Poslednú aktualizáciu dňa 27/09/2023 vykonal astromaïa

Slnko v domoch v partnerovom horoskope

Slnko je Svetlom dňa. Svieti ako reflektor na čokoľvek, čoho sa dotkne.

Astrologický dom v synastrii, v ktorom sa nachádza Slnko, ukazuje na oblasť života, do ktorej niekto svieti ostrým svetlom inej osobe.

Toto svetlo môže byť pozitívne alebo negatívne v závislosti od natálnych horoskopov dvoch zúčastnených osôb.

Slnko v domoch Synastrie AnteAr

Slnko v konjunkcii s Ascendentom

Slnko predstavuje ego a jadro našej osobnosti. Ascendent predstavuje spôsob, akým pristupujeme k životu, ako čelíme jeho problémom a ako sa prejavujeme voči ostatným. Keď sa tieto dva astrologické prvky spoja v synastrii, existuje silné zameranie na identitu, interne aj externe.

Osoba Slnka vidí osobu Ascendentu ako odraz samého seba. Priťahuje ich osobnosť, ktorú ascendentná osoba premieta do sveta. Slnečná osoba môže mať tiež pocit, že môže pochopiť vnútorné fungovanie ascendentnej osoby na hlbokej úrovni.

V tomto páre je tiež silná fyzická príťažlivosť. Obaja môžu dokonca zdieľať fyzické vlastnosti, ako je postava, vlasy alebo farba očí. Môžu tiež zdieľať podobný vkus, čo sa týka štýlu.

Tento pár „dáva zmysel“, keď ich ľudia vidia spolu. Jednoducho „pasujú k sebe“. Môže to byť rovnako dobré, ako aj zlé, ak sa stanú na sebe príliš závislí a stratia zmysel pre samých seba.

Medzi týmito dvoma ľuďmi existuje duševné spojenie a pravdepodobne majú záujem dosiahnuť v živote podobné veci. Ak sa dokážu naučiť navzájom podporovať svoje individuálne ciele a ašpirácie, môže to byť veľmi obohacujúci vzťah.

Toto je vzťah, ktorý môže podporiť rast na mnohých úrovniach. Je to podporujúci a potvrdzujúci vzťah, ktorý môže obom jednotlivcom pomôcť dosiahnuť ich potenciál.

Základom tohto vzťahu je hlboké pochopenie oboch bytostí. Je to, ako keby sa mohli jeden druhému pozrieť do duše a pochopiť, čo ich motivuje. Toto poznanie im dáva veľkú vzájomnú empatiu.

Osoba Slnka môže pomôcť ascendentnej osobe nájsť autentickejšiu a napĺňajúcu identitu. To môže viesť k tomu, že osoba ascendentu robí rozhodnutia pre seba namiesto toho, aby robila kompromisy alebo predvádzala výkony pre iných.

Osoba ascendentu môže človeku Slnka pomôcť cítiť sa pohodlnejšie vo svojej vlastnej koži. Môžu pomôcť človeku Slnka cítiť sa vnímaný taký, aký naozaj je. Sebadôvera je jedným z najväčších darov, ktoré tento vzťah môže dať.

Medzi týmito dvoma jednotlivcami je tiež silný zmysel pre spoluprácu. Dobre spolupracujú pri dosahovaní spoločných cieľov. Každý z nich je schopný podporovať toho druhého v jeho úsilí. Navzájom si pomôžu spomenúť si, prečo robia to, čo robia.

Môže to byť veľmi oduševnené a duchovné spojenie, ktoré je založené na poslaní. Tieto zdieľané hodnoty možno aplikovať na akýkoľvek aspekt vzťahu.

Obidve osoby v tejto synastrii si tiež budú vážiť transparentnosť, ktorá im pomáha rásť realistickým a čestným spôsobom. Toto nie je vzťah, ktorý je založený na ilúzii alebo fantázii. Zostať na zemi v realite im pomáha udržať si zdravý pohľad na ich vzťah.

