Poslednú aktualizáciu dňa 15/01/2023 vykonal astrovia

Zatmenie Mesiaca 05. júl 2020 & Význam pre každé znamenie

Zatmenie Mesiaca prináša podobné situácie, ako klasický lunárny Spln, avšak reakcie na podnety bývajú výraznejšie. Zatmenie smeruje našu pozornosť na emócie, dôverné partnerské vzťahy, ako aj na náš domov a situáciu v rodine. Všetky záležitosti, ktoré sa dostávajú do popredia v dobe Splnu, dosahujú svoj vrchol práve počas zatmenia. V konečnom dôsledku nám to umožní získať nestranný a vyvážený pohľad na naše vzťahy.

Pretože budeme v úzkom spojení so svojimi vlastnými zámermi a potrebami, dokážeme jasne vidieť akúkoľvek nevyváženosť, ktorá spôsobuje nesúlad v partnerských vzťahoch. Lunárne zatmenie prináša potrebu prehodnotenia našich pocitov a súčasne ich opätovného nastavenia, spolu so zbavením sa celej tej emocionálnej záťaže, ktorá sa v nás nazbierala počas posledných mesiacov.

Význam tranzitujúcej Luny je veľmi prchavý, pretože Luna sa pohybuje príliš rýchlo. I keď natálna Luna je jedným z najvýraznejších prvkov horoskopu, jej tranzity môžu prebehnúť bez povšimnutia. Pri prechode cez natálne planéty je jej vplyv cítiť nanajvýš niekoľko hodín. Prechod cez domy trvá niekoľko dní. Výnimkou je zmena mesačnej fázy – nov, spln atď. – pri dotyku s niektorou natálnou planétou. V tomto prípade môžete lunárny vplyv pociťovať počas doby jedného až štyroch týždňov.

Zatmenie Mesiaca v spojení s nejakou natálnou planétou môže byť cítiť až niekoľko mesiacov. Takéto tranzity väčšinou zdôrazňujú povahu tej planéty, ktorej sa týkajú. Inými slovami: „spustí sa“ energia danej planéty.

Tranzity Luny prechádzajúce jednotlivými domami horoskopu predstavujú tie oblasti života, ktorým máte venovať najväčšiu pozornosť. Nemusíte si však toho byť vždy vedomí, pretože Luna sa väčšinou prejavuje navyknutým či nevedomým správaním, najmä čo sa týka udalostí z minulosti. Nech už sa Luna vo vašom horoskope nachádza v určitý deň kdekoľvek, hľadajte takú oblasť vášho života súvisiacu s daným domom, na ktorú ste emocionálne najviac naladení. Pokiaľ však máte v tejto oblasti problémy, váš odpor sa prejaví nevedomým správaním a nedostatkom vedomej kontroly.


Zatmenie Mesiaca v 1. dome
(Ascendent v Kozorožcovi)

Jedná sa o obdobie, kedy budete všetko vnímať osobne a subjektívne, nemusí to však byť nepríjemné. V prvom rade máte potrebu byť so svojimi priateľmi či drahými a cítiť, že k nim patríte. Táto potreba zvyšuje vašu citlivosť k pocitom a náladám ľudí okolo vás, pretože s nimi chcete cítiť a prežívať pocit spojenia. Podvedome chcete byť súčasťou nejakej skupiny. Cítite sa dobre tam, kde niekto potrebuje váš súcit, vrúcnosť a porozumenie.

Má to však dve stránky. Môžete byť emocionálne nesmierne dávajúci, ale i príliš nároční, najmä ak trpíte nejakým komplexom. Dajte si pozor, aby ste nevyžadovali viac starostlivosti a podpory, než dokážete sami dať, pokiaľ nie hneď, tak inokedy odplatou za to, čo by ste chceli teraz dostať.

Výrazne sa zaoberáte sami sebou, čo je v poriadku, neprežeňte to ale do takej miery, že prestanete vnímať akýkoľvek iný názor. Byť objektívny vám teraz zrejme príde veľmi zaťažko najmä v styku s druhými ľuďmi.


Zatmenie Mesiaca v 2. dome
(Ascendent v Strelcovi)

V tomto období sa citovo stotožňujete so svojím vlastníctvom alebo čímkoľvek, čo si ceníte. Môžete sa príliš pripútať k hmotným objektom, a to až do takej miery, že napríklad nedokážete niekomu niečo požičať. Ste menej než inokedy ochotní deliť sa s druhými alebo sa s nejakou vecou rozlúčiť. Na psychologickej rovine sa možno nevedome stotožňujete so svojím rebríčkom hodnôt takým spôsobom, že každé jeho spochybnenie považujete za útok na samých seba. Možno sa budete musieť brániť i tam, kde vám v skutočnosti o nič nejde.

