Poslednú aktualizáciu dňa 26/09/2023 vykonal astromaïa

Temná noc duše – Pluto v tvrdých tranzitných aspektoch na Lunu

Temná noc duše

Nie je prekvapujúce, že sa s týmto pojmom v poslednom čase stretávame pomerne často. Je to preto, že sa to deje viac ako kedykoľvek predtým. Pojem temná noc duše je známy už celé stáročia, ale možno sme nikdy nepočuli jeho plný význam a priebeh. Ak ste pojem temná noc duše nikdy nepočuli, tak ste tu správne, a aj keď ste ho už počuli, možno sa dozviete niečo nové.

Najprv sa musíme dostať na úplný začiatok toho, prečo sa to deje. Temnú noc duše môžeme nazvať procesom – očistou a v určitých prípadoch dokonca znovuzrodením v duchovnej podobe. Zvyčajne sa to deje človeku, ktorý sa rozhodol vydať na novú cestu. Nová cesta môže mať mnoho podôb – môže znamenať prechod na cestu lásky a svetla, duchovnú cestu, alebo to môže byť to, že naše srdce začne vyžarovať viac ako kedykoľvek predtým. Nemusíme si robiť ilúzie o tom, ako bude táto cesta vyzerať. Je dôležité vedieť, že ju nemožno odmietnuť, je pod najvyššou ochranou a naša duša si želá po nej kráčať.

Skôr než naskočíme do vlaku, ktorý nás prevedie po trase temnoty duše, treba dodať ešte jednu vec. Pripraviť sa na túto cestu je veľmi dobrá rada. Keďže skok do tohto procesu môže zmeniť náš život od základov, musíme byť pripravení. Neznamená to, že sa na celý priebeh pripútame k posteli a nepohneme sa. Znamená to, že istotu, ktorú budeme na tejto ceste potrebovať, musíme nájsť vo svojom vnútri. Istoty, ktoré sme mali doteraz, nemusia vôbec fungovať ako bezpečnostné pásy, môžu byť dokonca veľmi nebezpečné. Našou najväčšou istotou v tomto procese bude nádej. Nádej, že celá vec bude mať väčší zmysel, že príde deň, keď sa nám uľaví, a že okolo nás sú stále bytosti, ktoré nás milujú a ukážu nám to, keď ich o to požiadame.

Stav temnoty duše môže byť veľmi náročný. Prvé, čo sa stane, je, že jedného dňa uvidíme na oblohe mraky – prvý signál, že sa môže niečo diať. Potom prídu ďalšie mraky a zakryjú slnko – vyzerá to tak, že do nášho života už nebude prúdiť svetlo, ktoré by nás zohrialo a ukázalo nám, čo máme robiť. Potom nastane druhá fáza temnoty – keď nič necítime a pociťujeme veľký tlak. Nasleduje tretia fáza.

Temnota duše má tri fázy, ktoré si podrobne rozoberieme, aby sme pochopili význam toho, čo sa deje.

Temná noc duše, fáza zatienenia
Temná noc duše – prvá fáza – Zatienenie

Prvá fáza: Zatienenie

Zatienenie: táto fáza je úplným začiatkom. Postupne sa rozbiehame do procesu a zatiaľ nie je veľmi jasné, čo sa deje. V tejto fáze môžu prísť prvé impulzy, ktoré nás budú nabádať k zmene. Naša duša začína uvoľňovať bloky, ktoré boli doteraz skryté.  Boli ukryté hlboko v nás a veľmi, veľmi dlho sme s nimi nič nerobili. Aby duša mohla začať novú cestu, ktorú chce zažiť, musí tieto bloky rozpustiť. Aby sme ich rozpustili bez temnoty duše, celý proces by mohol trvať viac ako jeden život. Nebolo by isté, či sa to podarí, alebo či si namiesto toho nevytvoríme ešte viac blokov, t. j. navŕšime na to ešte niečo ďalšie. Temná noc duše je odvodená od stavu, ktorý sa deje.

Všetky bloky sa dostávajú na povrch a rozpúšťajú sa. Temnota nie je vytvorená zvonka – ale vychádza z nášho vnútra. Všetky nižšie energie, ktoré boli dlho uložené a teraz je čas ich rozpustiť, vychádzajú z nás. Tieto bloky okolo nás tvoria temnotu.

