sú z užšej skupiny duší. Je tu prirodzená vzájomná náklonnosť a schopnosť komunikovať a byť vo vzťahu, ktorý je výživný a podnecuje rast.

Pevne verím, že Liečiteľské duše sú najlepšími dlhodobými priateľmi a partnermi, pretože nám pomáhajú uvoľniť sa a stať sa viac samými sebou.

Častejšie než inokedy nás robia šťastnejšími a zdravšími (hoci to podľa mňa súvisí s umiestnením Bodu šťastia, o tom však niekedy inokedy). V tomto vzťahu je silný pocit pomoci a uzdravenia, ktorý sa časom len posilňuje, ako aj hlboký pocit dôvery.

Z astrologického hľadiska majú tieto duše podobné natálne horoskopy a Vertex je často s Južným uzlom, Severným uzlom alebo Chirónom jedného alebo druhého v synastrii alebo kompozite.

Duše – Dvojičky

Duše – dvojičky (iné ako dvojplamene) sú pre mňa asi najťažšie, pretože ich opustenie bolo najbolestivejšie. Poznal som dve z nich a môžem potvrdiť, že to bolo dosť podobné ako so Spriaznenou dušou a dušou Liečiteľskou, len pocit spojenia bol ešte silnejší. Mal som pocit, akoby to bola ďalšia časť mňa, vo všetkom dobrom aj zlom.

V oboch prípadoch som to cítil ako skutočnú lásku a niečo, za čo by som sa vzdal čohokoľvek, len aby som mohol byť s touto osobou (takmer som bol ochotný presťahovať sa aj do Mongolska).

Zdá sa mi, že tento typ vzťahu prináša pocit „spriaznenej duše“ v klasickom zmysle a mohla by byť dobrým dlhodobým partnerom, ak sú obaja ochotní vynaložiť prácu potrebnú na takúto hlbokú a oduševnenú dynamiku plnú množstva projekcií a uzdravovania. Duše – dvojičky môžu v niektorých ohľadoch zastávať aj dvojakú úlohu v prípade Karmických Partnerov.

Astrologicky sa to môže prejaviť mnohými spôsobmi, často s Vertexom a Saturnom v kompozite alebo synastrii, čo naznačuje osudové a zároveň karmické spojenie… dvojitý zásah.

Karmický Partner

Karmický partner ma fascinuje zo všetkých najviac, pretože som poznal troch ľudí, ktorí patria do tejto kategórie (podľa svalového testovania), hoci tá posledná bola taká brutálna, že sa modlím, aby som nemal ďalšiu! Z povahy tohto vzťahu vyplýva, že ide o očistenie minulej karmy, a preto sa zdá byť dokonale navrhnutý tak, aby vo vás vyvolal to najhoršie aj najlepšie.

Necítim to ako spriaznenú dušu, hoci dve z mojich dvojičiek sa tiež objavili ako karmické partnerky. V oboch situáciách som cítil, že sme už spolu boli v niektorom z minulých životov, a na našom prvom stretnutí som pocítil takmer okamžité spojenie. Tiež intenzívne pocity lásky a túžby byť s nimi spôsobom, ktorý zároveň vyvolal moje najhlbšie pocity neistoty, žiarlivosť a zranenia.

V spojení bola aj intenzívna, návyková sila, ktorá vo mne často vyvolávala pocit nemilovanosti a neatraktívnosti. V tomto spojení bola aj intenzívna, návyková sila, ktorá vo mne často vyvolávala pocit, že som málo príťažlivý a že nie som milovaný. (Hoci v oboch prípadoch bola sexuálna príťažlivosť taká silná, že by som do toho ohňa ochotne išiel znova).

Astrologicky sa to prejavuje pri vzťahu Chiróna a Venuše v synastrii alebo kompozite. Tiež pevne verím, že čohokoľvek sa náš natálny Saturn dotkne, naši karmickí partneri nám to pomôžu integrovať.

Dvojplameň – Twin Flame

Myslím si, že mnohí z nás, keď hovoríme „spriaznená duša“, v skutočnosti hľadáme svoj Dvojplameň, niečo ako svoju druhú polovicu. Hoci pre mnohých z nás nie sú naše dvojplamene inkarnované v tom istom čase vo fyzickom tele ako my… Mám jasný pocit, že ten môj ma vedie odinakiaľ. Ako už bolo povedané, nestretol som ju/jeho, ale cítim, ako ma vedie v snoch. Podľa mňa je to Platónova myšlienka „sprievodnej hviezdy“, niečoho, čo nás zhora vedie späť do nášho vzťahu s božstvom.

Z astrologického hľadiska si myslím, že v kompozite by bolo veľa energií Neptúna s Vertexom a možno Vertex na Descendente. Aj keď si myslím, že spojenie s Dvojplameňom by bolo neuveriteľné, cítim akúsi úľavu, že sa nestretnem so svojím druhým ja.

Záver

Cítim vďačnosť za každú zo svojich spriaznených duší (a dokonca aj za svoje karmické partnerky), že mi odhalili miesta, ktoré skrývali bolesť a volali po mojej vlastnej starostlivosti. Vďaka týmto vzťahom a mnohým spriazneným dušiam, ktoré som doteraz na svojej ceste stretol, som sa stal mužom, akým som dnes. Aj keď si myslím, že tento príspevok na našom blogu sa bude ďalej vyvíjať, keď sa mi podarí zistiť a naučiť viac, v tejto chvíli viem, že toto je pravda.

Súvisiace témy:

Saturn ako „tmel“ na vzťahy a schopnosť dospieť

Spriaznené duše sa chcú a potrebujú

Karma v horoskope

Partnerské horoskopy

Škola klasickej astrológie

Astrológia – zoznam článkov

Kde to nájdem vo svojom horoskope?

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám naše články? Píšeme ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujeme za všetky prejavy vašej priazne!

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Blog