Je dôležité si uvedomiť, že toto nie je dokonalý vzťah. Budú tu výzvy, ako v každom inom vzťahu. Potenciál rastu a transformácie je však naozaj veľmi veľký. Ak sú obaja jednotlivci ochotní vynaložiť úsilie, môže to byť veľmi obohacujúce a uspokojujúce spojenie.

Potenciálne problémy vo vzťahoch Slnko v konjunkcii s Ascendentom v synastrii

Ak má ktorákoľvek osoba nejaké nevyriešené problémy so svojou identitou, môže sa to v tomto vzťahu zväčšiť. Je to preto, že osoba Slnka svieti svetlom na pocit seba samého Ascendentu.

Osoba Slnka sa tiež môže cítiť, ako by bola neustále skúmaná pod mikroskopom. Ascendent môže byť k osobe Slnka kritický, čo môže viesť k napätiu.

Ak obaja ľudia zdieľajú rovnaké znamenie vo svojej synastrii Slnko-Ascendent, môže to zväčšiť pozitívne aj negatívne aspekty vzťahu. Ak je napríklad jedna osoba so Slnkom v Baranovi, zatiaľ čo druhá má v znamení Barana Ascendent, môže medzi týmito dvomi osobami vládnuť veľká súťaživosť.

Existuje tiež možnosť, že sa títo dvaja ľudia budú príliš sústrediť na svoju identitu a vnímanie ostatných. Môžu byť motivovaní k vytvoreniu života, ktorý vyzerá dobre navonok alebo na sociálnych sieťach, namiesto toho, aby bol ich život autentický a naplňujúci.

Je to preto, že ako Slnko, tak aj Ascendent sa zaoberajú obrazom a identitou. Keď sú dvaja ľudia posadnutí týmito faktormi, môže byť ľahké uviaznuť v tom, ako sa usilujú pôsobiť navonok. To môže viesť k nedostatku intimity a spojenia, keď sa fasáda konečne upustí.

Je dôležité si uvedomiť tento potenciálny problém, aby ste mohli pracovať na vytvorení rýdzejšieho úprimnejšieho spojenia.

Praktické tipy pre vzťahy so Slnkom v konjunkcii s Ascendentom v synastrii

Toto je pozitívny aspekt v synastrii, ale je dôležité si byť vedomý potenciálnych problémov, ktoré môžu nastať, a ako sa s nimi vysporiadať.

Tu je niekoľko tipov, ako čo najlepšie využiť tento vzťah, keď ide do tuhého:

  • Nenechajte sa príliš pohltiť vzhľadom: Je dôležité zamerať sa na spojenie medzi vami a vaším partnerom, nielen na to, ako veci vyzerajú
  • Vytvorte zdieľanú víziu: Ide o vzťah, ktorý je založený na spolupráci.
  • Pracujte spoločne na spoločných cieľoch.
  • Buďte k sebe úprimní: Transparentnosť je v tomto vzťahu kľúčová. Pomôže vám rásť zdravým a realistickým spôsobom.
  • Nájdite si čas byť chvíľu osamote: Aj keď sa jedná o vzťah založený na spojení, je dôležité byť nejaký čas od seba. To vám pomôže dobiť energiu a vrátiť sa ešte silnejší. Pomôže vám to tiež priniesť novú perspektívu, nový pohľad na veci.

Slnko v synastrii v 1. dome

Ak je niečie Slnko vo vašom 1. dome, vytvorí okamžité spojenie. Ihneď na vás zareagujú a budú mať tendenciu vidieť sa vo vás.

Aj keď táto konfigurácia otvorí dvere potenciálnemu vzťahu, môže i nemusí viesť k niečomu hlbšiemu. Veľa bude závisieť od toho, čo sa ešte medzi týmito dvoma natálnymi horoskopmi bude diať.

Jedným z možných rizík spojených so Slnkom vo vašom 1. dome je, že táto osoba by vás mohla zatieniť. Môžete mať pocit, že tento človek je vždy v centre pozornosti, keď ste spolu.

