Poslednú aktualizáciu dňa 27/09/2023 vykonal astromaïa

Synastrie – Partnerské horoskopy

Jednou z najúchvatnejších tém pri štúdiu astrológie sú synastrie, alebo porovnanie horoskopov dvoch ľudí kvôli zisteniu ich kompatibility a možného vzťahu. Synastria je astrologickou odpoveďou na otázku, prečo nás určití ľudia silno priťahujú, prečo cítime hlbokú, často nevysvetliteľnú príťažlivosť.

Synastria je teda technikou porovnávania vzájomného vzťahu planét a domov v horoskopoch dvoch ľudí. Primárnym spôsobom, ako to astrológovia robia, je pohľad na aspekty, ktoré medzi sebou navzájom vytvárajú planéty, a pohľad na to postavenie niečích planét vo vzťahu k astrologickým domom v horoskope ich partnera (najmä uhly, teda hlavné domy a hroty hlavných domov).

Kľúčové faktory v horoskopoch naznačujú silné spojenie medzi ľuďmi, a môžu ukazovať na vzťahy spriaznených duší alebo karmické vzťahy.

Synastrie - astrológia kompatibility

Nasledujúce články o synastriách vám môžu pomôcť rozlúštiť váš vlastný vzťah.

Synastrie: Základy – Partnerské horoskopy

Synastrie: Prípadové štúdie – Partnerské horoskopy

Synastrie: Slnko – Partnerské horoskopy

Synastrie: Luna – Partnerské horoskopy

Synastrie: Venuša – Partnerské horoskopy

Synastrie: Mars – Partnerské horoskopy

Synastrie: Jupiter – Partnerské horoskopy

Synastrie: Saturn – Partnerské horoskopy

Synastrie: Urán – Partnerské horoskopy

Synastrie: Neptún – Partnerské horoskopy

Synastrie: Pluto – Partnerské horoskopy

Synastrie – Partnerské horoskopy: Hutné jadro informácií pri porovnávaní horoskopov

Hlavné domy v natálnom horoskope (v tzv.radixe) vyznačené osou Ascendent – Descendent (hrot prvého a siedmeho domu) a osou Stred neba – Hlbina neba (MC-IC, hroty desiateho a štvrtého domu) sú najosobnejšie body v horoskope, pretože sú vypočítané a zakreslené z presného času a miesta narodenia. Silné spojenie nastáva, keď sú planéty, lunárne uzly (pozri odsek nižšie) alebo hrot hlavného domu v konjunkcii s Ascendentom partnera, jeho Descendentom, Stredom neba alebo Hlbinou neba. Je žiadúce mať aspoň jeden z týchto kontaktov v rámci primeraného orbisu 6 alebo 7 stupňov, ale čím tesnejší orbis (do troch stupňov od exaktnosti), tým silnejšie spojenie.

Ďalšou záležitosťou sú rovnaké znamenia na tzv.uhloch, teda na hrotoch hlavných domov (znamenia, ktoré vládnu hlavným domom – Ascendent, Hlbina neba, Descendent a Stred neba). Napríklad povedzme, že človek má na osi Ascendent/Descentent Váhy a Barana a Raka a Kozorožca na osi Stred neba/Hlbina neba a ich partner má Strelca/Blížencov na osi Ascendentu a Váhy/Barana na osi Stredu neba. Títo dvaja majú spoločné Váhy a Barana. Takéto niečo sa stáva dosť často v manželstve, medzi rodičmi a deťmi, ale aj medzi súrodencami.

Lunárne uzly, ďalšia os v horoskope – majú zvláštny význam pre náš psychologický a duchovný vývoj. V synastrii hrajú veľmi dôležitú úlohu. Mnoho astrológov si myslí, že uzly v sebe nesú skrytý zmysel minulých životov a preto naznačujú spojenie spriaznených duší. Ak planéta alebo hrot hlavného domu v jednom horoskope vytvára konjunkciu alebo tesnú kvadratúru k severnému a južnému uzlu partnera, títo dvaja môžu vnímať svoj vzťah ako veľmi záväzný, pociťujú silný pocit spolupatričnosti, a to najmä v prípade, že je zapojené aj Slnko, Luna, alebo hrot hlavného domu.

Slnko, Luna alebo Ascendent v znamení partnerovho Slnka, Luny alebo Ascendentu poskytuje pocit blízkosti a spoločnú pôdu, na ktorej môžu dvaja stavať. V tomto prípade je konjunkcia (do šiestich stupňov od exaktnosti) veľmi silná. Luna v tesnej konjunkcii alebo opozícii k Slnku, Lune alebo Ascendentu druhej osoby je najsilnejšia. Luna je veľmi dôležitá najmä vo vzťahoch, pretože predstavuje základné potreby a emocionálnu stránku povahy človeka.

Saturn, obávaná planéta obmedzení, strachu a depresií,, hrá prekvapivo v synastrii veľmi dôležitú úlohu. Saturn poskytuje vzťahu štruktúru a zmysel. Pomôže aspoň jeden tesný aspekt k Saturnu (konjunkcia, kvadratúra, opozícia spolu s oveľa vítanejším trigónom). Vzťah bez neho obvykle neobstojí v skúške času. Príliš veľa Saturnovho vplyvu však môže byť problém.

Vzájomné aspekty Venuše a Pluta. Venuša predstavuje lásku, Pluto predstavuje silu. Osoba, ktorej Venuša tvorí silný aspekt k Plutu druhej osoby bude “očarená, ba až posadnutá, spútaná príťažlivosťou”.
Pokiaľ ide o vzťahy, veľký dôraz sa kladie aj na stredové body (midpointy) Slnka a Luny. Niet divu, pretože tento bod predstavuje integráciu polarity mužského (Slnko) a ženského (Luna) princípu – jin a jang v psychike. Keď osobná planéta (predovšetkým Slnko, Luna, Venuša) alebo Ascendent vytvorí napäťový aspekt, najmä tesnú konjunkciu, so stredovým bodom medzi Slnkom a Lunou partnera, tento vzťah bude nesmierne dôležitý.

Ďalšia, veľmi zaujímavá téma, je načasovanie stretnutia páru. Zistíte, že najsilnejší bod synastrie partnerov bol v čase, keď sa stretli, aktivovaný.

© AnteAr

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: BlogAstro Vzťahy