Vo fáze zatemnenia sa tento proces začína odohrávať v čase, keď zvyčajne ešte nie sme v najťažšej situácii. Táto fáza je ešte len úvodom do toho, čo sa deje.

Temná noc duše, 1. fáza
Temná noc duše – druhá fáza – Temnota

Druhá fáza: Temnota

V druhej fáze všetko začína naberať na intenzite. Bohužiaľ, nie je veľa možností, ako uľahčiť to, čo sa v tomto období deje. Človek sa začína ponárať do veľkej temnoty. Túto temnotu však nemožno brať negatívne. Často sa cítime na dne. Máme pocit, že v tom, čo cítime, už nemôžeme klesnúť hlbšie, a je to pravda. Pretože sa odplavuje všetko nízko vibračné, čo v nás je. Môžeme cítiť veľké tlaky, depresiu, úzkosti, zmiešané pocity a emócie. Môžeme mať sklony k tomu, ukončiť svoj život. Pozor na tento bod. Musíme tento stav prijať, aj keď je veľmi náročný a dlhodobo sa v ňom nedá žiť. Existuje však nádej. Nemusíme sa báť, že je to navždy, pretože to tak nie je. Je to dočasný stav, ktorým musíme prejsť, aby naša cesta vpred bola v súlade s tou najlepšou cestou, ktorá pre nás existuje.

Práve v najťažších fázach dochádza k najväčšiemu očisteniu. Sme konfrontovaní s druhou stránkou seba samých. Musíme prijať, že nie sme a neboli sme vždy len čistou láskou. Museli sme si prejsť životmi, v ktorých sme mali veľmi ďaleko od dobra. Nie je potrebné si to vyčítať. Naopak, musíme to prijať ako cestu, ktorou sme sa učili.

Je potrebné povedať ÁNO. Musíme povedať ÁNO a prijať to, čo sa deje, a nesnažiť sa to obísť. Musíme celú túto situáciu vnímať pozitívne. Nemôžeme sa cítiť pozitívne v stave, keď sa nám to deje, ale vždy si môžeme zachovať nádej, že je to pozitívne a musíme si tým prejsť.

V tejto fáze sa stane niekoľko vecí. Po prvé, duša sa očistí od najnižších energií. Postupne začne prúdiť svetlo, ktoré nahradí všetky bloky a nízke vibrácie. Táto fáza je veľmi náročná. Predstavte si, čo sa stane, keď je svetla a tepla priveľa. Na chvíľu sme oslepení a môžeme sa popáliť. To sa môže stať aj nám. Ak do seba pustíme naraz veľa svetla, môže nás na chvíľu úplne oslepiť – nie na fyzickej úrovni. A ďalej, toto svetlo vytláča tmu – je to stret svetla a tmy. Obrovský tlak, ktorý sa odohráva vo veľmi krátkom čase. Ľudia v tomto štádiu môžu byť na určitý čas neschopní čohokoľvek. Nedokážu si vysvetliť, čo sa to deje a ani prečo. Preto sa ich na tieto otázky príliš nepýtajte, pretože od nich pravdepodobne nedostanete odpoveď. Sami nerozumejú tomu, čo sa deje, a sú veľmi zmätení. V tejto fáze potrebujú najväčšiu podporu, a to vo forme pochopenia a prijatia toho, čo cítia, že musia urobiť. Ak dlhší čas nie sú schopní nič urobiť, má to svoj dôvod. Tento proces im môže na určitý čas vziať všetku energiu, ktorú majú, a na nič iné im už veľa nezostane.

Moja rada teda znie:

    Neklaďte na tých, ktorí prechádzajú temnou nocou duše, príliš veľké nároky. Vnútorne zažívajú toľko tlakov, že ak k nim pridáme ešte niekoľko zvonku, nemusia to vydržať. Aj keď im celkom nerozumiete, neodsudzujte ich, snažte sa ich prijať takých, akí sú. A nakoniec, tabletky nepomáhajú a nie sú riešením. Ak človek potrebuje vyhľadať pomoc, pomôže mu človek, ktorý si tým sám prešiel, a poskytne mu útechu a nádej, že sa to časom skončí.  Skúste pre nich požiadať o pomoc a čistú lásku. 