Slnko v synastrii v 2. dome

Keď je niečie Slnko vo vašom 2. dome, svieti reflektorom na váš pocit sebavedomia a sebahodnoty. Zameriavajú vašu pozornosť aj na materiálne záležitosti, ako sú peniaze a majetok.

Samotné Slnko je neutrálne, nie je ani pozitívne, ani negatívne. Z tohto dôvodu vám daná osoba môže dodať sebadôveru alebo vás o ňu môže obrať. V mnohých prípadoch je to trochu z jedného i z druhého.

Slnko v synastrii v 3. dome

Slnko v 3. dome v synastrii je zvyčajne dobré pre vzťahy. Má tendenciu podporovať dobrú komunikáciu medzi ľuďmi.

Bez ohľadu na skutočný vzťah sa táto osoba bude cítiť ako súrodenec alebo ako niekto blízky z rodiny. V romantickom vzťahu to bude chlapec alebo dievča „od susedov“.

Nevýhodou je, že v romantickom vzťahu môže chýbať vzrušenie či sexuálna chémia.

Slnko v synastrii vo 4. dome

V synastrii Slnko v 4. dome predstavuje niekoho, kto sa vás dotýka na veľmi hlbokej úrovni. Toto je niekto, kto v dobrom alebo zlom vyvolá vaše spomienky na detstvo.

Môže to byť niekto, kto vám pripomína jedného z vašich rodičov, a môžete si s touto osobou zahrať niektorú zo svojich rodinných drám.

Aj keď môže byť tento vzťah niekedy nepríjemný, môže byť aj celkom liečivý. Aby bol tento vzťah zdravý, budete sa musieť pozrieť na svoje „veci“ z detstva a prepracovať sa cez nich.

Slnko v synastrii v 5. dome

Veľmi si užijete spoločnosť niekoho, koho Slnko je vo vašom 5. dome. Vyzdvihnú vašu hravosť.

V romantickom vzťahu táto pozícia Slnka bude vytvárať sexuálnu chémiu.

Toto je človek, v spoločnosti ktorého sa môžete uvoľniť a byť sami sebou.

Ak ste tichý alebo hanblivý, táto osoba vám pomôže dostať sa z vašej ulity. Ak ste viac extrovertný, tento človek vám pomôže uvoľniť prebytočnú energiu.

Táto osoba prirodzene podporí prejav vašej kreativity a bude ľahké sa zabaviť, keď vám bude nablízku.

Slnko v synastrii v 6. dome

Môže byť pre vás ťažké nájsť spoločnú reč s niekým, koho Slnko je vo vašom 6. dome, najmä na začiatku vzťahu. Táto osoba bude mať tendenciu vidieť vaše chyby a môže na nich rýchlo poukázať.

Vo väčšine prípadov sa niekto, koho Slnko je vo vašom 6. dome, nestane romantickým partnerom. Nájdu sa výnimky, najmä ak sú medzi vašimi natálnymi horoskopmi iné pozitívnejšie konfigurácie synastrie.

To isté platí o blízkych priateľstvách a iných vzťahoch, ktoré vznikajú z vlastnej vôle. Ak je táto osoba členom rodiny, pravdepodobne to bude osoba, s ktorou budete mať problém vychádzať.

Slnko v synastrii v 7. dome

Táto osoba je vaším prirodzeným partnerom. Budete sa vzájomne dopĺňať a udržiavať v rovnováhe.

Vy dvaja sa od seba budete veľmi líšiť, ale to môže byť skôr silnou stránkou, než slabinou.

Možno zistíte, že sa s touto osobou stretávate pravidelne. Je možné, že táto osoba sa stane skôr vaším nepriateľom ako partnerom.

Aj keby to bolo naozaj tak, zistíte, že vaše spojenie s touto osobou vám pomôže vás definovať, aj keď to bude pre vás výzvou.

