Astrologické Talizmany a Planetárne pečate

    Všetko plynie, povedal Herakleitos. Skúsme to vyjadriť inak – všetko je v pohybe. A parafrázujme to: všetko vibruje. Všetko, bez rozdielu. Ak vibruje, tak na určitej frekvencii… …danej okamihom vzniku…

    Každý okamih má svoju kvalitu času a teda aj okamih vzniku, ktorý sa dá vyjadriť horoskopom. Okamih vzniku života človeka nazývame narodením a narodenie každého z nás je definované podľa času a miesta. Ale aj začiatok činnosti, či vytvorenie akéhokoľvek predmetu je zaznamenané podľa času a miesta. Astrológia svojimi technikami dokáže vyjadriť nielen to, aký bude ďalší vývoj začatých aktivít, ale aj aké danosti má či už každý z nás, či vytvorená vec.

    Súčasná fyzika (v rámci kvantovej teórie a teórie relativity) naznačuje, že veda a metafyzika majú veľa spoločného. Keby sme mohli pozorovať svet atómov, zistili by sme, že neexistuje nič pevné. Všetko je energia, pohyb – vibrácie. Einsteinova najpopulárnejšia rovnica hovorí, že hmota a energia sú vzájomne zameniteľné. Hmota je zhustená energia, ktorá sa našim zmyslom javí ako niečo pevné.

    Iný spôsob pochopenia univerzality vibrácii vedie k elektromagnetickému spektru. Od počuteľných zvukov, cez farby, rádiové vlny, televízny signál a Röntgenove lúče až po gama žiarenie, to všetko sú elektromagnetické polia, ktoré sa líšia len frekvenciou, ktorou vibrujú.

    Ak vzduch vibruje v rozmedzí 20 až 20 000 kmitov za sekundu, náš sluch to zaznamená ako zvuk. Ak vibrujú fotónové častice o 50 oktáv vyššie, náš zrak to zaznamená ako svetlo a farby. Presnejšie povedané – počuteľné zvuky nie sú súčasťou elektromagnetického poľa, pretože náš sluch nezaznamenáva vibrácie elektromagnetického poľa, ale vibrácie vzduchu. Zvuk a farby sú vibračnej povahy.

    Rezonancia je frekvencia, na ktorú predmet prirodzene vibruje. Každá bunka, každý orgán nášho tela má svoju rezonančnú frekvenciu.

    Synchronizácia nastane, keď sa rôzne telesné rytmy (tep srdca, rytmus dýchania, krvný obeh, mozgové vlny, atď.) zladia a začnú vibrovať v rovnakom rytme.

    Vo fyzike je známy pojem interferencie alebo sfázovania. Keď sa dva príbuzné rytmy, alebo ak chcete, tak frekvencie, stretnú, priľnú k sebe, zapoja sa do seba. Teória tvrdí, že príroda má tendenciu ušetriť a vibrácia oboch sfázovaných systémov je energeticky menej náročná ako rôzne vibrácie týchto dvoch systémov.

    Základným zistením fyziky je teda fakt, že všetko vo vesmíre, od atómov až po galaxie, vibruje. Ľudské telo je teda tiež súhrnom vibrácií – v istom zmysle môžeme povedať, že je hudobným nástrojom. Na základe vibračnej teórie je teda možné nielen pomocou zvuku a farieb, ale aj pomocou predmetov, ktoré taktiež majú svoje vlastné vibrácie, „hrať“ na nástroj ľudského tela – myslenia a vnímania taktiež pomocou harmónie, rezonancie a synchronizácie. Takže sme sa dostali k predmetom.

Fibonacci sequence golden spiral talisman AnteAr

    V magických (hermetických) súvsťažnostiach je známe, že každá hviezda, planéta či každý vesmírny úsek pôsobí v spojitosti so znamením, ku ktorému patrí, určitou energiou. Tá vtláča živlom, hmotám, kameňom, rastlinám, zvieratám, ľuďom a spoločenstvám určité črty, vlastnosti, kladné a záporné znaky. Preto je medzi nimi vzťah charakterizovaný ako harmónia, inokedy neutralita, alebo protirečenie.