V tejto dobe sa zrejme budete cítiť najlepšie v obklopení známymi vecami, ktoré pre vás niečo znamenajú v súvislosti s minulosťou. Tieto veci sú viac než samotnými predmetmi – sú to symboly nejakých pre vás významných zážitkov, pocitov či predstáv. Je veľmi dôležité, aby ste si to uvedomovali a chápali, že nejde o vec, ale o jej emocionálny obsah, o ktorý nemôžete prísť, aj keby sa daný predmet rozbil alebo stratil.

Tradične je tento tranzit považovaný za zlý kvôli prehnanému utrácaniu peňazí. Vaša potreba vlastníctva je totiž momentálne natoľko ovládaná nevedomými pudmi, nutkaniami a starými myšlienkovými vzormi, že sa nedokážete inteligentne rozhodnúť, čo si skutočne potrebujete nutne kúpiť.


Zatmenie Mesiaca v 3. dome
(Ascendent v Škorpiónovi)

V tomto časovom období je veľmi subjektívna, osobne podfarbená a nie vždy fakticky presná vaša komunikácia s druhými ľuďmi. Na druhej strane vám ide o výrazne intuitívny spôsob komunikácie, teda zdieľanie pre vás dôležitých vecí prostredníctvom citov a pocitov. Vaša zvyčajná bežná konverzácia teraz dosahuje emocionálnu hĺbku, ktorá môže tieto rozhovory urobiť skutočne dôležitými. Nestačí vám maska, ktorú ľudia ukazujú, a ani vy sa pred nimi neprejavujete plytkým spôsobom. Pokiaľ si teda dáte pozor na svoje emócie a nestratíte objektivitu, môže to byť obdobie skutočne vhodné pre významnú komunikáciu.

Nebezpečenstvo tohto tranzitu spočíva v tom, že vaše myslenie môže byť prehnane ovplyvnené zážitkami z minulosti, zvykmi a reakciami na podvedomé vyžarovanie druhých. Tretí dom je domom každodenného sveta, ktorý zvyčajne považujeme za istý, a preto sa v ňom pohybujeme automaticky. Väčšinou to stačí, teraz vám však hrozí, že na niekoho urobíte zlý dojem tým, že zareagujete automaticky namiesto toho, aby ste urobili to, čo si žiada prítomný okamih. Týka sa to predovšetkým styku s bežnými známymi a príbuznými.

V tomto období môžu vo vašom živote zohrať významnú rolu ženské príbuzné, a jedna z nich vás možno naučí niečo o sebe samých.


Zatmenie Mesiaca v 4. dome
(Ascendent vo Váhach)

Je vhodný čas odobrať sa do samoty a svojho súkromia. Potrebujete únik pred požiadavkami vonkajšieho sveta, čo vám asi najlepšie poskytne príjemný odpočinok doma.

Je tiež dobrá príležitosť nahliadnuť do svojho vnútra na svoje postoje, pocity a citové väzby k okolitému svetu. Môžete sa pokúsiť vyniesť na svetlo tie prvky vašej osobnosti, ktoré väčšinou skrývate. Môžu vás ale natoľko pohltiť, že neurobíte nič skutočne významné. Je to však menej pravdepodobné, pokiaľ sa na seba pozriete vedome. Ovládnuť vás totiž môže iba to, čo je nevedomé a neznáme.

Môžete si teraz dobre uvedomiť svoje zvyky či dôsledky minulosti, ktoré ovládajú váš súčasný život. K takému pochopeniu môže dôjsť na základe konfrontácie s niekým iným, kedy náhle pochopíte, že vaše slová a správanie sú v danej situácii celkom nevhodné. Môže to vami otriasť, ale tiež tým môžete veľa získať.

Možno teraz máte silnejšie vlastnícke pocity k veciam i blízkym osobám. Pod týmto vplyvom máte veľký strach zo samoty či odcudzenia, a tak sa všetkého držíte ešte pevnejšie. To vás ale môže paradoxne pripraviť o to, na čom lipnete. Ak získate uvoľnenejší postoj k tomu, čo sa bojíte stratiť, je oveľa pravdepodobnejšie, že o to neprídete.


