Poslednú aktualizáciu dňa 26/09/2023 vykonal astromaïa

Vek Vodnára

Škoda, že nemôžem tento článok odprednášať. Moja prvá otázka do publika by bola: „Prosím vás, je tu niekto, kto nemá rád muzikály Hair a Jesus Christ Superstar?“ Ja ich totiž milujem. Pripomínam ich najmä preto, že v umeleckej forme boli budíčkom pre malého spachtoša Vodnára. Začal sa nám prebúdzať.

Hair - The american tribal love-rock musical

V literatúre mu zazvonila Marilyn Fergusonová so svojím Aquarian Conspiracy (Spiknutie v znamení Vodnára, žiaľ, túto knihu som nečítal, ani neviem o tom, že by vyšla v slovenskom alebo českom preklade). Čo ale má znamenať ten Vek Vodnára? A čo má spoločné s astrológiou?

Dvanásť znamení zverokruhu je jasných každému laikovi. Pre väčšinu je jasná aj skutočnosť, že Slnko v priebehu kalendárneho roku postupuje zo znamenia do znamenia. Štartuje v Baranovi, pokračuje cez Býka, Raka, Leva až do Rýb. Jednoduché ako facka. Prosím, ale nebite ma kvôli tomu.

Veľký rok

Zem ako planéta. Ľudstvo ako „obyvateľ“ planéty Zem. Oba tieto elementy majú svoje astrologické hodiny nastavené trochu inak. Jedno znamenie pre „ľudstvo ako obyvateľa“ sa nazýva Vek. A ručička, ktorá ukazuje, ktorý Vek si zažíva tento niekoľkomiliardový obyvateľ, postupuje od znamenia Rýb, cez Vodnára, Kozorožca, Strelca k Baranovi. Teda opačne ako pre jednotlivca – človeka!

Mnohým napadne asi otázka, odkiaľ sa berie táto vtipnosť o akýchsi Vekoch. Z astronómie, prosím. Rotačná os Zeme opisuje kruh, ktorý „nakreslí“ celú svoju dráhu raz za 25000 až 26000 rokov a v priebehu tejto doby neustále mení svoje nasmerovanie voči hviezdam vo vesmíre.

Platón označil tento cyklus ako Veľký rok, ktorý rozdelil na dvanásť vekov – eonov, striedajúcich sa po 2165 rokoch. Usudzoval, že každý z týchto eonov je inkarnáciou makrokozmického človeka, prechádzajúceho cyklom zrodenia a smrti na špirálovej ceste za plnším vedomím.

Svojho času som v reakcii na pripomienku jedného čitateľa vyhlásil: „Milujem skeptikov.“ Áno, pretože ak sú dostatočne inteligentní, kladú múdre otázky. Múdra otázka by teraz bola: „Aký dôkaz môžeš predložiť o existencii Vekov v dejinách ľudstva?“

Vek Býka

Obdobie rokov 5000, snáď 4000 pred naším letopočtom. Púštni nomádi začínajú obrábať pôdu a zakladajú kultúrne spoločenstvá v údolí Nílu, na sútoku Tigrisu a Eufratu. „Obyvateľ“ Zeme objavil úrodnosť pôdy. Bohyňou, ktorú vyznáva, je Veľká Matka, symbol plodnosti, predstaviteľka zemitého, ženského znamenia Býka – Venuša.

Maličkosť na okraj: Veľká Matka má často blízko k symbolu Hada. Asi ako tajomstva sexuálneho spojenia, plodnosti, smrti, znovuzrodenia. Had sa vyzlieka z kože. Had na zimu umiera, aby sa na jar zobudil – narodil.

Vek Barana

Hordy modrookých a svetlovlasých kmeňov, vyznávačov vojnových božstiev, sú v pohybe zo severnej a strednej Európy smerom na juh, ovládajú veľké matriarchálne, poľnohospodárske spoločenstvá Stredozemia. Pre milovníkov dejín Indie: Kedy obsadzujú Árijci Indiu? Kedy padlo Mohendžo-daro, Harappa? Udalosti, ktoré sa datujú do roku asi 2000 pred naším letopočtom.

Baran je mužské ohnivé znamenie. „Obyvateľ“ Zeme svoju predstavu božského majestátu stvárňuje v symboloch moci mužského princípu, v Hrdinovi. Zeus vládne hromu a blesku. Protikladom Barana sú Váhy. Polarita, ktorá sa odráža v celom panteóne najvyšších, v ich myslení, spravodlivosti práva, filozofii, vojenskej stratégii, matematike, rozvíjaní myšlienok. Ale aj v kontakte Bohov a ľudí. Veselo spolu obcujú a plodia polobohov.