Musíte tento stav nebrať tak, že niečo nie je v poriadku. Nie je dobré to súdiť ani porovnávať. Temná noc duše je individuálna v tom zmysle, že neexistuje jeden vzorec na to, ako bude človek tento proces prežívať. Vo fáze temnoty môžeme mať pocit, že nad nami je balvan, ktorý pohltil svetlo a tlačí na nás. Deje sa však pravý opak. Temnota vychádza zvnútra a vytvára dojem balvanu nad nami. Počas celého procesu je okolo nás mnoho svetelných bytostí, ktoré tento proces sledujú a snažia sa ho usmerniť, ako najlepšie vedia, aby to duša zvládla. Vždy k nám teda prúdi svetlo a láska, ale často ich nedokážeme cítiť cez mrak, ktorý sa okolo nás vytvoril.

Temná noc duše, 2. fáza
Temná noc duše – tretia fáza – Nová cesta

Tretia fáza: Nová cesta

Tretia fáza je fázou, ktorá dáva zelenú novému. Bloky, ktoré v nás boli, sa takmer rozplynuli. Temnota, ktorá bola v nás, sa takmer premenila na svetlo. Postupne sa začína uvoľňovať balvan tlaku, ktorý na nás tlačil. Prichádza fáza svetla, ktorá už nastala vo fáze temnoty. Svetlo vytláča posledné zvyšky blokov a začína nás obklopovať. Tento bod môže byť poslednou ťažkosťou, ktorú v temnej noci duše zažijeme. Začínajú do nás vpúšťať oveľa viac svetla, než prúdilo doteraz. V tejto fáze musíme vyslať prosbu, aby nám posielali len také množstvo svetla, ktoré je pre nás zvládnuteľné, aby sme sa nespálili. Popálenie by mohlo opätovne viesť k obrovskému tlaku až depresii. Požiadajte vyššie bytosti, ktoré dohliadajú na proces temnej noci duše, aby posielali svetlo s energiou lásky a ľahkosti, to môže pomôcť.

Touto fázou sa temná noc duše končí. Prichádzajú posledné zvyšky očisty a svetla, potom sa začína liečenie. Všetky popáleniny, ktoré svetlo spôsobí, vám svetelné bytosti vyliečia láskou. Všetko sa začne postupne vracať do rovnováhy a vy začnete opäť cítiť. Vaše vnímanie bude pravdepodobne silnejšie ako kedykoľvek predtým.

Vstupujete na novú cestu svetla a lásky. Počas celého tohto procesu sa vám otvorili časti vašej duše, ku ktorým ste predtým nemali vedomý prístup. Hoci temná noc duše premenila najhlbšiu temnotu a rozpustila najväčšie bloky v nás, stále je na čom pracovať a čo sa učiť. Tým sa naše učenie nekončí, ale teraz si môžeme vedome vybrať, či chceme vytvárať nové bloky, alebo ich naopak naďalej zmenšovať.

Temná noc duše a znovuzrodenie z hľadiska existenciálnej terapie

Prechádzať temnou nocou duše prináša z fyzického a psychického hľadiska veľa utrpenia, lebo sme vtedy konfrontovaní s obsahmi, ktoré boli dlho „bezpečne“ skryté v podvedomí. Strach a odpor hlboko spočívajúci vo sfére, ktorú bežná denná realita nestíhala otvárať. Život nás však do tejto sféry skôr či neskôr „zavolá“. Odrazu spadnú dlhodobé obranné bariéry a telo otvorí „Pandorinu skrinku“. V tomto náročnom procese siahame občas až na dno síl. Nefungujú dobre mienené rady tých, ktorým je aktuálne dobre. V temnej noci duše je totiž každý sám. Skutočnou pomocou je vtedy len prítomnosť blízkych a ich láska, žiadne metódy, techniky a návody nenesú istotu, že budú fungovať.