Zatmenie Mesiaca v 5. dome
(Ascendent v Panne)

V tomto čase je veľmi ťažké skrývať svoje pocity pred druhými, a ani by ste sa o to nemali snažiť. Musíte sa teraz pokúsiť zostať sami sebou a aj to precítiť. V styku s druhými budete oveľa emotívnejší než inokedy, a pokiaľ to niekomu vadí, bude asi lepšie zvážiť, či máte v priateľstve s ním pokračovať.

V milostných vzťahoch budete prežívať oveľa väčšiu emocionálnu hĺbku než zvyčajne, a budete mať teda výrazne intenzívnejšie zážitky s milovanou osobou. Dajte si len pozor, aby ste sa voči druhému nesprávali prehnane vlastnícky. Tiež môžete byť natoľko pohltení vlastnými pocitmi, že vôbec nevnímate pocity iných.

Tento tranzit celkovo zlepšuje vzťahy so ženami. Bez ohľadu na vaše vlastné pohlavie vám zážitky so ženami veľmi pravdepodobne odhalia veľa o vás samých, a to v pozitívnom zmysle.

Niekedy môže tento tranzit prebudiť ochranné a materské pudy, takže pocítite silnú potrebu starať sa o niekoho. Môžete sa viac než inokedy zaoberať deťmi, alebo sa tento vplyv môže prejaviť vo vzťahu s niekým, koho máte radi. Len si dajte pozor, aby vás vaša túžba ochraňovať druhého nepripravila o vlastnú zodpovednosť. Luna totiž vie byť až prehnane starostlivá.


Zatmenie Mesiaca v 6. dome
(Ascendent v Levovi)

V tomto čase máte sklon odsunúť emócie bokom v prospech nutných povinností vo svojom živote. Tento tranzit obsahuje rozporuplnú energiu, pretože potreba Luny mať osobné a citové kontakty je v nesúlade so zdržanlivou, asketickou a seba zapierajúcou povahou šiesteho domu. Pravdepodobným dôsledkom tohto tranzitu je teda nejaká forma emocionálneho útlaku.

Zároveň môže tento tranzit smerovať vašu pozornosť k domácim prácam, osobnej hygiene, upratovaniu alebo urovnávaniu osobných vzťahov. Je to zdravší prejav tejto energie než ten vyššie uvedený.

Pokiaľ na tento tranzit reagujete pocitom emocionálneho útlaku, môžete byť prehnane kritickí, čo je skutočne prejav potlačeného pocitu väčšinou zatrpknutosti voči niekomu. Iným negatívnym prejavom tohto tranzitu je „hra na mučeníka“, čo je taktika, kedy predstierate, že je všetko v poriadku, zatiaľ čo nenápadne dávate najavo, že to v poriadku nie je, a chcete v druhých vyvolať pocity viny. Často to robíme nevedome. Je však oveľa lepšie dať svoje pocity otvorene najavo, i keby sa vám to zdalo v danej situácii nevhodné.

I keď tento tranzit je príliš krátkodobý na to, aby signalizoval chorobu, môže predstavovať čas, kedy sa zaoberáte svojím zdravotným stavom, To je celkom v poriadku, pokiaľ to neprerastie do hypochondrie.


Zatmenie Mesiaca v 7. dome
(Ascendent v Rakovi)

Keď sa Luna nachádza v tomto dome, venujete pozornosť svojim najintímnejším vzťahom, v ktorých sa prejavujete výrazne emocionálnejšie než zvyčajne. Tento tranzit ovplyvní vaše manželstvo, vzťahy s protivníkmi alebo akékoľvek iné v zásade emocionálne stretnutia. Vaši partneri a milovaní sú pre vás teraz oveľa dôležitejší než inokedy, pretože vám poskytujú pocit bezpečia a opory. A i vy im chcete dať na oplátku to isté. Pokiaľ sa však teraz nachádzate v negatívnom emocionálnom stave, tento tranzit vo vás vzbudí prehnanú žiarlivosť a pocit majetníctva alebo spôsobí, že budete so svojimi milovanými jednať neuvedomelo či automaticky.

Konflikty s druhými budú oveľa emocionálnejšie a bude pre vás ťažké udržať si v nich odstup a objektivitu. Protivník vás tak môže ľahko ovládať citovou manipuláciou. Dajte si pozor, aby ste nereagovali automaticky a nereagovali neuvážene na akýkoľvek podnet bez vedomého premyslenia situácie.