Vek Rýb

Počiatok letopočtu, ktorý skončil? (Alebo nie: ako to je s tým rokom 2000, čo máme za sebou?) Starých Bohov nahradzuje On. Dobrotivý Boh lásky, milosrdenstva, obete. Zvýšený záujem o druhých, rozvíjanie citového života.

Ryby sú dvojaké znamenie. Symbolickým obrazom sú dve ryby, pokúšajúce sa plávať, každá iným smerom, sú však spojené zlatou šnúrou. Dualita, ktorá narobila peknú „paseku“ v našom vedomí. Symbol Veľkej Matky, ktorá oného času stelesňovala Ženu, sa delí na Pannu Máriu a Máriu Magdalénu, prostitútku.

Šťastný a živočíšny Olymp sa mení na Svätú Trojicu mužského božstva. Žena, hmota, zem zostávajú dolu. Ako povie matka dieťaťu: „Fuj, kakané, nechaj tak!“ Od čias pána Freuda si intenzívne uvedomujeme nepriaznivé následky toho Fuj!. Zdôrazňujeme „spásu“ sexu v ľudskom živote, ten však sotva unesie celú váhu ľudských vzťahov. Anima v nás príliš utrpela. A bude trvať dlho, kým ju za ruku vyvedieme z temnôt žalára.

Iný obraz k Veku Rýb. Vek Rýb je charakteristický živlom vody. Voda ako pohon – vodné koleso. Voda ako cesta – zámorské objavy. Voda ako palivo – ropa. Voda ako komunikácia – atrament. Voda ako cit, súcit – Ježiš Kristus na kríži.

Vek Vodnára

Vodnár symbolizuje vedomie zamerané na poznanie a pochopenie zákonitostí, ktorými sa riadi energia pôsobiaca v skrytosti za prejavenými formami života. Je to veda, nie však ten druh vedy, ktorý poznáme z 20. storočia, vedy odmietajúcej pripustiť čokoľvek, čo nie je možné nahmatať vlastnými rukami. Je to veda v zmysle pôvodného latinského scientia, t.j. poznanie.

Príchod tohto poznania môžeme pozorovať v stále pokročilejšom výskume subatomárnych častíc a povahy svetla. Alebo vo výskumoch parapsychologických javov a tzv. „psí“ fenoménov, ktoré sa už nepovažujú za anomálie alebo za niečo „nadprirodzené“, ale skôr za prirodzené funkcie života, riadiaceho sa logickými princípmi, ktoré doposiaľ nie až tak úplne chápeme. Toľko o Veku Vodnára hovorí pani Liz Greeneová z londýnskeho Centre for Psychological Astrology. Ďalšia obľúbená otázka: Kedy začne? Alebo už začal?

Vtipkár Vodnár

Pre tých, čo chcú presný dátum, niečo mám: podľa mňa začal 1.4. 1995 a potom 12.1. 1996. Prečo dvakrát? Predstavte si, že toho vtipkára Vodnára ohlásili pred vstupom do panovníckej sály, aby zaujal miesto na tróne. Dvere sa otvoria, on zočí dvoranov, všetci majú topánky, aj on ich má. Zvrtne sa na opätku a odchádza. To sa stalo v roku 1995, keď planéta Urán, ako vládca znamenia Vodnára, prišla do svojho domovského znamenia, „zatvárila sa“ retrográdne a vrátila sa do znamenia Kozorožca.

Keď prichádza do sály po druhýkrát, 12.1. 1996, vtipkár Vodnár je bosý. Je vládca. Je bosý! Nastoľuje nový poriadok. Pamätáte sa ešte na prvý diel astrologických chuťoviek? Ako v čase objavenia planéty Urán padla Bastila? Pamätáte sa ešte na to, ako padli komunistické režimy v Európe? Pár rokov pred návratom planéty Urán do svojho znamenia. Urán – Sloboda, Rovnosť, Bratstvo. Nový poriadok. Revolúcia.

Vek Vodnára už žijeme

Teraz niečo pre tých, čo si presné dátumy pamätať nechcú. Zabudnite na dátumy. Dátumom sa zrod Nového Veku stanoviť nedá. Pre „obyvateľa“ a planétu Zem sa astrologické Veky menia pomalým prerastaním. Neveríte?