Čo ostáva, ak teda už „nič neostáva“? Odžívať to, čo sa deje, dýchať a nechať proces ísť. Môže to byť veľmi ťažké. Psychika sama mobilizuje ochranu a niekedy prílišnú záťaž vytesní. To, čo vládzeme odžívať na vedomej úrovni, to máme v danej chvíli odžiť. Až po odžití bolesti, žiaľu, smútku, úzkosti, hnevu a iných „Pandoriných tajomstiev“, sa objaví svetlo na konci tunela, a tým je postoj k tomu, čo sa deje.

Zaujať postoj je oslobodzujúce. Môžeme sa k temnej noci duše slobodne postaviť napr. tak, že uvidíme, čo sa v nás týmto procesom uzdravilo. Na úrovni duchovnej sa totiž cez toto hlboké utrpenie deje alchýmia. Možno uvidíme to, čo sme doteraz nechceli vidieť. Možno ucítime viac vďačnosti za lásku blízkych, za jednoduché veci, ktoré nám život dal. Slnečný deň prestáva byť samozrejmosťou a stáva sa darom. Pokiaľ sme prešli touto temnou nocou naozaj úprimne a skutočne precítili jej poslanie, zmizne aj posudzovanie iných ľudí. Stráca sa odpor, nenávisť a rôzne formy odmietania.

Po tomto odžití slovo pokora nie je len mechanicky mrmľaným slovom v modlitbách. Je tak reálna ako krv v žilách.

Nezabudnem na jednu pani, ktorá prechádzala temnou nocou duše v podobe ťažkej choroby. Povedala: „Ďakujem chorobe, že mi otvorila oči a hlavne srdce. Narodila som sa znovu.“

Ako dlho trvá temná noc duše?

Tento proces je veľmi rôznorodý a závisí od intenzity, akou ho prežívame. Vo všeobecnosti celý proces prebieha vo fázach, v ktorých dochádza k očisťovaniu – náročné stavy, načerpaniu svetla a dobíjaniu – o niečo menej náročné stavy a potom k odpočinku – kde je to v tejto fáze o niečo ľahšie. Toto sa opakuje stále dokola počas obdobia približne 6 mesiacov až 2 rokov. Zvyčajne je to približne rok, čo sme v tomto procese.

Temná noc duše sa dá zameniť za iné stavy, s ktorými sa môžeme stretnúť. Temná noc duše je však špecifická tým, že sa začína bez zjavného dôvodu. Nemôžeme nájsť dôvod, ktorý by poukazoval na to, prečo sa to deje. Je špecifická aj dĺžkou a zámerom udalosti, ktorou je očistenie a premena duše. Ťažkosti v živote môžu temnú noc duše urobiť náročnejšou. V tomto období sa tiež nemusí dariť nadväzovať nové vzťahy – nie je to normálne.

Tento stav zažíva v tomto období obrovské množstvo ľudí. Ak najbližšie okolie duši nerozumie a odsudzuje stav, ktorý duša prežíva, môže sa stať, že sa duša rozhodne svoju inkarnáciu ukončiť. Nemusí to tak byť vždy. Ak sa nachádzate v bezprostrednej blízkosti človeka, ktorý prežíva podobné stavy, pokúste sa mu pomôcť tým, že mu budete posielať lásku. Netlačte na neho a snažte sa nájsť niekoho, kto mu pomôže. Tabletky tento stav nevyriešia, naopak, môžu ho spomaliť alebo dokonca potlačiť. Ak sa rozhodnete užívať tabletky, ktoré môžu stav na určitý čas zmierniť (ale spomaliť), napriek tomu pokračujte v hľadaní pomoci. Najviac vám pomôže, ak celý stav prijmete a prežijete, potom sa situácia zmierni.

Krásne duše, ktoré kráčate v ústrety ceste svetla a lásky, nebojte sa. Nádej je priamo s vami. Nádej vás neopúšťa a vy sa musíte chvíľu držať. Žiadajte o lásku a nádej. Netlačte na seba a nepúšťajte sa do toho, čo pre vás nie je správne. Vždy je viac ciest, po ktorých sa dá ísť, a ak cítite, že si musíte vybrať jednu, vyberte si ju a neľutujte. Kým žije nádej, život neumiera.