Konfrontácie so ženami budú pravdepodobne oveľa intenzívnejšie než s mužmi, a to ako pozitívne, tak negatívne. Avšak bez ohľadu na to, s kým sa konfrontujete, mali by ste v tomto tranzite vidieť príležitosť uvedomiť si niečo o sebe samých. Rôzne prvky vašej osobnosti, ktoré väčšinou nevnímate, vyjdú v týchto konfrontáciách najavo. Je len na vás, či ich uvidíte a uvedomíte si ich.


Zatmenie Mesiaca v 8. dome
(Ascendent v Blížencoch)

Počas tohto tranzitu sú vaše emocionálne zážitky oveľa intenzívnejšie než inokedy. Odráža sa to na situáciách a ľuďoch, ktorí vás priťahujú. Môže vás to napríklad priťahovať k nezvyčajne silným či výrazným osobnostiam, ktoré na vás majú veľký vplyv. Prostredníctvom citových zážitkov s týmito ľuďmi vnímate rôzne nálady a pocity, ktoré sa v podstate odlišujú od vášho bežného stavu. To, čo cítite, je natoľko iné, že sa možno čudujete, či ste to vôbec vy. Tento vplyv sa dá najlepšie pozorovať pri nejakom dlhšom tranzite, ktorý vás ovplyvní i psychicky. V bežných mesiacoch môže tento tranzit prebehnúť bez veľkého rozruchu.

Niektoré z vplyvov spájaných s týmto tranzitom môžete prežiť aj prostredníctvom druhého domu, ako napríklad prehnane vlastnícky pocit k majetku alebo potreba obklopiť sa starými a známymi vecami plnými spomienok. Tu sa však skrýva nebezpečenstvo konfliktu, pretože ôsmy dom je dom spoločného vlastníctva a vlastníctva iných. Môžete teda túžiť po niečom, čo patrí niekomu inému, alebo môžete chcieť ovládať niečo, čo patrí okrem vás ešte niekomu ďalšiemu.

V každom prípade musíte zistiť, že vaše lipnutie nie je dobré na nič a je len zdrojom možných problémov.


Zatmenie Mesiaca v 9. dome
(Ascendent v Býkovi)

V tomto čase máte možno potrebu uniknúť pred všedným životom, a preto niekam odísť, pričom si celkom neuvedomujete, čo vás k tomu ženie. Je to jednoducho určitá nálada, nepokoj, ktorý sa dá len ťažko niekam zaradiť. Odísť však možno rôznymi spôsobmi. Napríklad to môžete urobiť prostredníctvom svojej mysle rovnako ako fyzicky. Energia tohto tranzitu v sebe nesie istý rozpor, pretože Luna prirodzene tiahne k tomu, čo pozná a čo jej poskytuje bezpečie, zatiaľ čo deviaty dom predstavuje odchod do neznáma. I keď teda tento tranzit nie je príliš negatívny, je do určitej miery problematický. Cestovanie vám môže prospieť, pokiaľ sa nevzdialite svojej bežnej rutine príliš radikálne. Nejde vám totiž o to, aby ste od nej skutočne či nastálo utiekli, len vás jednoducho nudí váš bežný život.

Viac vám môže prospieť štúdium alebo mentálne cestovanie. Takto totiž môžete zostať v známom prostredí obklopení pohodlím vášho normálneho sveta, a zároveň tak skúmať nové, oslobodzujúce myšlienky. Táto možnosť vám ponúka kúsok potrebného vzrušenia, po ktorom túžite.

V tomto období môžete tiež získať nových priateľov zo zahraničia alebo z prostredia veľmi odlišného od vášho. Nakoľko však k tomuto tranzitu dochádza pravidelne každý mesiac, samozrejme to nemožno očakávať zakaždým.


Zatmenie Mesiaca v 10. dome
(Ascendent v Baranovi)

Tento tranzit dáva do popredia pracovné a obchodné záležitosti formou skúšok. Jeho symbolika spočíva v tom, že sa teraz viac než inokedy dostáva na verejnosť váš najintímnejší a najsúkromnejší život, a teda pre vás môže byť ťažké skryť určitú pravdu o sebe samých. Zjavne na tom budete najlepšie, ak nebudete mať čo tajiť. I keď máte inokedy výhrady voči citovým prejavom na verejnosti, teraz si ich pravdepodobne vychutnáte. Môžete sa napríklad na verejnosti pohádať s milencom alebo manželom alebo búrlivo prejaviť kladné pocity.

