Poslednú aktualizáciu dňa 02/03/2023 vykonal astromaïa

Astrológia – zoznam publikovaných článkov

Rešpektujem astrológiu ako komplexnú, historicky ukotvenú, vysoko odbornú vedu s obrovským dosahom, ktorá však – ako každá veda v akademickom ponímaní – mnohých odradí. Ale každému, ako sa mu páči. Za mňa sa vo všeobecnej škole učíme základy informatiky, finančnú gramotnosť a občiansku náuku, nie softvérové inžinierstvo, ekonomickú teóriu a politológiu.

Pretože na to, aby sme pochopili základy, je potrebné podať veci zrozumiteľne a s odkazom na praktický život. Na to, čo každý pozná a zažíva. Mojou cestou je popularizácia. Chcem dostať astrológiu do širokého povedomia, medzi ľudí, tak, aby ju vo svojom osobnom živote mohol začať využívať každý. Nie som akademik, som astrologický street worker.

Prinášame vám linky na zoznam našich článkov, ktoré vám pomôžu porozumieť základom astrológie:

Astrológia – základy

Astrológia partnerských vzťahov

Váš privátny astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Blog

Zdieľajte so svojimi priateľmi!