Temná noc duše: svetlo na konci tunela AnteAr
Pluto v tvrdých tranzitných aspektoch na Lunu

Význam tranzitujúceho Pluta

    Pluto je ako hinduistický boh Šiva stvoriteľom i ničiteľom zároveň. Pluto zvyčajne najprv zničí určitý poriadok a potom namiesto neho vytvorí nový. Celý tento cyklus smrti, deštrukcie a obrody sprevádzajú ohromné sily, pretože planetárny vplyv Pluta nie je ani náhodou jemný či mierny. Jeho dôsledky sú vždy veľmi výrazné od toho, že sa začnú kaziť prístroje, až po úplnú katastrofu či smrť. Typický plutónsky proces je rozklad na určitej úrovni a po ňom vznik nového života.

Ľudia s výrazným Plutom sú charakteristickí tým, že sa snažia meniť, transformovať a ovládať všetko okolo seba. Tranzit Pluta často znamená, že sa objaví niekto, kto vám zmení život, či už v dobrom či zlom zmysle slova. Prípadne môže predstavovať nejakú udalosť alebo okolnosti s rovnakým účinkom.

Pluto znamená taktiež energie vo vašom vlastnom vnútri, ktoré vás neúprosne nútia k zmenám. Vládne smrti a obnove vášho Ja počas toho, ako z vášho života postupne miznú staré prvky a uvoľňujú priestor novým, pre ktoré by inak nebolo miesto. Pluto neznamená smrť v doslovnom zmysle, ale skôr metaforu smrti, koniec toho, čo už je prežité.

Energie tej planéty, ktorej sa týka tranzit Pluta, sa stáva zdrojom zmeny a transformácie vo vašom živote.

V oblasti súvisiacej s danou planétou môže kvôli týmto zmenám dochádzať k vážnym bojom o moc s inými ľuďmi.

Prechod Pluta domami horoskopu poukazuje na to, ktoré oblasti vášho života sú zrelé na radikálnu premenu. V oblasti spadajúcej pod vládu daného domu dosiahli staré štruktúry stav, keď sa už nedá opraviť to, čo nie je v poriadku. Je načase vykonať úplnú rekonštrukciu, a pokiaľ je to nutné, najprv musí dôjsť k deštrukcii starých vzorov, ktoré zmenám vzdorujú.

Je nesmierne dôležité pochopiť nevyhnutnosť plutónskych zmien, pretože si ich žiada samotná podstata všetkých vecí, a teda im nemožno zabrániť. Ani by ste sa im nemali snažiť brániť, pretože predstavujú nutný krok vo vašom vývoji. Spôsobili by ste len to, že by energia narastala a narastala, až by raz došlo k výbuchu a nutné zmeny by potom nastali za katastrofických okolností.

S plutónskou ničivou energiou je potrebné držať krok tak, že sa vzdáte toho, čo musí preč, avšak zároveň by ste mali napomáhať procesu obnovy, pretože ten je práve tak nevyhnutným dôsledkom plutónskej krízy.

Pluto v tvrdých tranzitných aspektoch na Lunu

Pluto v konjunkcii s Lunou

Tento tranzit znamená čas nesmierne hlbokých emocionálnych zmien vo vašom živote, ktoré sa môžu týkať vášho súkromia a rodiny i vašej psychiky. Prebúdzajú sa vo vás surové a naliehavé pocity. Sily vychádzajúce z hlbín vášho vnútra môžu byť také mocné, až vás to prekvapí, a vysporiadať sa s nimi môže byť tou najťažšou úlohou počas tohto tranzitu.

Pluto predstavuje skazu a obnovu, Luna dušu, vnútro a súkromie. Od svojho súkromia či domova väčšinou čakáte, že bude stabilné, spoľahlivé a že vám poskytne podporu, aby ste mohli čeliť vonkajšiemu svetu. Teraz však táto časť vašej psychiky prechádza prudkou transformáciou. Práve preto je tento tranzit taký silný. Konkrétne zážitky počas neho bývajú veľmi rozmanité, pretože môže zasiahnuť mnoho rôznych oblastí súkromného a citového života. Tu je niekoľko typických prejavov:

V prvom rade môže tento tranzit znamenať obrovské emocionálne zmeny na najhlbšej duševnej úrovni. Pri tom sa môžu ozvať komplexy z detstva. Napríklad sa opakovane ocitáte v situáciách, keď sa správate skôr ako dieťa, ktoré sa nevie ovládať, než ako rozumný dospelý. Problém je v tom, že ako dospelý ste sa s týmito potlačenými energiami nikdy nevyrovnali. Možno potrebujete psychoterapiu alebo inú metódu, ktorá by vám pomohla zvládnuť všetko, čo sa teraz vynára z vášho vnútra.