    Kto uvedené vlastnosti vhodne a účelne využije, môže nekonečnú energiu z vesmíru previesť z potencionálneho stavu a driemoty do skutočnosti a zacieliť ju želaným smerom. Pravda, nemôže to robiť kedykoľvek, akokoľvek, koľkokoľvek, ani bez potrebných dispozícií a znalostí. Preto je dôležité vedieť, kto, kedy a ako môže transférom astrálnych síl robiť priam zázraky.

    Aké sú potrebné podmienky pre magickú operáciu?

Podmienok pre magickú operáciu je viac a rozhodujú o úspechu či neúspechu akcie. V čase zvolenom pre magický obrad má veľký význam postavenie Mesiaca. Mal by sa nachádzať v niektorom z priateľských znamení a zároveň v harmonickom prognóznom dome. Navyše nesmie byť v kvadratúre alebo v opozícii predovšetkým so Saturnom alebo Marsom. Nevhodné je aj jeho postavenie na konci ktoréhokoľvek znamenia zverokruhu, alebo ak sa nachádza v niektorom z padajúcich domov, ktorými sú 3., 6., 9. a 12. Výhodné je, ak sa vzďaľuje od senzitívneho bodu nazývaného Bod šťastia. Pokiaľ ide o postavenie tzv. „dobrých“ planét; veľkého šťastia – Jupitera a malého šťastia – Venuše, je pre úspech magickej operácie výhodné, ak sa niektorý z nich nachádza v 1. alebo v 10. prognóznom dome.

    Načasovanie Rituálov a Magických Obradov

    Astrologická mágia pozostáva z dvoch oblastí. Prvá používa astrológiu na výber vhodného času pre magické obrady, rituály a akcie a je preto vetvou elekcionálnej astrológie. Príklad pravidiel pre použitie tohto typu astrologickej mágie nachádzame v elekciách planetárnych hodín v Kľúčoch (pečatiach) kráľa Šalamúna.

    Astrologické Talizmany a Planetárne pečate

    Druhou oblasťou astrologickej mágie je výroba, alebo príprava astrologických talizmanov, amuletov a planetárnych rečatí. Toto je vetva prírodnej, či naturálnej mágie a kombinuje dohromady okultnú (v pôvodnom význame skrytú) moc vecí v astrologicky vhodnom čase, prostredníctvom priameho použitia talizmanov a amuletov. Pozrime sa napríklad na talizmany a ich elekčné horoskopy ako sú napr. Ficinov Talizman Venuše.

    Pretože astrologická mágia, ktorá ovláda (riadi) konštrukciu astrologických talizmanov, závisí na striedaní nebeských cyklov, musíme čakať na vhodný čas na vytvorenie zodpovedajúceho talizmanu. Nemôžeme predsa vytvoriť napr. talizman lásky, keď Venuša je slabá, pretože Venuša vládne láske.

    Starovekí, stredovekí, ale aj súčasní mágovia využívajú pre načasovanie magických operácií, rituálov, či vytvorenie takýchto predmetov systém planetárnych dní a planetárnych hodín. O čo ide? Nie je to nič nepochopiteľné, jedná sa o to, že každý deň v týždni, rovnako ako každá hodina je pod vládou určitej planéty. Nedeľa patrí Slnku, pondelok Mesiacu, utorok Marsu, streda Merkúru, štvrtok Jupiteru, piatok patrí Venuši a sobota je pod vládou Saturna. U planetárnych hodín je to trochu zložitejšie, tie sa podľa mágie delia na denné a na nočné a planéty im vládnu v nasledovnom poradí: Slnko, Venuša, Merkúr, Mesiac, Saturn, Jupiter a nakoniec Mars.