Tento vplyv môže pomôcť vašej kariére, pretože prejavujete viac citlivosti a empatie k ľuďom, s ktorými spolupracujete, a tak si ich dokážete získať. Možno budete chcieť pomôcť niekomu, koho poznáte z práce, a z vášho vzťahu vznikne viac než len profesionálny styk. Pokiaľ by vám ale mohlo zlúčenie súkromných a pracovných záležitostí uškodiť, dajte si pozor, pretože k nemu budete mať sklon.

Ak pracujete v skupine, ste citlivejší voči celkovej nálade, a teda dokážete ovládať svoj vzťah k tejto skupine. Tento tranzit je dobrý pre akékoľvek práce i pri styku s verejnosťou.


Zatmenie Mesiaca v 11. dome
(Ascendent v Rybách)

Tento tranzit môže znamenať ktorýkoľvek z niekoľkých rôznych vplyvov. Môže sa jednať o čas, kedy je pre vás nesmierne dôležitý emocionálny kontakt s priateľmi. Ak si potrebujete s priateľom povedať niečo veľmi osobné, niečo, čo sa niekoho z vás dotýka na oveľa hlbšej emocionálnej úrovni, než je bežné, je vhodný čas porozprávať sa o tom. Váš styk s priateľmi je teraz oveľa hlbší než inokedy. ďalšou možnosťou tohto tranzitu je, že postaví vo vašom živote do popredia určitú ženskú priateľku či priateľky. Celkovo by ste s nimi teraz mali lepšie vychádzať.

Svojim priateľom teraz zrejme prejavujete viac snahy ochraňovať a podporovať ich než inokedy alebo k sebe pritiahnete niekoho, kto vám poskytne potrebnú citovú oporu. Pokiaľ si však nie ste tohto postoja neustále vedomí, môžete sa k nejakému priateľovi právať prehnane vlastnícky a kvôli svojim vlastným pocitom neistoty obmedzovať jeho či jej slobodu. I keď to vyzerá detinsky, žiarlite, keď váš priateľ venuje viac pozornosti niekomu inému. Ak sa cítite depresívne alebo inak nešťastne, negatívne emocionálne vzorce z detstva môžu poškodiť nejaké vaše priateľstvo.

Zamyslite sa nad svojimi životnými cieľmi. Je dôležité, aby naozaj vychádzali z vášho Ja, a nie iba zo zastaraných emocionálnych postojov a podvedomých pudov, ktoré sa už pre vašu súčasnú situáciu nehodia.


Zatmenie Mesiaca v 12. dome
(Ascendent vo Vodnárovi)

V tomto čase máte chuť ponoriť sa do samoty a držať svoje pocity v tajnosti, najmä pokiaľ ste si neistí svojím vnútorným Ja. Možno ste mali odjakživa pocit podobne ako mnohí iní ľudia, že keby vás druhí skutočne poznali, nemali by vás radi. Preto udržujete v tajnosti celý svoj citový život. Môže vám to však pôsobiť vážne problémy, pretože čokoľvek skrývate pred druhými, skrývate taktiež sami pred sebou. A to, čo pred sebou skrývate, vás môže ovládať bez toho, aby ste o tom vedeli. Jedná sa o obdobie, kedy vám vaše nevedomé postoje a obavy môžu pôsobiť vážne problémy. Potrebujete hovoriť o svojich hlbokých pocitoch s niekým iným, s niekým, komu môžete dôverovať. Neschopnosť dôverovať druhým však môže byť súčasťou vášho problému.

V tomto období môžu byť pre vás ťažké vzťahy so ženami väčšinou preto, že sa vzájomne veľmi dobre nechápete. I tu je jedinou odpoveďou komunikácia.

Zrejme teraz nemáte chuť na spoločnosť. Je naozaj lepšie byť sami a čeliť všetkému, čo ste o sebe nechceli vedieť. V skutočnosti to nebude až také zlé, ako sa zdá.

Je skvelý čas venovať sa duchovnu či mystike, pretože teraz tieto učenia chápete nielen rozumovo, ale aj emocionálne, teda intuitívne a inštinktívne.


Váš astrológ Mgr. Ľubomír Drozd

www.antear.com, email: drozd@antear.com, tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje horoskopy? Píšem ich pre vás s láskou ♥
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne! ♥

Súvisiace témy:

Luna v znameniach zverokruhu

Luna v Kozorožcovi

Spln a Nov

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Spln a Nov