Na inej úrovni môže tento tranzit zmeniť všetky vaše citové vzťahy s manželom/manželkou či partnerom/partnerkou, s rodičmi (hlavne s matkou) alebo s inými príbuznými. Niektorý z týchto vzťahov môže byť z rôznych dôvodov úplne ukončený, v ojedinelých prípadoch dokonca smrťou danej osoby. Vzťahy so ženami všeobecne, bez ohľadu na vaše vlastné pohlavie, teraz môžu byť mimoriadne silné. Možno prežijete s nejakou ženou intenzívny citový vzťah na duševnej úrovni, alebo budete s nejakou ženou vo svojej blízkosti bojovať o moc, pretože chce ovládať váš život.

Na materiálnej úrovni môže tento tranzit vyvolať zmeny vo vašom domove. Napríklad tak, že sa presťahujete alebo zmeníte zariadenie domu či bytu. Je možné, že budete musieť zariadiť určité opravy, aby nedošlo k závažnému poškodeniu budovy.

Pokiaľ sa tento tranzit prejavuje mimoriadne silno na emocionálnej úrovni, môže to vyvolať zažívacie ťažkosti. V tom prípade by ste mali vyhľadať lekára i psychológa, predovšetkým ale lekára.

Rovnako ako ostatné tranzity Pluta môže byť aj tento spočiatku nepríjemný, v skutočnosti je však prípravou na novú fázu vývoja. Buďte pružná, aby ste sa dokázali prispôsobiť nutným zmenám.

Pluto v kvadratúre na Lunu

Tento tranzit vyvoláva veľmi intenzívne zážitky v emocionálnom a súkromnom živote. Je skúškou vášho fungovania na najhlbšej psychologickej úrovni. Možno budete nútená nahliadnuť do hlbín svojho vnútra tak, ako ešte nikdy, aby ste získali odpovede na otázky, ktoré momentálne riešite.

Tento tranzit prebúdza staré vzory správania, ktoré už nie sú vhodné. Alebo vyvoláva spomienky, ktoré majú doteraz vplyv na váš súčasný život. Možno sa momentálne správate tak, ako by ste nikdy nejednali, keby ste sa sami v sebe dokonale vyznali, lenže teraz vás ženú iracionálne popudy a nevedomé nutkania. Prebieha vo vás hlboká psychická premena, ktorú by ste nemali ignorovať alebo potláčať. Skôr by ste sa mali snažiť pochopiť, čo sa deje vo vašej duši.

V osobnom živote môže tento tranzit vyvolať emocionálny boj o moc s určitým človekom. Takýto boj môže byť dosť deštruktívny, pretože sa obaja uchyľujete k nečestným taktikám vrátane manipulácie prostredníctvom pocitov viny, žiarlivosti alebo zmyslu pre zodpovednosť. Nesnažíte sa uchvátiť či prisvojiť si moc priamo a otvorene, proti tomu by sa váš protivník ľahko vzoprel. Pre všetkých zúčastnených je teda dosť ťažké pochopiť, čo sa vlastne deje.

Tento tranzit môže taktiež znamenať, že vás niekto úplne fascinuje, napriek tomu že tušíte, že tento vzťah pre vás nie je dobrý. Nie ste však schopná ukončiť ho. V skutočnosti vám ten druhý zrkadlí nejakú vašu vlastnú potláčanú stránku.