    Podľa dávnej praxe sa denné hodiny začínali 3. hodinou rannou a končili sa 15.hodinou. Od nej nasledovali nočné hodiny. Ale v polovici 20. storočia sa začala šíriť nová prax. Denné hodiny sa začali počítať od východu Slnka a trvali do jeho západu. Ním sa začínali nočné hodiny a trvali do doby, kým Slnko zase nevyšlo nad obzor. Pretože dĺžka dňa a noci je rovnaká len počas jarnej a jesennej rovnodennosti, časový rozsah magických hodín sa začal počítať pre každý deň osobitne. Postup je jednoduchý: zistí sa čas východu a čas západu Slnka v daný deň a vydelí sa dvanástimi. Výsledkom je priemerná dĺžka dennej planetárnej hodiny. V súvislosti s ročnými obdobiami majú letné magické hodiny viac než 60 minút a v zime zase naopak – menej. U nočných hodín je tomu obrátene.

    Takže, na základe uvedeného, ak budeme pripravovať venušinu magickú operáciu, tak z dní vyberieme piatok, ktorý je pod vládou Venuše a z denných hodín vyberieme v poradí 1., alebo 8..

    Dôležitý pre úspešný priebeh magickej operácie je aj výber vhodného miesta. Ak ide o akciu venušinho typu, treba vybrať miesto signované uvedenou planétou. Podľa hermetických signatúr, či súvsťažností, jedná sa o zelené lúky, kvitnúce záhrady, vyzdobené miestnosti a podobne.

    Ďalej je potrebné pamätať na vhodné vydymovadlá. Za také sa považujú agátové drevo, červené ruže, fialky, šafrán, korále a iné. Pri operácii treba dbať aj na výber svetovej strany. V prípade práce s Venušinymi hmotami má byť operátor obrátený na západ, alebo na sever, čiže pozerať sa západným, či severným smerom, pretože Venuša sa často nachádza na západe aj jej hlavný prognózny dom – Býk patrí k severným znameniam. Nemožno zanedbať ani výber vhodnej farby. Venušinou farbou je zelená a tmavohnedá. Aby pôsobila farba mocnejšie a znásobovala tak účinok operácie, mala by byť na hodvábe, alebo na priehľadnej látke. Ak použijeme drahokam, mal by mať potrebnú farbu alebo súvzťažnosť. Magická hudba musí byť v danej súvislosti veselá a tanečné gestá optimistické.

    Skúsme teraz spolu porozmýšľať, ako vytvoriť taký predmet, ktorý by vhodným spôsobom rezonoval s človekom, s jeho vibráciami. Tu môžeme s úspechom využiť mágiu a jej súčasť – astrológiu.

    Dôležité je naozaj vedieť, čo od tohto predmetu jeho budúci majiteľ očakáva. Táto informácia je rozhodujúca pre zostavenie horoskopu výroby. Inak vyzerá horoskop talizmanu pôsobiaceho všeobecne harmonicky na svojho majiteľa, inak pre upevnenie partnerského vzťahu, a celkom odlišne pre šťastie v podnikaní.

    Keďže každý z nás má individuálny osobný horoskop, z ktorého vychádzam pre prípravu týchto predmetov, je každý talizman i amulet originálom, špeciálne pripraveným práve pre svojho majiteľa. Tak ako rastliny a kamene, aj kovy pochádzajú z prírody a majú vlastnú energiu, ktorú ešte môžeme vhodným spôsobom zvýšiť, umocniť, keď ich pripravíme, alebo spracujeme vo vhodnej dobe, ktorá im dodáva silu a pôsobenie.

    Každé astrologické znamenie má svoj určitý charakter v danom postavení a keďže ich pozícia nie je vždy ideálna, je potrebné vypočítať ten správny čas, teda dátum, hodinu a minútu na výrobu. Znamenia, znaky i písmená majú svoje vlastné sily a moc. Pretože podstata a vlastnosti kovov, vplyv a energia planét a konečne aj význam a poloha charakteru znakov i písmen závisí na čase, dni a hodine s ktorými je v súlade, majú talizmany, planetárne pečate, pentakle i amulety svoju špecifickú vlastnú silu a moc.

Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám astrologické články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Súvisiace témy:
Váš profil príťažlivosti: Koho priťahujete a prečo
Kompatibilita vzťahu a Synastrie
Partnerský horoskop
Osobný horoskop