Poslednú aktualizáciu dňa 25/09/2023 vykonal astromaïa

Veľká konjunkcia Jupitera a Saturna vo Vodnárovi 21. december 2020

Astrologický pohľad na zriedkavú nebeskú udalosť, ktorá nastane súčasne so zimným slnovratom v znamení Kozorožca

21. december predstavuje jeden z najdôležitejších dní roku 2020, ktorý už priniesol skutočne významné planetárne udalosti. Súčasne s tohtoročným slnovratom v znamení Kozorožca nastane veľmi zriedkavý planetárny jav, Veľká konjunkcia Jupitera so Saturnom vo Vodnárovi.

Planéty Jupiter a Saturn sa na oblohe priblížia k sebe tak tesne, že ich vzájomná vzdialenosť bude len necelých 6 uhlových minút. Predstaviť si to môžete tak, že na vystretej ruke urobíte medzi prstami medzeru cca 3mm. Tak blízko budú pri sebe.

Planéty je už teraz možné vidieť celkom blízko seba na oblohe tesne po západe Slnka. Slnko bude 21. decembra 2020 zapadať chvíľu pred 16:00 a planéty už budú tesne nad horizontom na juhozápade, čo mierne sťažuje pozorovanie. Na pozorovanie preto budeme mať možno len menej ako jednu hodinu. Dúfajme len, že bude jasné počasie.

Konjunkcia Saturna s Jupiterom symbolizuje kolíziu navzájom protichodných vibrácií. Saturn reprezentuje štruktúry a obmedzenia, Jupiter je naopak spájaný s rastom, rozvojom a expanziou.

Táto kolízia planetárnych energií nastáva iba raz za dvadsať rokov, avšak v znamení Vodnára sa to nestalo už viac ako 600 rokov! Teraz sa začne vyvíjať sled udalosti a okolností takým spôsobom, aby bolo úplne zrejmé, ktoré oblasti nášho života nás brzdia, ktoré prekážky je potrebné prekonať a aké úlohy musíme zvládnuť, aby sme sa mohli dostať tam, kde je naše nové miesto.

Táto ojedinelá udalosť nastane, keď expanzívna energia Jupitera smeruje do stretu s energiou Saturna, planétou obmedzení.

Nielen, že VNÍMAME túto významnú kolíziu energií Jupitera a Saturna, ale budeme ju môcť aj vidieť. Pri pohľade na oblohu 21. decembra nebudete môcť prehliadnuť stretnutie týchto dvoch planét. Budú svietiť jasne ako vianočná hviezda.

Tieto dve opačné energie, ktoré sa spájajú v znamení radikálneho Vodnára, sú signálom disciplíny a štruktúry nevyhnutnej pre veľké kroky, ktoré musíme ďalej podniknúť. Budeme sa musieť rozhodnúť, či sa budeme opierať o príležitosť pomalého a stabilného pokroku, alebo či sa poddáme pesimizmu, pretože veci sa nebudú diať tak rýchlo, ako by sme chceli. Neprestávajte uskutočňovať svoje sny, ale buďte realistickí a úprimní k svojim obmedzeniam.
Položte si dve zásadné otázky: Ako ďaleko môžem zájsť? a Aké veľké úsilie som ochotný vynaložiť, aby som sa tam dostal?

Bude nevyhnutné preformulovať celkový kontext situácií, v ktorých sa ocitneme

Možnosť voľby máme vždy a aj teraz sa budeme môcť rozhodnúť, či dáme prednosť smerovaniu do jednej alebo druhej strany – je len na nás, či si zvolíme optimizmus alebo pesimizmus.

Táto kombinácia je klasicky spojená s depresiou, takže sa vystríhajte toho, aby ste sa pozerali iba na negatívne stránky toho, čo sa deje okolo vás.

Vzhľadom k tomu, že táto kolízia energií prebehne vo vibračnom poli Vodnára, môžeme prekročiť svoje obvyklé hranice a nechať sa zlákať k tomu, aby sme začali premýšľať „mimo vyjazdených koľají“.
Vyzvite samých seba, aby ste vstúpili do invenčnej, neobvyklej a kolektívnej stránky znamenia Vodnára! V tomto zmysle sa táto kombinácia môže stať celkom cennou – popri tej revolučnej.

Môžete sa rozhodnúť rásť aj napriek obmedzeniam, ktoré nás obklopujú

Saturn aj Jupiter vám pomôžu vytvoriť potrebnú dynamiku na vývoj nového druhu štruktúry alebo celkového rámca pre náš ďalší rozvoj a rast. Saturn môže dodať potrebnú disciplínu, aby vám pomohol skrotiť divoké spôsoby prejavu energií Jupitera.

Smerujeme do roku 2021 a môžeme očakávať, že postupne zažijeme úplne nový a celkom iný druh svetovej dynamiky. Bude nasledovať mnoho neočakávaných zlomov a zvratov, ktoré vyplývajú z nepredvídateľnej povahy Vodnára. S týmito prekvapujúcimi zmenami jednoducho bude potrebné počítať, ako vývoj pôjde ďalej.