Doma môžu prebiehať významné zmeny, ktoré sú vonkajším odrazom zmien vo vašom vnútri. Vaše najintímnejšie súkromie najlepšie zodpovedá vášmu vnútru, a preto je pravdepodobne najviac ovplyvnené tým, čo sa teraz vo vás deje. Možno že rastie napätie medzi vami a vašimi najbližšími natoľko, že dochádza k veľmi emocionálnym konfrontáciám. Vyššie popísané boje o moc sa najskôr prejavia v rámci vašej najbližšej rodiny. Snažte sa týmto bojom vyhnúť, pretože by mohli byť mimoriadne deštruktívne. Hlavne vaši rodičia sú pravdepodobným zdrojom takýchto konfliktov. Do rodinného života môžu zasiahnuť aj iné zmeny, napríklad sťahovanie či rekonštrukcie. Aj v tomto prípade sa jedná o odraz zmien vnútorných.

V priebehu tohto tranzitu môžete vyriešiť veľa svojich vnútorných problémov. Po jeho odznení budete po psychickej stránke doslova novým človekom, emocionálne zdravším. Už nebudete žiť ako „obeť“ vlastného podvedomia. K tomu však môže dôjsť len v prípade, že ste ochotná úprimne čeliť zmenám v sebe i vo svojom živote a skutočne túžiť po spoznaní seba samej.

Pluto v opozícii na Lunu

Tento tranzit môže znamenať obdobie extrémnych emocionálnych konfliktov s inými ľuďmi, pri ktorých sa buď vy, alebo ten druhý pokúšate o citovú manipuláciu. Napríklad v milostnom vzťahu sa buď vy, alebo váš partner či partnerka môžete snažiť vynútiť si určité veci vyvolávaním pocitov viny či žiarlivosti alebo vyhrážaním sa rozchodom. Alebo môžete byť vo vzťahu, ktorý je príliš vlastnícky, takže buď vy, alebo váš partner nedovolíte druhému stýkať sa s inými ľuďmi či byť sebou samým.

V takejto situácii sa môže napätie vyhrotiť až tak, že dôjde k výbuchu a možno i k ukončeniu vzťahu. Niekedy pritom máte tie najlepšie úmysly a možno si ani neuvedomujete, že svojho partnera či partnerku dusíte. Domnievate sa, že ide o lásku, a nie o obmedzovanie individuality inej osoby. Ani ten druhý možno nechápe, čo sa vlastne deje, len má jednoducho veľmi zlý pocit, čo v ňom vyvoláva pocit viny, a aj to môže vzťah otráviť. Tento problém sa v žiadnom prípade neobmedzuje len na milencov, ale môže sa objaviť v akomkoľvek emocionálne založenom vzťahu.

Najlepším liekom je snažiť sa byť maximálne úprimná voči človeku, s ktorým ste vo vzťahu, a dať jasne najavo, že rovnakú úprimnosť vyžadujete aj vy od neho. Potom je možné otvorene priznať napätie alebo tlak a riešiť ho. Ale pokiaľ k vám niekto úprimný nie je, zrejme bude najlepšie taký vzťah ukončiť.

Tento tranzit niekedy znamená aj obdobie hlbokého vnútorného zmätku. Vaše podvedomie sa s vami môže zahrávať a pôsobiť vám dosť veľké problémy tým, že sa stávate „obeťou“ vnútorných popudov, ktoré nedávajú zmysel v rámci toho, čo práve zažívate. Zmysel nedávajú preto, že sa jedná o potlačené prvky z vašej minulosti, ktoré ste doteraz nikdy neriešili. Je možné, že sa vynoria rôzne vzory z detstva, o ktorých ste si mysleli, že ste z nich už vyrástli, ony vám ale stále narúšajú život. Musíte sa snažiť pochopiť, čo tieto staré vzory znamenajú. Možno ich dokážete tvorivo začleniť do svojho dospelého života. Pôsobia „hrozne“ len preto, že ste sa ich naučili považovať za zlé.

Dávajte si pozor na akékoľvek obsedantné predstavy, pretože pri tomto tranzite môžu byť veľmi silné. Možno bude nutná terapia, aby ste ich dokázali užitočne spracovať. Najmä ženy sa teraz môžu stať plátnom pre vaše projekcie. Pokiaľ máte v priebehu tohto tranzitu problémy so ženami, hľadajte príčiny v sebe.

S veľkou láskou a nádejou pre všetkých, ktorí prežívajú temnú noc duše

Posolstvo z neba

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: BlogAstro Lifestyle