Slnko v synastrii v 8. dome

Ak je niečie Slnko vo vašom 8. dome, prirodzene prenikne do vašich najhlbších a najtemnejších tajomstiev. Zriedkavo to však urobia spôsobom, ktorý je bezpečný alebo upokojujúci.

Naozaj vždy existuje určitý prvok nebezpečenstva s niekým, koho Slnko sa dotýka vášho 8. domu.

Budete chcieť byť opatrný, keď ste v blízkosti tejto osoby. Aj keď sú ich úmysly dobré, nemôžu si pomôcť a vynesú na svetlo práve tie vaše veci, ktoré by ste najradšej nechali skryté.

Pozitívne je, že tento vzťah môže byť svojím spôsobom liečivý, či už trvá alebo nie. Ak máte odvahu byť k sebe úprimní a čeliť svojmu tieňu, môžete sa od tejto osoby naučiť cenné lekcie.

Slnko v synastrii v 9. dome

Osoba, ktorej Slnko je vo vašom 9. dome, rozšíri vaše obzory. Budú pre vás výzvou, ale urobia to zábavným a vzrušujúcim spôsobom.

V spoločnosti tejto osoby sa vám bude páčiť.

Váš vzťah s touto osobou bude dobrodružstvom. Povaha tohto dobrodružstva bude závisieť od príslušných znamení.

Mohlo by to byť fyzické dobrodružstvo zahŕňajúce cestovanie. Na druhej strane to môže byť rovnako ľahko dobrodružstvo mysle alebo ducha.

V každom prípade sa od tohto človeka veľa naučíte.

Slnko v synastrii v 10. dome

Niekto, koho Slnko je vo vašom 10. dome, bude mať silný vplyv na vašu povesť a spoločenské postavenie. Budú sa zaujímať o vašu kariéru.

Tento vplyv môže byť pozitívny alebo negatívny v závislosti od iných spôsobov interakcie týchto dvoch natálnych horoskopov.

Môže to byť niekto, kto vás posúva vo vašej kariére. Táto osoba môže pre vás nejakým spôsobom slúžiť ako mentor.

Na druhej strane to môže byť aj niekto, kto sa vás snaží ovládať, alebo niekto, kto má tendenciu vás zatieniť.

Slnko v synastrii v 11. dome

Osoba, ktorej Slnko je vo vašom 11. dome, bude vašim spojencom. Bude mať prirodzený záujem o vaše blaho.

Bez ohľadu na to, aké ďalšie spojenia máte s touto osobou, bude medzi vami silný prvok priateľstva.

Táto osoba vám môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele. Bude mať tendenciu starať sa o rovnaké veci, ktoré robíte vy.

V spoločnosti tejto osoby sa vám bude páčiť.

Slnko v synastrii v 12. dome

Ak je niečie Slnko vo vašom 12. dome, môže vo vás vidieť veci, ktoré vy sami na sebe nevidíte.

Tento vzťah môže byť liečivý, ale ak si nedáte pozor, môže byť aj deštruktívny.

12. dom symbolizuje podvedomie, citové záležitosti a tajomstvá. Je to oblasť problémov prameniacich z neviditeľných zdrojov a obmedzení. Vzťahuje sa na emocionálne problémy, tajných nepriateľov, nepravdy a ťažkosti, ktoré musíme prekonávať. A táto osoba vás môže zvádzať k hľadaniu rozptýlenia a úľavy od nepríjemných skutočností, najmä hľadaním zábavy alebo únikom do sveta fantázie, či inému negatívnemu správaniu.

Pozitívne je, že táto osoba si posvieti aj na vaše podvedomie. Môže vás tiež viesť k duchovnému rozvoju.

>> Chcete vedieť, ako vplýva Slnko v partnerskom horoskope na Vaše vzťahy? Vyskúšajte výklad partnerského horoskopu: poskytne Vám vysoko hodnotné informácie o tom, ako sa planéty prejavujú vo vašich vzťahoch.

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: BlogAstro Vzťahy