Konjunkcia Saturn a Jupiter 21. december 2020 Vrbatova bouda
Konjunkcia Saturn a Jupiter 21. december 2020 Vrbatova bouda

Jupiter a Saturn v konjunkcii naznačujú nutnosť prekonať naše vlastné zábrany a obmedzenia, rovnako ako aj obmedzenia vychádzajúce z okolia. Možno si želáte oslobodiť sa od nich a rozšíriť sféru svojej činnosti, chodiť na rôzne miesta a robiť veci, ktoré ste nikdy doteraz nerobili. Na druhej strane sa môžete rozhodnúť aj pre rast v rámci daných obmedzení a pre rozšírenie svojho života využiť práve danú štruktúru.

Môže to byť jedno i druhé v závislosti na tom, akú máte povahu. Ani jedna z týchto možností nie je sama o sebe lepšia alebo horšia. Ide iba o to, čo je vhodné v rámci vášho vlastného života.

Ak bude vašou reakciou tieto energie snaha oslobodiť sa, začnete sa cítiť veľmi nepokojne. Okolnosti a udalosti dajú jasne najavo, že ste toho veľa zanedbali, a štruktúra vášho života, ktorá vás obmedzovala, sa vám začne zdať neznesiteľná.
Už ďalej nebudete schopní znášať prekážky vo forme zodpovednosti a záväzkov, ktoré ste znášali celé roky, namáhavé povinnosti alebo možno zakorenený strach z úniku od zavedeného poriadku.

Ak sa teda rozhodnete pre túto cestu, bude to obdobie úteku do novej slobody. Často je to sprevádzané zmenou zamestnania alebo miesta bydliska či rozpadom vzťahu. Nech sa ale tieto zmeny javia ostatným akokoľvek katastroficky, obvykle sú šťastné a vedú k zdarnému koncu.

Pokiaľ budete reagovať druhým spôsobom, tiež sa budete snažiť rozšíriť svoj život a nájsť nový druh slobody, z mnohých rôznych dôvodov však kvôli tomu nezahodíte svoj doterajší život. Namiesto toho sa chopíte každej príležitosti pre rozširovanie už existujúceho usporiadania a pre budovanie nových štruktúr.

Ak napríklad podnikáte, môžete toto obdobie využiť pre starostlivé a opatrné rozšírenie sféry svojho podnikania. Nebudete sa preceňovať a všetko, čo teraz vybudujete, či už sami v sebe či vo vonkajšom svete, bude trvalé.

Zatiaľ čo tá prvá možnosť je charakteristická netrpezlivosťou a nepokojom, táto cesta je veľmi trpezlivá a opatrná. Koniec koncov, na tieto energie budete reagovať podľa toho, v akej životnej situácii do nich vstúpite.

Ak vo vašom živote vládne veľa napätia a neviete sa vhodne prejavovať, pravdepodobne zareagujete prvým spôsobom. Ak na druhej strane váš život funguje celkom dobre, budete reagovať skôr druhým spôsobom.

Nahliadnite do svojho osobného horoskopu

Pozrite sa do svojho osobného horoskopu a nájdite v ňom 1° znamenia Vodnára. Konjunkcia Saturna s Jupiterom sa môže odzrkadliť vo vašom živote zmenami v záležitostiach, ktoré sú spájané s príslušným astrologickým domom:

V prvom dome:
Výrazná zmena v živote človeka, nové zodpovednosti, možnosť dostať sa na výslnie
V druhom dome:
Zmena vo finančných záležitostiach, v hmotnom zabezpečení, dôraz na rozumné míňanie
V treťom dome:
Zmeny vo vzťahoch s ľuďmi v najbližšom okolí, oživenie, nové nápady

V štvrtom dome:
Zmena v rodine, osamostatnenie sa, zmeny bydliska, nové usporiadanie okolností v rodine
V piatom dome:
Zmena v oblasti tvorivosti, vzťahov s potomstvom, dôraz na rozumné trávenie voľného času, možnosť postupného rozvoja kreativity
V šiestom dome:
Zmeny v pracovných záležitostiach, možný posun smerom k novým technológiám, zmeny v prístupe k zdraviu, dôraz kladený na pravidelné pohybové aktivity, pozor na žily a krvný obeh

V siedmom dome:
Zmeny vo vzťahoch, v partnerskom živote, v obchodnom partnerstve, možné zlepšenie vzťahov za predpokladu, že sa posilní pocit spolupatričnosti a podporí sloboda
V ôsmom dome:
Zmena v spoločných a zdieľaných majetkových záležitostiach, dôraz na potrebu regenerácie duševných a telesných síl, nutnosť vykonať rozumné zmeny pri zaobchádzaní s peniazmi iných ľudí (hypotéky, úvery, poistky)
V deviatom dome:
Zmeny v kontaktoch so zahraničím, možné otvorenie inovatívnej formy spolupráce, dôraz na hľadanie nových ciest

V desiatom dome:
Zmena v spoločenskom postavení, nové povinnosti, ale aj získanie priazne a možnosť postupu v kariérnej oblasti
V jedenástom dome:
Nové nápady, inšpirácia, rozvoj, dobré pre plány, dôraz kladený na kvalitu
V dvanástom dome:
Zmeny v duševnom nastavení, mentálna sviežosť, dôraz na nové spôsoby zvládania stresových situácií

Želám nám všetkým, nech Veľká konjunkcia Jupitera a Saturna prinesie každému z nás príležitosti pre naplnenie tých najlepších očakávaní 😉

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

www.AnteAr.com
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje texty? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: BlogAstro Aktuality