Symbolom Uránu je expanzia. Únik z pút (Bastila bola väzením, komunizmus ostnatými drôtmi). Energia. Žiadne kvapalné palivá. Čo sú potom kozmické lety? Prekonanie pút gravitácie Zeme. Čo je atómová energia? Hráme sa s nespútanou energiou? Čo sú teórie jednotného energetického poľa pána Einsteina? Budem zobkať z ruky všetkým záhadológom, keď sa opýtam, o čom mal byť Filadelfský experiment?

Všetky tieto malé „story“ sa udiali pred rokmi 1995/1996. Týmto chcem povedať, že Vek Vodnára už žijeme. Nielen na základe technických objavov. Ale aj vďaka zmene sociálno-politickej klímy. Čo iného je Európska únia, ak nie legenda o rytieroch okrúhleho stola kráľa Artuša?

Prepáčte, zabudol som ešte na katastrofické scenáre. Pomôžem si citátom Nancy Anne Clarkovej (americká psychoterapeutka, veľmi dobre známa aj na Slovensku):

„Pri poslednom prechode našej slnečnej sústavy cez fotónový pás približne pred 12000 rokmi takisto nastali podobné zmeny a presunuli sa aj póly, vyhynuli mamuty, zmenila sa flóra i fauna planéty, nastala doba ľadová a zanikli posledné zvyšky atlantskej rozvinutej civilizácie.
Ďalší prechod cez fotónový pás by mal byť okolo roku 2000. Decembrom 1999 sa skončil napríklad aztécky kalendár. Starí Mayovia toto obdobie presne predpovedali na roky 1992 až 2012, keď nastane čas žiadneho času.
Po tomto katastrofickom období prejde Zem do novej éry – nového veku, ktorý môžeme z iných predpovedí poznať pod menom Zlatý vek. Môže to byť zároveň jej prechod do vyššej dimenzie. Človeku, ktorý prežije tieto zmeny, sa rozšíri vedomie, začne využívať väčší objem svojho mozgu a prirodzene sa mu vrátia schopnosti mimozmyslového vnímania, aké používali ľudia v dávnej minulosti.“

(Celé interview nájdete v Kankáne č. 6/2000.)

S pani Clarkovou ja osobne veľmi nesúhlasím. Niektoré jej myšlienky považujem za inšpirujúce, i keď negatívnym smerom.

Hľadanie rovnováhy

Nebezpečenstvo Veku Vodnára vidím v niečom inom. Ak sa Vodnár presadí doslova a dopísmena, môže jeho sklon k výnimočnosti viesť k „vygumovaniu“ individuality. To nie je dvakrát dobré. Vyrovnanie je v protiľahlom znamení Leva. Ak sa tomuto nedá možnosť prejaviť sa (je tou chýbajúcou individualitou), môže sa prejaviť ako diktátor, megaloman, Ancikrist, pre ktorého je individualita najvyššou hodnotou. Pohyb od jedného mantinelu k druhému. Hľadanie rovnováhy. Niekde medzi týmito dvoma krajnosťami musíme hľadať svoju cestu.

Na záver sa vrátim ešte raz k Liz Greeneovej:

„Vo Veku Vodnára sa objavuje nový boh, ktorý sa už nepremieta na nebeskú oblohu. Vieme, že žije v človeku, napriek tomu je boh. Je to Hermes Trismegistos, veľký čarodejník, ktorý akoby priamo vystúpil z tarotových kariet a na sebe má pracovnú kombinézu. Do ľudského vedomia vstupuje nový archetyp a spôsobuje, že hranice vedomia sa posúvajú a uvoľňujú cestu svetlým i temným silám. Zrodenie nového veku s novými hodnotami je však nakoniec vždy v rukách jedinca tak, ako tomu bolo doposiaľ.“

Keď Mesiac je v siedmom dome
A Jupiter sa zblíži s Marsom
Mier zavládne medzi planétami
A láska povedie beh hviezd.
To je začiatok veku Vodnára.
(Aquarius/Let The Sun Shine In – Fifth Dimension – in Hair)

Odporúčaná literatúra:

Greeneová, Liz: DUŠE A VESMÍR (Sagittarius, 2000)
Lysebeth, André Van: TANTRA (Argo, 1995)
Brian Stone: Aquarius, Saturn and Uranus (11.08.2017)

Ľuboš Vodička

Zdroj: pôvodne publikované v life style magazíne „InZine
Článok prevzatý zo série „Astrologické chuťovky


Pokračovanie – 8. diel tohto mini seriálu:
Úvod do teórie horoskopov

Späť na predchádzajúci – 6. diel tohto mini seriálu:
Karma v horoskope


Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: BlogAstro Lifestyle